معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی

معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند.

سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری پارگی رباطهای جانبی نیز از جمله این بیماری هاست و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی اقدام نمایید.

با توجه به پیچیدگی های شرایط معافیت پزشکی سربازی و آیین نامه معافیت پزشکی مختلف نظام وظیفه، پیشنهاد می شود برای اقدام مؤثرتر، مشاوره معافیت پزشکی خدمت سربازی انجام شود. اولین گام آشنایی با بیماری است که در ادامه توضیحات اجمالی درباره پارگی رباطهای جانبی ارائه می شود.

از شما دعوت می کنیم در ادامه مطلب با مرکز مشاوره آویژه همراه باشید تا به توضیح شرایط معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی بپردازیم.

آشنایی با رباط های جانبی

رباط طرفی داخلی (به انگلیسی: Medial collateral ligament) همانند رباط طرفی خارجی یک رباط محکم در مفصل زانو است که به لقمه (کوندیل) داخلی استخوان ران و درشت نی اتصال دارد. این رباط دارای دو قسمت سطحی و عمقی است. بخش عمقی ضعیف تر بوده که به طبق (Plateau) درشت نی و منیسک داخلی متصل می‌گردد. قسمت سطحی که قوی تر است به سطح داخلی درشت نی (پایین تر از مفصل زانو) اتصال دارد. رباط طرفی داخلی باعث نگهداری کپسول مفصلی زانو می‌گردد.

رباط طرفی خارجی (به انگلیسی: Lateral collateral ligament) یک رباط محکم در مفصل زانو است که به لقمه (کوندیل) خارجی استخوان ران و سر استخوان نازک نی (فیبولا) اتصال دارد. این رباط به کپسول مفصلی اتصال نداشته، ولی همانند رباط طرفی داخلی در نگهداری کپسول مفصلی زانو نقش دارد.

شایع ترین علت آسیب لیگامان خارجی ضربه به داخل زانو است. چنان چه ضربه به داخل زانو وارد شود و پا ثابت بماند قسمت خارجی زانو باز شده و لیگامان خارجی پاره میشود.

علایم و نشانه های پارگی رباط جانبی

 • درد در ناحیه آسیب
 • کبودی
 • حس خالی شدن زانو
 • تورم زانو در سمت خارج به علت تجمع مایع مفصلی

تشخیص پارگی رباط جانبی

پزشک ارتوپد پس از گرفتن شرح حال و معاینه کامل تست Varus Stress Test را انجام می دهد. برای تشخیص دقیق روش های تشخیصی دیگر مانند روش های رادیوگرافیک به مراجع توصیه می شود که شامل شامل X ray تحت استرس و همچنین انجام MRI می شود. دقت MRI بیشتر از بقیه است.

پونزدرجه بندی آسیب LCL:

 • درجه 1

در این حالت آسیب میکروسکوپیک است. هنگامی که فرد به ناحیه داخلی زانو فشار وارد می کند درد را حس می کند. در این حالت شلی رباط ایجاد نشده است.

 • درجه 2

در این حالت پارگی جزئی رباط جانبی رخ می دهد و فضای بین مفصلی در خارج بین 0.5 تا 1 سانت باز می شود.

 • درجه 3

در این حالت که پارگی کامل نام دارد فضای مفصلی در قسمت خارج بیشتر از 1 سانتی متر باز می شود.

تشخیص پارگی رباط جانبی

شرایط دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی چیست؟

در دریافت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی، این نکته بسیار حائز اهمیت است که با توجه شدت و نوع بیماری ممکن است معافیتی که به مشمول تعلق می گیرد انواع مختلفی داشته باشد.

با توجه به نوع و میزان شدت بیماری، ممکن است سطح توانایی فرد برای انجام کارها متفاوت باشد. به همین دلیل سازمان نظام وظیفه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته تقسیم کرده است.

پونزاین چهار دسته بشرح زیر است:

کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند.

کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می باشند.

کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

شما می توانید لیست بیماری های معافیت پزشکی سربازی را با کلیک بر روی لینک مشاهده نمایید. یکی از نکات مهمی که در مورد معافیت پزشکی باید به آن توجه داشته باشید، این است که در زمان جنگ یا بسیج همگانی، افرادی که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز با توجه به نوع بیماری امکان اعزام دارند.

معافیت پزشکی بیماری پارگی رباط های جانبی از جمله انواع معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلت است.

برای بیماری پارگی رباطهای جانبی با توجه به شرایط مشمول معافیت به صورت موارد جدول زیر است و مشمول می تواند با توجه به شرایطی که دارد، برای معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی اقدام نماید.

دسته بیمارینام بیماریشرایط بیمارینوع معافیتامکان بررسی معافیت حین تحصیل
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد در مواردی که چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد – در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود.معاف دائمخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد در موارد پارگی رباط ACL و PCL – در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود.معاف دائمخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد در موارد پارگی رباط ACL یا PCL بهمراه یکی از رباطهای جانبی – در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود.معاف دائمخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد در مواردی که چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد – در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود. برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاترمعاف از خدمات رزمیخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد در موارد پارگی رباط ACL و PCL – در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود. برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاترمعاف از خدمات رزمیخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد در موارد پارگی رباط ACL یا PCL به همراه یکی از رباط های جانبی – در تمام موارد پارگی رباط ها MRI به تنهایی ملاک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود. برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاترمعاف از خدمات رزمیخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی ACL یا PCL دوطرفهمعاف دائمخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیدر افراد جراحی شده (دو رباط و بیشتر) همراه با اختلال عملیمعاف دائمخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیدر افراد جراحی شده بدون اختلال عملیمعاف از خدمات رزمیخیر
بیماری های استخوان (اسکلت)پارگی رباطهای جانبیپارگی مینیسک و یک رباطمعاف از خدمات رزمیخیر

منظور از معافیت دائم پزشکی پارگی رباط های جانبی چیست؟

معافیت دائم، معافیتی است که در آن فرد هم از دوران آموزشی رزمی و هم دوران خدمت سربازی معاف می شود. به همین دلیل سوالی که برای بسیاری از مشمولان سربازی مطرح است، این است که آیا می توانند از معافیت دائم بیماری های نظام وظیفه استفاده کنند یا خیر؟

طبق قوانین نظام وظیفه، افرادی که به عنوان مشمولین معافیت دائم پزشکی در نظر گرفته می شوند، بایستی دارای بیماری روانی و یا جسمی باشند که به سبب این بیماری توانایی های لازم برای انجام فعالیت های سنگین سربازی را از دست داده باشند.

با توجه به نوع و درجه سختی بیماری پارگی رباطهای جانبی، در صورت تایید پزشکان سازمان وظیفه، افراد می توانند معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی را دریافت کنند.

منظور از معافیت از رزم برای بیماری پارگی رباطهای جانبی چیست؟

برخی از بیماری ها از جمله پارگی رباطهای جانبی به گونه ای هستند که توان بدنی و جسمی افراد را کاهش می دهد. به همین دلیل این افراد قادر به انجام کارهای سنگین و قرار گیری در شرایط سخت را ندارند.

به همین دلیل سازمان نظام وظیفه با در نظر گرفتن شرایط جسمی این افراد نوعی از معافیت به نام معافیت از خدمات رزمی که به اختصار معاف از رزم می گوییم اختصاص داده است.

در نتیجه در دوران سربازی افراد دارای شرایط معافیت از رزم بیماری پارگی رباطهای جانبی، در دوره آموزشی خود از انجام برخی امور سنگین رزمی، هم چون رژه های گروهی، اردوهای دوره ای مختلف، حمل اسلحه، دوره های نگهبانی و … معاف خواهند بود.

افراد دارای این نوع معافیت به جای انجام خدمات رزمی، بیشتر در امور اداری و خدماتی مشغول به خدمت می شوند، در نتیجه معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی از نوع معافیت از رزم به این صورت خواهد بود.

توجه داشته باشید که کارت پایان خدمت از خدمت وظیفه عمومی، عموماً در زمان صلح می باشد و در صورت نیاز از آن ها در امور رزمی بهره گرفته خواهد شد، اما سربازان معاف از رزم از این امتیاز برخوردار می باشند که بعد از پایان خدمت سربازی، از آن ها در امور رزمی استفاده نخواهد شد.

منظور از معافیت از رزم برای بیماری پارگی رباطهای جانبی چیست؟

برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی از کجا شروع کنم؟

برای دریافت معافیت پزشکی، ابتدا باید بیماری های اعلام شده از طرف نظام وظیفه را یک مرور کلی نمایید. چه بسا شما برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی اقدام نمایید و موفق نشوید؛ ولی برای بیماری دیگری اقدام نمایید و بتوانید معاف از خدمت شوید.

حال که امکان معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی را می دهید، باید با طی کردن مراحل زیر گامهای لازم برای دریافت کارت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی را بپیمایید.

مراحل دریافت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی

یکی از سوالات اساسی افرادی که برای دریافت معافیت پزشکی اقدام می کنند، این است که چه مراحلی را باید طی کنند؛ اینکه از کجا باید شروع کنند و به ترتیب به کجا مراجعه کنند!

در اینجا قصد داریم تا به صورت کاملاً مفصل درباره مراحل اقدام برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی و قوانین معافیت پزشکی توضیح دهیم. پس با ما همراه باشید.

 1. دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) به منظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز دریافت نمایید.
 2. قبل از مراجعه به پزشک معاینه کننده اولیه، باید ابتدا برگه خود اظهاری سوابق بیماری را که در پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد، به دقت تکمیل نمایید تا در هنگام مراجعه به پزشک معاینه کننده آن را به او ارائه نمایند. توجه داشته باشید که مشمولانی که مشکلات پزشکی خود را به هنگام معاینه اولیه بیماری خود عنوان نکنند، چنانچه در دوران آموزش یا خدمت به دلیل اعلام نکردن مشکل پزشکی، دچار حادثه شوند مسئولیت آن بر عهده خود مشمول می باشد .
 3. به یکی از پزشکان معاین اولیه مراجعه کنید و برگه معاینه اولیه توسط پزشک را تکمیل نمایید. (شما می توانید آدرس پزشکان معاینه کننده را از دفاتر پلیس +10 دریافت کنید.)
 4. در این مرحله درخواست شما توسط کاربر پلیس +‌10 در سیستم ثبت می شود. شما باید کلیه مدارک را از کاربر پلیس +10 پس بگیرید. شما باید این مدارک را همراه داشته باشید و به شورای پزشکی ارائه دهید.
 5. برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس شما ارسال می گردد. ذکر این نکته ضروری است که مشمولانی که دارای نقص عضو یا بیماری های قابل مشاهده می باشند نیازی به مراجعه به بیمارستان نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاینات تخصصی به بیمارستان مراجعه نمایید.
 7. جوابیه بیمارستان (‌نظریه تخصصی) به حوزه رسیدگی کننده ارسال می گردد.
 8. دعوتنامه به آدرس شما جهت حضور در شورای پزشکی ارسال می شود.
 9. جلسه شورای پزشکی برگزار می گردد.

مراحل تایید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی چیست؟

برای اینکه بیماری شما توسط نظام وظیفه تأیید شود، باید طی چند مرحله به پزشکان مورد تأیید نظام وظیفه مراجعه کنید و معاینات مورد نیاز برای دریافت معافیت پارگی رباطهای جانبی را انجام دهید.

پونزبه طور خلاصه می توانیم مراحل تأیید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی را به این صورت بیان کنیم:

مرحله اول: تایید بیماری پارگی رباطهای جانبی توسط پزشک اولیه

مرحله دوم: تایید بیماری پارگی رباطهای جانبی توسط شورای پزشکی بیمارستان

مرحله سوم: تایید بیماری پارگی رباطهای جانبی توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی

توجه داشته باشید که به همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار و یا کارت ملی جهت شرکت در شورای پزشکی الزامی است و حتماً شناسنامه یا کارت ملی را به همراه داشته باشید.

طبق قوانین نظام وظیفه مشمولانی که در سیر رسیدگی پزشکی قرار دارند، مجاز به انصراف از درخواست پزشکی نیستند و رای شورای پزشکی در خصوص آنان ملاک عمل می باشد.

اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولین توسط سه نفر پزشک نیروهای مسلح در هر شهرستان صورت می‌گیرد و رأی اکثریت این پزشکان معتبر است.

اگر زمانی که برای معاینات تخصصی به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی می شوید، ظرف مدت یک ماه به این مراکز مراجعه نکنید؛ پس از تعیین تکلیف به خدمت اعزام می شوید.

پس حتماً سعی کنید با پیگیری مناسب سریعاً اقدام نمایید تا به علت کم کاری فرصت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی را از دست ندهید.

افراد مشمول نظام وظیفه‌ای که غیبت سربازی ندارند و درخواست پزشکی خود را ثبت می نمایند و در سیر معافیت پزشکی قرار می گیرند، اگر در مدت رسیدگی به درخواست پزشکی عمداً باعث طولانی شدن مراحل رسیدگی شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بیمارستان، عدم حضور در جلسات شورای پزشکی و … ) وارد غیبت می گردند.

پس از بررسی و تایید کمیسیون پزشکی، در صورتی که معاف دائم شناخته شوید، از کارت معافیت برخوردار می شوید. در صورتی که طی بررسی معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی، سرباز یا معاف از رزم شناخته شوید، برگ آماده به خدمت برای شما صادر و ارسال می گردد.

تعرفه صدور کارت معافیت پزشکی به صورت زیر است.

مقطع تحصیلیمبلغ
همه مقاطع1.300.000 ريال

مراحل تایید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی چیست؟

چگونه می توانم به رأی صادر شده اعتراض کنم؟

ممکن است از نظر شما رأیی که درباره معافیت پزشکی پارگی رباط های جانبی صادر شده است، اشتباه باشد. سازمان نظام وظیفه این امکان را در اختیار مشمولان قرار داده است که بتوانند نسبت به رأی های صادره اعتراض کنند.

مراتب اعتراض به رأی کمیسیون های پزشکی، مختلف است. شما در هر مرحله می توانید اعتراض خود را اعلام کنید و در صورتی که از رأی صادر شده توسط این کمیسیون هم راضی نباشید، می توانید اعتراض خود را اعلام کنید تا در کمیسیون استان بررسی شود.

مراتب اعتراض به ترتیب عبارتند از اعتراض به کمیسیون شهرستان، اعتراض به کمیسیون استان، اعتراض به کمیسیون سازمان و اعتراض به شورای عالی.

اعتراض به شورای عالی آخرین شانس شما برای اعتراض نسبت به معافیت پارگی رباطهای جانبی است و رأی آن قطعی و لازم الاجرا است.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

بررسی پرونده در کمیسیون شهرستان

اولین مرحله از اعتراض، اعتراض به رای کمیسیون شهرستان است. در صورتی که به رأی شورای شهرستان درباره رأی مربوط به معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی اعتراض داشته باشید، باید اعتراض خود را کتباً اعلام نمایید، تا مراحل زیر برای ادامه بررسی معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی انجام شود.

شورای شهرستان متشکل از سه نفر پزشک نیروهای مسلح است و رای اکثریت آنان ملاک عمل است.

چنانچه پس از معاینه شما، در شورای شهرستان و قبل از اعزام به خدمت، تغییری در وضع جسمی یا روانی شما حاصل شود و بیماری جدیدی به وجود آید یا بیماری قلبی تشدید شود که به تشخیص سازمان و یا کسب نظر مشورتی پزشک معتمد، قادر به انجام خدمت نباشید، باید مجدداً در شورای شهرستان مربوط مورد معاینه قرار گیرید و نظر اخیر شورای یاد شده ملاک عمل می باشد.

اگر متقاضی معاینه تخصصی برای بیماری پارگی رباطهای جانبی باشید یا به آرای شورای شهرستان اعتراض داشته باشید، باید هزینه های مربوط به معاینات تخصصی، اعم از بالینی و تشخیصی را پرداخت نمایید. با توجه به شرایطتان میزان هزینه معاینه در جدول زیر آمده است.

نوع معاینهمبلغ
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت (برای بار اول)130.000 ریال
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت (برای نوبت های بعدی)195.000 ریال

اگر در شورای پزشکی شهرستان مربوطه با معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشوید و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوطه یا اعتراض خودتان، نیاز به معاینه تخصصی پارگی رباطهای جانبی داشته باشید، رئیس حوزه موظف است شما را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت، یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی کند.

بدین صورت شما جهت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی معاینه می شوید و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به شورای پزشکی همان شهرستان ارسال می شود.

در صورت اصرار بر اعتراض با تامین هزینه ها از سوی شما نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال می گردد.

مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح موظفند به وضعیت مشمولین معرفی شده مربوط، خارج از نوبت رسیدگی نمایند و آنان را حداکثر ظرف یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.

بررسی پرونده در کمیسیون استان

در صورت اعتراض به رای شورای شهرستان، می توانید دوباره برای اعتراض اقدام کنید و اعتراض شما در شورای استان ارجاع داده می شود. اما در صورتی که به رأی کمیسیون (شورای) استان نیز اعتراض داشته باشید، امکان اعتراض وجود دارد.

مشمولانی که پرونده آنان به شورای استان یا شورای سازمان ارجاع داده می شود، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ معرفی نامه، خود را جهت معاینه معرفی نمایند و در صورت عدم حضور، شورای مربوط با حذف مورد، براساس محتویات پرونده تصمیم گیری می نماید.

به منظور رسیدگی به اعتراض مشمول به رأی شورای شهرستان، پس از انجام معاینات تخصصی و تصمیم گیری نهایی، شورای استان، متشکل از سه نفر پزشک متخصص استان تشکیل می گردد. پس از بررسی پرونده، رأی این پزشکان در خصوص معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی شما اعلام می گردد.

بررسی پرونده در شورای سازمان

به منظور رسیدگی به موارد عدم تطابق رای شورای پزشکی، با قانون و این آیین نامه و پیوست آن، که بنا به تشخیص رئیس سازمان یا نماینده او تعیین می شود، شورای سازمان متشکل از سه نفر پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می گردد.

چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل نماید که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می گردد ارجاع می دهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجرا است.

بررسی پرونده در شورای عالی

اگر چنانچه در شورای پزشکی معاف از خدمت تشخیص داده نشوید، به خدمت اعزام می شوید. در صورتی که به رأی کمیسیون پزشکی اعتراض داشته باشید، پرونده شما در شورای عالی مطرح می شود و رأی کمیسیون عالی قطعی و لازم الاجراست و حق اعتراض ندارید.

پس از اینکه رأی شورای عالی صادر شد دیگر به هیچ عنوان حق اعتراض ندارید و به پایان کار رسیده اید و به هر رایی که صادر شده باشد باید عمل کنید.

آیا در حین انجام خدمت سربازی معافیت از خدمت امکان پذیر است؟

آیا در حین انجام خدمت سربازی معافیت از خدمت امکان پذیر است؟

طبق قانون معافیت پزشکی حین خدمت، در صورتی که مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماری‌هایی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از 6 ماه نباشد و طبق نظر شورای پزشکی بیمارستان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تأیید عقیدتی – سیاسی در نیروی مربوطه هستند، قادر به انجام خدمت نباشند، از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌گردد.

چنانچه شورای نیروی مربوط تشخیص دهد که نقص عضو یا بیماری تا پایان خدمت که کمتر از شش ماه نباشد، ترمیم نشده یا بهبود نخواهد یافت. مراتب را مشروحاً در اوراق معاینه ذکر و با تنظیم صورتجلسه شورا ملصق به عکس مشمول به یگان خدمتی مربوط اعلام می نمایند تا نسبت ترخیص آنان و معرفی به سازمان اقدام شود.

مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سربازی

توجه داشته باشید که برای دریافت معافیت پزشکی، باید مدارکی را به همراه داشته باشید. به همراه داشتن این مدارک برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی الزامیست و در صورتی که هر یک از مدارک ماده نباشد، روند گرفتن معافیت با تاخیر مواجه خواهد شد.

پس حتماً هنگام اقدام، مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سربازی را چک کنید که موردی از قلم نیفتد و در هنگام ارائه مدارک با مشکل مواجه نشوید.

پونزمدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت پزشکی، عبارتند از:

 • تکمیل برگ وضعیت مشمولان (برگه شماره 1 )
 • تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره 2)
 • تکمیل برگ واکسیناسیون سربازی (برگه شماره 5)
 • اصل و تصویر کارت ملی مشمول
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدار مشمول
 • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
 • افتتاح حساب عابر بانک سپه و درج شماره حساب در برگ شماره یک (ویژه متقاضیان اعزام، معافیت پزشکی و کفالت)
 • یک قطعه عکس رنگی 4×3 تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها)

آشنایی با بیماری های دیگر معافیت پزشکی

سازمان نظام وظیفه علاوه بر معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی، برای بیماری های دیگر نیز با توجه شرایط بیمار معافیت هایی لحاظ کرده است. به طور کلی بیماری های مشمول معافیت پزشکی در 17 دسته قرار دارند که در جدول زیر شما می توانید لیست آنها را ببینید.

برای آشنا شدن با این بیماری ها و شرایط معافیت های گوناگون هر یک از بیماری ها، می توانید روی هر یک از لینک ها کلیک کنید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید. همچنین اگر سوالی در زمینه مشاوره معافیت پزشکی دارید، می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید تا بتوانید تصمیم مناسبی در این زمینه بگیرید.

نام دسته بیمارینام دسته بیماری
بیماری های استخوان و اسکلتبیماری های عفونی
بیماری های روماتولوژی و بافت همبندبیماری های دستگاه اداری تناسلی
بیماری های اعصاب و روانبیماری های عمومی
بیماری های گوش، حلق و بینیبیماری های پوست و بافت های زیر پوست
بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومیبیماری های چشم و عوارض بینایی
بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها)بیماری های ریه و قفسه صدری
بیماری های غدد مترشحه داخلیبیماری های داخلی مغز و اعصاب
بیماری های جراحی مغز و اعصاببیماری های فک و دهان و دندان
بیماری های قلب و عروق

آشنایی با بیماری های دیگر معافیت پزشکی

در پایان

پارگی رباط های جانبی از مواردی است که باعث اختلال در حرکت فرد می شود سازمان نظام وظیفه با توجه به این مسئله برای افرادی که دچار پارگی رباط های جانبی هستند، بسته به شرایط فیزیکی معافیت از رزم یا معافیت دائم تعلق می گیرد.

با توجه به این که افرادی که از پارگی رباط جانبی رنج می برند، توانایی انجام فعالیت های سخت مانند حمل اسلحه نگهبانی و … را ندارند. می توانند با تایید پزشکان سازمان وظیفه، افراد می توانند با توجه به شرایط خود معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی را دریافت کنند. این معافیت می تواند معافیت از رزم یا معافیت کامل باشد.

اگر دچار پارگی رباط جانبی هستید و می خواهید از معافیت استفاده کنید، می توانید با مرکز مشاوره آویژه صحبت کرده و در مورد شرایط خود سوالات خود را بپرسید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

کارشناسان باتجربه این مرکز به شما کمک می کنند از آخرین اطلاعیه های نظام وظیفه مطلع شده و بهترین تصمیم را برای سربازی خود بگیرید

برای استفاده از خدمات مشاوره تخصصی نظام وظیفه، با شماره 9099071985 (از سراسر کشور و بدون پیش شماره) تماس بگیرید.

سوالات متداول

سوال علامتآیا می توانم برای معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی در حین تحصیل اقدام کنم؟

خیر؛ نمی توانید حین تحصیل اقدام نمایید.

سوال علامتبرای بیماری پارگی رباطهای جانبی چه معافیت هایی وجود دارد؟

برای بیماری پارگی رباطهای جانبی با توجه به شرایط بیماری، می توانید برای معافیت دائم، معافیت از رزم، اقدام نمایید.

سوال علامتآیا امکان اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی وجود دارد؟

بله؛ با توجه به مراحلی که توضیح داده شده، می توانید برای اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی اقدام کنید.

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

معافیت پزشکی پارگی رباطهای جانبی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای عضویت در کانال آخرین اخبار نظام وظیفه و اطلاع از اخبار معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 2 نظر:
 1. سلام وقت بخیر پارگی شریان اصلی در یک پا و درپی اون بی حسی زیر زانو و انگشتان پا شامل معافیت میشه؟

  1. با سلام اگر تشخیص پزشک شما با توجه به شرایطتان مبنی برمعاف باشد شرایط باز هم در شورای عالی پزشکی بررسی میشود

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

یکشنبه

1403/3/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید