جریمه انصراف از دانشگاه در سال 1402

جریمه انصراف از دانشگاه در سال 1400

انصراف از دانشگاه، خیلی از اوقات به معنای پسرفت و عقب ماندن از جریان زندگی نیست. چه بسا شما موقعیت بهتری را پیدا کرده اید و قصد دارید تا مسیر زندگی خود را بهبود ببخشید. اما باید این را در نظر بگیرید که انصراف از دانشگاه دارای قوانین مخصوص به خود است.

شما به عنوان فردی که از ادامه ی مسیر خود منصرف شده اید، باید توجه به نکات خاصی داشته باشید؛ زیرا همان نکات ریز ممکن است در آینده ی تحصیلی، شغلی و به صورت کلی آینده ی شما، پیچیدگی های غیر ضروری به وجود بیاورد.

از شما دعوت می کنیم با مرکز مشاوره آویژه همراه باشید تا به بررسی قوانین هر کدام از دانشگاه ها، تبعات انصراف و میزان جریمه ی انصراف بپردازیم.

جریمه و هزینه انصراف از دانشگاه های دولتی روزانه 1402

دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه ها، ملزم به تحصیل حداقل دو ترم تحصیلی هستند. اما در صورت انصراف این دانشجویان، قبل از اتمام ترم دوم، آنها در کنکور بعدی، حق انتخاب کد رشته های دانشگاه دولتی روزانه را ندارند.

یعنی بعد از شروع سال تحصیلی، شما باید یک سال کامل را پشت سر بگذارید و سپس اقدام به انصراف کنید. در این صورت انتخاب کد رشته های روزانه در کنکور بعدی، امکان پذیر است.

میزان جریمه ی انصراف دانشجو از این دانشگاه ها، بسته به رشته، مقطع و دانشگاه به دانشجو اعلام می شود. اما در حالت کلی فرمول محاسبه جریمه انصراف از دانشگاه دولتی روزانه، برابر با هزینه شهریه شبانه ترم های گذرانده (10 تا 15 درصد بیشتر) است.

اگر داوطلب پس از دادن کنکور، در دوره روزانه رشته دیگری قبول شود، نیازی به پرداخت این جریمه ندارد؛ چرا که تنها تغییر رشته داده است. اما در صورتی که در دوره های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس و دانشگاه آزاد پذیرفته شود، علاوه بر طی مراحل انصراف، باید جریمه را نیز بپردازد.

افرادی که در کنکور سراسری امسال در دوره روزانه پذیرفته شده اند، باید برای شرکت در کنکور سال آینده رفع محرومیت شوند. این فرآیند توسط سیستم پاسخگویی سنجش انجام می شود.

جریمه انصراف از دانشگاه های دولتی روزانه 1400

جریمه و هزینه انصراف از دانشگاه های دولتی شبانه 1402

برای انصراف از این دانشگاه یکی از شروط بدیهی اما مهم، این است که پذیرش شما در دانشگاه چه به صورت اینترنتی و چه به صورت حضوری، انجام شده باشد. اما جریمه های اعلام شده نیازمند دقت و توجه کامل است.

همانطور که گفته شد، قوانین انصراف از دانشگاه، مختص به سال اول حضور دانشجو در دانشگاه تنظیم شده است؛ زیرا بعد از گذشت یک سال انصراف دارای پیچیدگی های کمتری است.

پونزبه عنوان مثال اگر در تاریخ های زیر از دانشگاه انصراف دهید، 50% شهریه نیم سال اول از شما دریافت می شود:

در صورت انصراف پس از ثبت نام اینترنتی و قبل از شروع کلاس های نیم سال اول

پس از شروع کلاس ها و قبل از پایان مهلت حذف و اضافه با استناد به تقویم آموزشی خود دانشگاه

پونزاگر در تاریخ های زیر از ادامه تحصیل منصرف شوید، مجبور به پرداخت کل شهریه ثابت و 50% شهریه متغیر نیمسال اول هستید:

در صورت انصراف دانشجو پس از حذف و اضافه تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال اول

پونزاگر دانشجو در تاریخ زیر از دانشگاه انصراف دهد، کل شهریه ثابت و کل شهریه متغیر نیمسال اول از او دریافت می شود:

در صورت انصراف بعد از شروع هفته‌ی آخر نیمسال اول تا قبل از شروع نیمسال دوم.

نکته: به صورت کلی در قوانین انصراف از تحصیل دانشگاه های دولتی، یادآوری شده است که جریمه کامل انصراف از دانشگاه شبانه، 1.5 برابر شهریه ثابت ترم است.

جریمه انصراف از پردیس خودگردان

دانشگاه پردیس خودگردان در قبال ارائه آموزش، هزینه بالایی دریافت می کند؛ بدیهی است که دانشجویانی که در این دانشگاه قبول شده و قصد انصراف داشته باشند، می بایست مبلغ زیادی را به عنوان جریمه بپردازند.

فرمول محاسبه هزینه انصراف از دانشگاه پردیس خودگردان، مساوی است با شهریه ثابت ترم های باقی مانده!

جریمه انصراف از دانشگاه آزاد 1402

دقت داشته باشید، دانشجویانی که در طول تحصیل خود به هر دلیلی از دانشگاه اخراج شده باشند، ملزم و مشمول پرداخت هزینه ها نیستند و شهریه ثابت و شهریه متغیر آن نیمسال به آنها باز گردانده می شود.

اگر دانشجویی با ارائه مدرک سازمان مرکزی تغییر رشته، اقدام به انصراف از دانشگاه کند، مشمول جریمه انصراف نمی شود.

همچنین اگر شما قصد ثبت نام در همین دانشگاه را داشته باشید، مشمول جریمه انصراف نمی شوید. البته این مورد مشروط به آن است که شما مدارک خود را به دانشگاه مورد نظر خود ارائه داده باشید.

جریمه انصراف از دانشگاه های دولتی شبانه 1400

حالا با ارائه جدول زیر، نحوه‌ی محاسبه میزان جریمه هر رشته و مقطع را در دانشگاه آزاد مقایسه می کنیم.

مقطع تحصیلیطریقه محاسبه جریمه انصراف
کاردانی(نصف شهریه پایه).(تعداد نیمسال های ثبت نام شده-4)
کارشناسی ناپیوسته(نصف شهریه پایه).( تعداد نیمسال های ثبت نام شده -4)
کارشناسی ارشد ناپیوسته(نصف شهریه پایه).( تعداد نیمسال های ثبت نام شده -4)
کارشناسی پیوسته(نصف شهریه پایه).( تعداد نیمسال های ثبت نام شده -8)
دکتری حرفه ای (گروه دامپزشکی)(نصف شهریه پایه).( تعداد نیمسال های ثبت نام شده -12)
دکتری حرفه ای (گروه پزشکی)کل شهریه پایه نیمسال های باقی مانده تا اتمام دوره
دکتری تخصصی(نصف شهریه پایه).( تعداد نیمسال های ثبت نام شده -7)
دکتری تخصصی ورودی 94 به بعد(نصف شهریه پایه).( تعداد نیمسال های ثبت نام شده -6)
دستیاری تخصصیکل شهریه باقی مانده تا اتمام دوره

جریمه انصراف از دانشگاه های علمی کاربردی 1402

دانشگاه علمی کاربردی، قوانین بازتری نسبت به دانشگاه هایی که در بخش های قبلی به آنها اشاره کردیم، دارد. برای این دانشگاه ترک تحصیل بدون اطلاع و طی کردن مراحل اداری به معنای انصراف از تحصیل تلقی می شود.

جریمه ای که این دانشگاه از دانشجویان خود دریافت می کند، برابر شهریه ثابت یک نیمسال است.

جریمه انصراف از دانشگاه پیام نور 1402

فرایند انصراف از تحصیل دانشگاه پیام نور، با پر کردن فرم های مخصوص در یکی از مراکز به انجام می رسد.

این فرایند پس پایان یافتن مهلت 30 روزه‌ی خود نهایی می شود. متقاضیان انصراف از دانشگاه می توانند با شرکت دوباره در آزمون سراسری، تحصیل را از سر بگیرند. دانشجویانی که دارای معافیت تحصیلی هستند، بعد از تحصیل مجاز به استفاده از آن نیستند.

هزینه انصراف از دانشگاه پیام نور در تمام واحدهای این دانشگاه، 1.5 برابر شهریه محاسبه شده ترم جاری است.

جریمه انصراف از دانشگاه های غیر انتفاعی، پیان نور، آزاد و فرهنگیان 1400

جریمه انصراف از دانشگاه های غیر انتفاعی 1402

تبصره ای در رابطه با دانشگاه های غیر انتفاعی وجود دارد، که این مراکز آموزشی به واسطه میزان شهریه های بالای خود، که اگر دانشجو قصد شرکت در کنکور سراسری را دارد، ملزم به انصراف از دانشگاه نیست و تنها در صورتی لازم به انجام این فرآیند است که قبولی او در دانشگاه مقصد به سرانجام رسیده باشد.

پونزمیزان جریمه دریافتی از دانشگاه های غیر انتفاعی در بیشتر اوقات از فرمول زیر به دست می آید:

میزان جریمه = شهریه ثابت + هفت واحد درسی

توجه نمایید که مبلغ این جریمه بستگی به شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی دارد.

جریمه انصراف از دانشگاه فرهنگیان 1402

دانشگاه فرهنگیان هم در سخت گیری های لازم، مانند دانشگاه های دولتی عمل می کند. مهم ترین اتفاقی که برای متقاضی انصراف بعد از نهایی شدن فرایند انصراف، می افتد – در صورتی که انصراف او قبل از به پایان رسیدن مهلت یک ساله به انجام رسیده باشد – حق انتخاب کد رشته دانشگاه روزانه و فرهنگیان را در کنکور بعدی ندارد.

مقدار جریمه ای که برای فرد در نظر گرفته می شود، با توجه به شهر، دانشگاه، مقطع و رشته متفاوت خواهد بود و به دانشجو اعلام خواهد شد.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

سخن پایانی

در این مقاله به صورت تفکیک شده، قوانین و جریمه انصراف از تحصیل دانشگاه های مختلف را بررسی کردیم. انصراف از تحصیل تصمیم بسیار مهمی است که فرد باید قبل از انجام آن، با یک مشاور با تجربه مشورت کنید.

در صورت داشتن سوال، مشکل یا نیاز به مشاوره در رابطه با انصراف از دانشگاه و جریمه های آن، می توانید 7 روز هفته (حتی روزهای تعطیل) با مشاوران ما در مرکز مشاوره آویژه تماس بگیرید.

این مرکز می تواند شما را در امور مشاوره تخصصی مقاطع تحصیلی، مشاوره انتخاب رشته، مشاوره نظام وظیفه و … همراهی کند. برای استفاده از خدمات مشاوره تلفنی، با شماره 09099071985 (از سراسر کشور و بدون پیش شماره) تماس بگیرید.

سوالات متداول

سوال علامتافرادی که از دانشگاه سراسری روزانه انصراف می دهند، برای شرکت در کنکور سراسری سال آینده چه اقدامی باید انجام دهند؟

این افراد ابتدا باید توسط سازمان سنجش رفع محرومیت شوند، سپس اقدام به ثبت نام کنکور و شرکت در آزمون سراسری کنند.

سوال علامتجریمه انصراف از دانشگاه دولتی روزانه چقدر است؟

10 تا 15 درصد هزینه شهریه شبانه ترم های گذرانده شده.

سوال علامتچنانچه دانشجوی دانشگاه سرتاسری روزانه در کنکور سال آینده در نوبت روزانه قبول شود، آیا انصراف او شامل پرداخت جریمه می شود؟

خیر، شامل جریمه نمی شود.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

جریمه انصراف از دانشگاه در سال 1402

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 480 نظر:
 1. سلام من امسال پزشکی تعهدی قبول شدم
  یک ماه از شروع کلاسا میگذره ولی هنوز تعهد ندادم ضمنا مدارکی هم تحویل دانشگاه ندادم
  فقط ثبت نام اینترنتی انجام داده بودم
  الان میخوام انصراف بدم دانشگاه میگه باید خسارت بدی
  اگه خسارت ندم چی میشه؟

  1. با سلام خانم ناصری هستم شما باید انصراف داده وهزینه انصراف را پرداخت کنید برای کسب اطلاعات بیشتر بامشاوران ما تماس بگیرید

 2. سلام من به دلیل مشکلات مالی و روحی سال۹۹ازدانشگاه انصراف دادم شرایط بازگشت به تحصیل رو دارم ایا؟ راجع به شرایط بازگشت به تحصیل چیزی ننوشتین.رشته شهرسازی

  1. با سلام‌ خانم ناصری هستم شرایط شما برای اینکه شما واجد شرایط بازگشت به تحصیل هستید یا خیر باید بررسی تخصصی شود نوع دانشگاه و دلایل تان باید بررسی شود با مشاورین مرکز آویژه تماس بگیرید 35 تا

 3. سلام وقتتون بخیر
  من ترم ۳ ارشد روزانه هستم و میخوام انصراف بدم
  هزینه انصراف چقدر؟؟؟
  و اینکه من مدرک موقتم دست دانشگاه اگه جریمه ندم مدرک موقت نمیدن بهم؟؟

  1. سلام خدمت شما. خانم حاجی محمدی هستم. هزینه انصراف برای هر دانشگاه متفاوت و بستگی به نظر آموزش است. اما یک فرمول کلی دارد که موظف هستید شهریه ثابت دوره شبانه همان دانشگاه تا ترم آخر به علاوه ۱و۵ برابر آن را پرداخت کنید. خیر متاسفانه تا زمانی که مراحل انصراف را کامل نکنید مدرک شما آزاد نمی شود.

 4. سلام من فرهنگیان ترم یک هستم و ۱۸ سالمه،هنوز برگه تعهد خدم رو پر نکردم میخواستم بدونم درصورت انصراف آیا هزینه ای شامل من میشه و اینکه اون هزینه چقدره و همینطور واسه معافیت تحصیلی مشکلی پیش میاد یا نه و آیا سال بعد محرومیت ازکنکور داره برای من یا خیر؟

  1. با سلام خانم ناصری هستم شما باید انصراف دهید جریمه انصراف را پرداخت کنید و محرومیت یکساله برداشته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از هزینه انصراف و..با مشاورین ما تماس بگیرید

 5. سلام بنده دانشجوی ترم ۲ مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته از دانشگاه آزاد هستم میخواستم انصراف بدم در دانشگاه پیام نور رشته دیگری بخونم آیا هزینه انصراف از من گرفته میشود واینکه این انصراف محرومیتی براییم دارد یا نه

  1. با سلام خانم ناصری هستم بله شما باید جریمه انصراف را پرداخت کرده و بعد در دانشگاه مد نظرتان ثبت نام کنید شما محرومیت ندارید برای اطلاع از شرایط ثبت نام با مشاورین مرکز آویژه تماس بگیرید

 6. سلام من ترم7 پرستاری دولتی روزانه هستم بخوام انصراف بدم باید جریمه بدم؟
  چقدر جریمه داره؟

  1. با سلام خانم ناصری هستم بله برای انصراف باید جریمه انصراف را پرداخت کنید که طبق ترم های باقی مانده تان حساب می ‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از هزینه انصراف با مشاورین مرکز آویژه تماس بگیرید

 7. سلام خسته نباشید . من برای اولین در سال 1402 دانشگاه آزاد ثبت نام کردم و ترم 1 دانشگاه آزاد هستم . میتونم بهمن ماه (بعد پایان ترم 1) انصراف بدم و کنکور شرکت کنم ؟ یا حتما باید بعد از 2 ترم کامل و قبل شروع ترم 3 انصراف بدم ؟

 8. سلام من دو واحد دیگه تا فارغ التحصیلی دارم میتونم انصراف بدم اگه کنکور فرهنگیان قبول شدم؟

  1. با سلام خانم سیری هستم بله می توانید انصراف دهید مشکلی ندارد

 9. سلام، من ترم سوم رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه هستم، قصد دارم دوباره کنکور بدم و برم فرهنگیان ، اگه فرهنگیان قبول شدم برای انصراف از دانشگاه دولتی قبلیم باید هزینه پرداخت کنم؟

  1. با سلام بله در صورت قبولی باید انصراف داده و جریمه انصراف را پرداخت کنید و بعد در دانشگاه جدید ثبت نام کنید

   1. سلام‌.ولی در رابطه با همین موضوع تو‌مقاله نوشته بود اگه مشغول به تحصیل بصورت روزانه در دانشگاه باشیم و دوباره کنکور بدیم و روزانه دانشگاه دیگه قبول شیم برای انصراف از دانشگاه قبلی نیازی ب پرداخت جریمه نیست.میشه توضیح بدین؟

    1. با سلام خانم سیری هستم بطور معمول در صورت ثبت انصراف از دانشگاه مبلغی را به عنوان جریمه از شما دریافت می کنند

 10. سلام وقت بخیر بنده ورودی 99 دانشگاه روزانه هستم کارشناسی پیوسته ترم 7 هستم اگر بخوام فوق دیپلم بگیرم و برم خدمت باید جریمه پرداخت کنم ؟؟؟

  1. با سلام چون شما درهر صورت باید انصراف بدهید باید جریمه انصراف را پرداخت کرده و مدرک معادل بگیرید

 11. سلام اگه ارشد انصراف بدهیم و هزینه انصراف ندهیم و دانشگاه نامه برا خدمت وظیفه (سربازی) بده بعدا برا استخدام مشکل پیش میاد یا کلا اتفاقی می افته چون هزینه ندادیم؟

  1. بابد جریمه انصراف پرداخت شود و مجدد پذیرش ارشد را بگیرید وگرنه غایب محسوب می شوید و برای استخدام مشکل پیش می آید

 12. با سلام.
  بنده ترم اول ارشد روزانه هستم،وسط ترم انصراف دادم.باید جریمه پرداخت کنم؟
  و اینکه پرداخت نکنیم چ مشکلی پیش میاد؟میتونیم بریم سربازی؟

  1. سلام جزایری هستم.بله باید جریمه انصراف را پرداخت کنید.تا زمانی که انصراف از دانشگاه شما ثبت نشود و معافیت تحصیلی شما لغو نشود امکان اقدام برای سربازی را ندارید.

 13. سلام وقت بخیر من امسال دانشگاه آزاد رشته پرستاری قبول شدم و ورودی بهمن هستم.. اگه یه ترم بخونم و بعدش کنکور بدم و پرستاری روزانه قبول بشم، آیا باز هم باید موقع انصراف از دانشگاه آزاد جریمه بدم؟؟؟

  1. سلام شما درهر صورت برای انصراف دادن باید جریمه انصراف را پرداخت کنید

 14. با سلام و خسته نباشید…
  بنده ترم یک دکتری روزانه دولتی هستم و میخواهم سال دیگه اپلای کنم، سوالی که داشتم اینکه اگر به فرض من در ترم 3 یا 4 تونستم پذیرش بگیرم و از دانشگاه بخام انصراف بدم؛ هزینه انصراف چطوری محاسبه میشه و اگه من بتونم یک یا دو ترم مرخصی بگیرم، آیا بازم باید جریمه اون یکی دو ترم مرخصی رو هنگام انصراف بدم؟!

 15. سلام من دانشجوی فرهنگیانم امسال قبول شدم میتونم این ترمو بخونم ترم بعد مرخصی بگیرم سال بعد انصرف بدم میخوام دوباره کنکور بدم و اینکه هزینه انصراف چقد میشه برام؟

  1. با سلام خسروی هستم بله میتوانید انصراف دهید هزینه انصراف یک نیم برابر ترم و هر دانشگاه قانونش فرق می کند

 16. سلام وقت شما بخیر
  من دانشجوی روزانه دولتی فنی سال ۹۵ بودم و تا ترم ۳ کاردانی خوندم بعدش بنا به دلایلی نتونستم ادامه بدم.
  تا الانم انصراف ندادم.اگه بخوام دوباره ادامه تحصیل بدم همون روزانه دولتی قبول شم باید چکار کنم
  هزینه انصراف از تحصیلم چجوری محاسبه میشه؟
  اصل مدارک دیپلم هم پیش خودمه

  1. سلام جزایری هستم.جهت انصراف شما شهریه واحد های گذرانده را پرداخت کنید و می توانید برای قبولی روزانه در کنکور شرکت کنید و در بعضی دانشگاه ها بدون کنکور ادامه تحصیل دهید

 17. سلام وقت شما به خیر . ببخشید یه سوال داشتم . من ترم یک کارشناسی ارشد هستم . ایا میتونم وسط ترم انصراف بدم ؟ وایا اینکه اگر انصراف بدم امکان برگشت به دانشگاه هست یا نه ؟

  1. با سلام بله تا 5 سال اجازه بازگشت به تحصیل دارید و بستگی به دانشگاه محل تحصیل شما دارد

 18. سلام من ترم ۱ ارشد پردیس خودگردان هستم و درحال تحصیلم، امکان داره وسط ترم درخواست انصراف بدم؟ یا اینکه شرایط خاصی وجود داره برای انصراف؟

  1. با سلام می توانید انصراف بدهید باید هزینه انصراف را پرداخت کنید

 19. سلام وقت بخیر.
  من دانشجو ترم ۹ پزشکی روزانه هستم، بابت انصراف، چقدر باید جریمه بدم؟

  1. برای بررسی بیشتر با مشاورین آویژه تماس حاصل فرمایید

 20. سلام اگر از دورا ارشد انصراف بدهیم و هزینه را ندهیم چه مشکلی پیش میاد؟ برا گرفتن مدرک کارشناسی مشکل میش میاد و بهمون نمیدن؟

  1. سلام وقت بخیر فردی هستم مدرک ارشد ازاد نمی شود ولی برای کارشناسی مشکلی نیست

 21. سلام و عرض ادب من ورودی سال ۱۴۰۱ رشته مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد روزانه بودم و بعد از پایان ترم اول انصراف دادم میخواستم بدونم آیا میتونم دوباره روزانه قبول بشم ؟؟

  1. با سلام و احترام وقت شما بخیر سیری هستم بله محدودیتی ندارد چون انصراف داده بودید

 22. سلام من دانشجوی دانشگاه روزانه هستم میتونم بعد از ترم اول به دانشگاه پیام نور انتقال بدهم اگر قبول کردند میتونم در کنکور شرکت کنم فرهنگیان قبول بشم یا محرومیت دارم منتظرم زود تر جواب بدید

  1. سلام اگر دانشگاه پیام نور درخواست انتفالی شما را تایید کند امکان انتقالی دارید و محدودیتی برای شرکت در کنکور فرهنگیان نخواهید داشت

 23. سلام وقتتون بخیر. من ترم 7 دکترا روزانه هستم. 3 ترم اول تمامی واحد هارو گذروندم و بقیه ترم ها مختص پایاننامه بود که بصورت فرصت مطالعاتی خارج از کشور گذروندم. هزینه اون سه ترم اول رو موقع خروج از کشور پرداخت کردم. الان میخوام انصراف بدم آیا باید بابت 4 ترمی که هیچ واحدی نداشتم هزینه ای پرداخت کنم؟ چقدر؟
  ممنون از پاسخگوییتون

  1. ممنون از پاسخگوییتون بله شما باید نصف شهریه ثابت شبانه همان دانشگاه را پرداخت نمایید

 24. سلام من ورودی ترم یک معماری دانشگاه تهران مرکز هستم من ثبت نام اینترنتی انجام دادم و شماره دانشجوییم هم اومده و کلاسام هم یک هفتس که شروع شده اما مدارکم را تحویل دانشگاه ندادم اگر انصراف بدم جریمه میشم ؟

  1. طبق قانون نصف شهریه ثابت ترم های باقی مانده را میبایست پرداخت کنید البته ناگفته نماند که با رایزنی با دانشگاه میتواند این مبلغ ناچیز شود و یا حتی گرفته نشود

 25. سلام من دانشگاه روزانه سه ترم خوندم انصراف دادم
  حالا درخواست بازگشت ب تحصیل دادم بهمن باید برم
  میخواستم ببینم کنکور۱۴۰۳اگه فرهنگیان بیارم بخوام دوباره انصراف بدم برم فرهنگیان جریمه باید بدم؟

 26. سلام من در دانشگاه ازاد ورودی ۱۴۰۲ در اموزشیارمدارکم رو بارگذاری کردم و شماره دانشجویی دائم بهم دادند ولی من در دانشگاه نه مدارکم رو حضوری تحویل دادم و نه شهریه دادم و نه انتخواب واحد شدم با این شرایط انصراف من مشمول جریمه میشه

 27. سلام خداییییی کمک بدین لطفا اگه واقعا قطعی چیزی میدونین راهنماییم کنین من امسال ورودی بهمن رشته معماری دانشگاه روزانه قبول شدم رشتمو دوس دارم ولی راه دوره و خانواده به هیچ عنوان اجازه نمیدن پیش ثبت نام اینترنی در سامانه انجام دادم و سامانه سجاد هم که برای ثبت نام اینترنتی اجباریه انجام بدی و مهم هم همین سامانه سجاد هست که ثبت بشی هزینه انصراف محاسبه میکنه همین دیروز چهارشنبه رفتم مدارک دانشگاه تحویل دادم ولی خانواده اصلا نمی‌ذارن فک کردن استادا قبول میکنن غیر حضوری برم استادام اینقدر قانون جدید اومده بدون حضور قبول نمیکنن الان دیروز مدارک تحویل دانشگاه دادم پس فردا شنبه برم مدارکم اگه هر جور شده پس بگیرم درصورتی هنور نه ترمی شروع شده نه انتخاب واحد نه شماره دانشجویی دادن و دی و بهمن نیمسال من شروع میشه بازم باید جریمه بدم؟؟؟؟

  حالا اگه مدارکو خدا بخواد بهم تحویل بدن میتونم کنکور سال بعد دوباره روزانه بخونم؟؟؟؟منظورم اینه سامانه سجاد ثبت شده که من پیش ثبت نام انجام دادم اگه دانشگاه خدا بخواد همراهی کنه مدارک رو پس بده چون دیروز دادم دو روز بعد میخوام پس بگیرم و هنوزم شماره دانشجویی،و انتخاب واحد تا بهمن ندارم سال بعد کنکور روزانه میتونم شرکت کنم اگه مدارکم دست خودم باشه یا از روزانه محرومم چون داخل سجاد پیش ثبت نام انجام شده ؟؟؟؟؟

  منظور میگم مدارکم هر جور شده پس بگیرم و دانشگاه عدم مراجعه بزنه یعنی اصلا ثبت نام حضوری نکردم فقط سیستمی که ثبت شده داخل سجاد روزانه قبول شدم حتی سال بعد روزانه قبول بشم مدارکم پیشم باشه سال بعد کنکور روزانه نمیتونم بزنم؟؟؟؟

  تو رو خدا کمک کنین

  1. سلام چون ثبت نام شما انجام شده است باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.در صورت تحویل مدارک و ثبت انصراف میتنوانید برای دانشگاه دیگری حتی روزانه ثبت نام انجام دهید.

 28. سلام وقت بخیر
  من پارسال روزانه میخوندم ولی به دلیل شهر قبولی قبل شروع امتحانات ترم اول انصراف دادم. الان دوباره دانشگاه روزانه دراومدم و ثبت نام کردم ولی نمیخوام این رشته رو بخونم. دیگه نمیتونم انصراف بدم و دوباره کنکور بدم؟
  چه راهی هست؟

  1. سلام خانم ها محدودیتی در انصراف از دانشگاه ندارند اما برای اقایان بعد ار انصراف دوم دیگر اجازه ادامه تحصیل تا گرفتن معافیت یا کارت پایان خدمت ندارند.

 29. سلام خسته نباشید
  من امسال دانشگاه روزانه قبول شدم ثبت نام کردم و الان پشیمونم و می‌خوام انصراف بدم
  آیا هزینه یا جریمه ای باید پرداخت کنم؟ اگر باید پرداخت کنم چقدره هزینه یا جریمش؟

  1. سلام در صورتی که مادر عضویت شدید بهزیستی داشته باشند یا اثبات شود که برادر شما امکان نگه داری از مادر را ندارد امکان گرفتن کعافیت دائم را دارید.

 30. سلام ببخشید من امسال دانشگاه روزانه نیمسال دوم قبول شدم و ثبت نام حضوری کردم ولی فعلا انتخاب واحد و شماره دانشجویی و این چیزا تا دی برای ما انجام نمیشه والا چون شهر دور قبول شدم خانواده زیاد راضی نیستن برم اگر قبل انتخاب واحد و قبل شروع نیمسال دوم که پذیرش شدم انصراف بدم درسته جریمه مقدارش،کمتره خب سال بعد روزانه نمیتونم دوباره بزنم
  اگر دو ترم بخونم بعد انصراف بدم میتونم کنکور روزانه سال بعد بدم ولی اگه سال بعد روزانه قبول نشم باید جریمه دو ترم بدم که بیشتره
  این چه وضعیه تو رو خدا راهنمایی کنین در هر صورت باید پول بدیم مگه اینکه همزمان هم اجباری دو ترم دانشجو راه دور باشیم هم سال بعد حتما روزانه قبول بشیم
  خب من اگه میتونستم برم که انصراف نمیخواستم بدم وزارت علوم داره ظلم بزرگی میکنم دلمون خوش بود روزانه قبول شدیم خب حالا به هر دلیل مشکل خانوادگی یا دوری چیزی طرف نتونه بره هم باید غمگین نرفتن باشه هم پول بده جرمش اینه درس خون بوده روزانه قبول شده

 31. سلام ببخشید بنده دانشجوی روزانه ترم5 هستم نیرو انتظامی ثبت نام کردم در صورت قبولی بخوام از دانشگاه انصراف بدم باید هزینه بپردازم

  1. سلام بله برای انصراف باید جریمه پرداخت کنید.

 32. سلام و درود ورودی جدید دانشگاه ازاد کارشناسی پیوسته هستم و قصد انصراف دارم مدارک و شهریه و انتخاب واحد انجام دادم هنوز کلاسام شروع نشده و نرفتم قبل از سی مهر درخواست انصراف بدم هزینه شاملم میشه؟؟؟؟؟

  1. سلام بله هزینه انصراف را باید پرداخت کنید.

 33. سلام
  من امسال دانشگاه دولتی قبول شدم ثبت نام کردم ولی میخام انصراف بدم و در دانشگاه آزاد درس بخونم
  آیا باید هزینه ای پرداخت کنم

  1. سلام بله باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 34. سلام وقت بخیر. من ورودی جدید فردوسی مشهد ۴۰۲ هستم. ثبت نام کردم و یک هفته ای از شروع کلاس ها گذشته. ولی از رشته ام پشیمونم و می‌خوام انصراف بدم. الان شامل جریمه میشم و سال بعد هم دولتی نمیتونم انتخاب رشته کنم ؟ آزاد چطور ؟

  1. سلام جریمه انصراف را باید پرداخت کنید و سال بعد هم در دانشگاه سراسری هم آزاد امکان ثبت نام دارید.

 35. سلام و عرض ادب
  من ترم 4 کارشناسی حسابداری پیوسته غیر انتفاعی هستم میخوام انصراف بدم و مدرک کاردانیمو دریافت کنم باید جریمه بدم؟ و چقدر بایدجریمه بدم؟ شهریه ثابت ورودیم +۱۷واحد درسته؟

  1. سلام بله جریمه انصراف را باید پرداخت کنید.شهریه ثابت+شهریه 7 واحد درسی

 36. سلام ببخشید من میخوام برم سربازی و آمدم برا انصراف میگن باید پول پرداخت کنی مگر برا سربازی رفتن هم باید پول پرداخت کنند ب دانشگاه؟

  1. سلام برای انصراف از دانشگاه باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 37. سلام با رتبه ۴ رقمی مردود شدم و مجبور شدم در دانشگاه آزاد ثبت نام کنم در سنجش اعتراض زدم اگر هنگامی که نتیجه اعتراض من آمد ، دولتی قبول شده بودم باید از آزاد انصراف بدهم ، راهی نیست که جریمه را پرداخت نکنم؟

  1. سلام خیر در صورتی که ثبت نام شما انجام شده باشد برای انصراف باسد هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 38. سلام من پرستاری شهریه پرداز قم قبول شدم
  و ورودی نیم سال دوم هستم
  میخام بدونم اگر تو کنکور شرکت کنم و پرستاری دولتی قم رو قبول بشم
  میتونم ترم دوم رو دولتی بخونم و باید هزینه ای برای انصراف پرداخت کنم یا خیر ؟؟؟؟؟

  1. سلام بله باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 39. سلام من رفتم دانشگاه اراد تبت نام کردم بهم گفتن براتون پیامک مباد ولی هبچ پولب برای شهریه ندادم مدارک هم ندادم ایا می تونم نرم تو دا خدا بهم جواب بدید ایا جریمه دارم ممنون

  1. سلام از دانشگاه پیگیری کنید در صورتی که ثبت نام در دانشگاه شما ثبت شده باشد میتوانید با پرداخت هزینه انصراف از دانشگاه بزنید.

 40. سلام من امسال بهداشت دانشگاه بوعلی روزانه قبول شدم اگه سال دیگه مهندسی روزانه یبول بشم میتونم بدون جریمه تغییر رشته بدم؟

  1. سلام در صورتی که به دانشگاه قبولی دوم درخواست برای تغیر رشته بزنید و درخواست شما پذیرفته شود امکان این کار را خواهید داشت .

 41. سلام وقت بخیر، من دانشجو کارشناسی ارشد روزانه (ترم۱)هستم ، میخواستم بدونم اگه انصراف بدم باید خسارت پرداخت کنم ؟

 42. سلام وقت بخیر
  من دانشگاه دولتی قبول شدم پیش ثبت نام رو هم انجام دادم اما هنوز حضوری دانشگاه ثبت نام نکردم
  اما اگه پشیمون شده باشم و نتونم برم دانشگاه باید هزینه بدم؟

  1. درخواست لغو ثبت نام دهید اگر موافقت نشد انصراف دهید و جریمه پرداخت کنید

 43. سلام من فرهنگیان آوردم ولی هنوز ثبت نام نکردم اگه ثبت نام نکنم باید جریمه بدم ؟؟؟؟خواهش میکنم جواب بدین زود!!!!!

  1. نه در صورتی که ثبت نام نکنید خود به خود لغو میشود

 44. سلام و خسته نباشید
  من 5 ترم تو دانشکده فنی و حرفه ای قزوین به صورت کارشناسی پیوسته گذروندم ک یکی از این ترم ها رو هم مرخصی گرفته بودم از ترم سوم چند باری برای انصراف پرس و جو کردم ک هر میگفتن طبق بخشنامه ی جدید حدود 5تا 6 میلیون بابت هر ترمی ک گذروندم باید پرداخت کنم با توجه به چیزی ک شما اینجا نوشتین و میانگین 1 تا 1.5 میلیونی ک دانشجو های شبانه ی هم رشته ی من پرداخت میکنن الان فقط دارن عوامل دانشگاه ار سرشون باز میکنن و این مبلغی ک گفتن صحیح نیست ؟
  در ضمن قصد دارم بعد از انصراف تو دانشگاه آزاد ادامه تحصیل بدم
  با تشکر

  1. بطور معمول یک سوم شهریه ثابت ترم های باقیمانده جریمه تعلق میگیرد

 45. سلام من دانشجوی روزانه هستم که یک ترم تحصیل کردم و یک ترم هم مرخصی گرفتم و دوباره کنکور دادم و پزشکی روزانه قبول شدم‌‌. باید هزینه انصراف از دانشگاه قبلیو بدم ؟ مشکلی واسه ثبت نامم تو دانشگاه جدید پیش نمیاد ؟

  1. باسلام بله باید هزینه انصراف پرداخت شود خیر مشکلی پیش نخواهد امد

 46. سلام من امسال پزشکی تعهدی قبول شدم ورودی بهمن، می تونم یک یا دوترم مرخصی بگیرم واینکه در صورت انصراف در دو ترم اول هزینه انصراف چقدر خواهد بود خیلی ممنون

  1. باسلام‌ امکان مرخصی وجود دارد ولی هزینه انصراف بستگی به دانشگاه قبولی شما میباشد

 47. سلام من ارشد روزانه قبول شدم ثبتنام کردم بعد الان میخوام تکمیل ظرفیت ثبتنام کنم موقش شد اگه تکمیل ظرفیت قبول بشم باید دانشگاه قبلی جریمه بدم؟؟
  بعد اگه تکمیل ظرفیت قبول شدم قبولی قبلی خود به خود انصراف داده میشم ؟

  1. سلام خدمت شما، خیر خود به خود انصراف ثبت نمی شود و باید با مراجعه به دانشگاه قبلی انصراف دهید، و بله هزینه انصراف شامل شما می شود، البته در گاهی اوقات اگر نوع دانشگاه یکی باشد مثلا از روزانه به روزانه ، هزینه جریمه نیز دریافت نمی شود. بستگی به دانشگاه دارد.

 48. سلام وقت بخیر من رشته فنی حرفه ای هستم دانشگاه دولتی بیرون از شهرم قبول شدم نیم سال دوم آیا من انصراف بدم جریمه ای داره یا سال بعد بخوام کنکور بدم حق انتخاب کد رشته دولتی رو ندارم ؟ میشه بگین شنبه آخرین مهلتم هست . ممنون

  1. سلام خدمت شما، محرومیت از کنکور و انتخاب رشته ای لحاظ نمی شود، راجب جریمه برای هر دانشگاه متفاوت است، اگر بعد از امتحانات ترم ۱ انصراف دهید مشمول جریمه می شوید و اگر قبل از آن باشد جریمه ای ندارد.

 49. سلام ببخشید من سلل1400 از دانشگاه دولتی مقطع ارشد روزانه انصراف دادم و بدون اینکه هزینه یادجریمه ای بدم به صورت اینترنتی با دانشگاه تسویه حساب کردم میخواستم بدونم برا گرفتن مدرک کارشناسیم باید جریمه انصراف رو بدم؟

  1. سلام بله باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 50. سلام ببخشید جریمه ب چ صورت مثلا اگر ۲ترم خونده باشم،ب اندازه همون ۲ترم باید جربمه بدم یااینکه کل ۸ ترم رو حساب میکنن؟

  1. سلام مشخص کنیددر چه دانشگاهی در حال تحصیل هستید.

 51. سلام ببخشید من سال 1400 از دانشگاه دولتی مقطع ارشد انصراف دادم و هیچ هزینه ای هم پرداخت نکردم یه برگ انصراف از تحصیل بهم دادن رفتم خدمت سربازی الان اگه مدرک کارشناسیم رو بخوام باید هزینه جریمه انصراف رو بدم ؟

 52. سلام من امسال مصاحبه فرهنگیان شرکت کرده و اگر قبول نهایی بشوم و در دانشگاه ثبت نام نکنم آیا محرومیت کنکور دارم؟؟ و ایکه مشمول جریمه هم میشوم؟؟

 53. با سلام اگر دانشجوی پزشکی تعهدی باشم و در کنکور شرکت کنم پس از قبولی داخل رشته روزانه دیگری بخام از پزشکی تعهدی انصراف بدم و داخل اون رشته ثبت نام کنم موظف به پرداخت هزینه انصراف هستم؟

  1. سلام بله باید هرینه انصراف را پرداخت کنید.

   1. سلام هزینه انصراف از پزشکی تعهدی چطور محاسبه می شه یعنی حدودا چقدر می شه واینکه یکجا پرداخت می شه؟

   2. سلام ببخشید بعد یه سال تحصیل تعهدی چقدر باید خسارت بدیم

   3. سلام هزینه انصراف از تعهدی برای تحصیل در رشته پزشکی غیر تعهدی چقدر هست

 54. سلام. من پنج ترم کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتب گذروندم که دو ترمش پایان نامه بوده و دوهفته هم سنوات خوردم که قبل از دفاع پولشو پرداخت کردم. سوالم اینه که ترم های پایان نامه چطوری در محاسبه میشه برای خرید مدرک و اینکه اون دو هفته سنوات دوباره محاسبه میشه یا نه؟

 55. سلام
  من سال ۹۶دانشگاه دولتی حکیم سبزواری قبول شدم دوترم رفتم و ول کردم وهیچ کاری نکردم برای انصراف
  هزینه انصراف خیلی زیاده بعد ازاین چند سال؟؟؟؟

  1. سلام دانشگاه دولتی هزینه ای بابت انصراف دریافت نمیکند

   1. من متوجه نمیشم .. مگر نمیگیر انصراف از دانشگاه روزانه جریمه داره؟

    1. سلام بله با انصراف از دانشگاه باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 56. سلام ببخشید من سال 1400 از دانشگاه دولتی روزانه مقطع ارشد از دانشکاه انصراف دادم و بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنم با دانشگاه تسویه حساب کامل کردم رفتم خدمت الان اکه ازمون دبیری قبول بشم برا گرفتن مدرکم با هزینه بدم ؟

 57. سلام برای اینکه از میزان جریمه مطلع بشم باید با کدوم بخش دانشگااه تماس بگیرم؟

 58. سلام.من دانشجوی پزشکی ورودی مهر ۴۰۱ هستم.
  دو ترم رو رفتم و الان میخوام انصراف بدم.برا ترم ۳ هنوز انتخاب واحد نکردم.جریمه ی انصراف از تحصیل چقد میشه برام؟

  1. برا چی میخوای انصراف بدی؟؟؟؟!!
   تو دانشجوی پزشکی هستی حیفه!!!!!!!!

 59. سلام،
  خانم بنده دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه کاشان بوده که تمام واحدها را گذرانده و فقط پایان نامش مانده بود که اونم ۲ بار انتخاب واحد کرده ولی به پایان نرسانده و تا الان ۹ سال از آن موقع گذشته و دانشگاه ایشان را به عنوان انصرافی ثبت کرده ، الان برای گرفتن مدرک کارشناسی مراجعه کردن که مدرک را بهشون نمیدن و میگن باید ۵۰ میلیون جریمه بدن ، ایشون باید چیکار کنند تا مدرک کارشناسی شون را بگیرن . توان پرداخت جریمه را هم اصلا ندارند؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. راه دیگری ندارد و برای دریافت مدرک از دانشگاه دولتی باید مبلغی را پرداخت کنید

 60. من تو سامانه اموزشیار مقطع دکتری بین الملل کیش ثبت نام کردم . ایا به ثبت نام خودم که شامل حضوری و انتخاب واحد است ادامه ندهم مشمول جریمه میباشم و یا بایستی فرم انصراف را پر کنم ؟

 61. سلام وقت بخیر
  من اگر امسال ارشد روزانه قبول بشم اما ثبت نام نکنم باید هزینه انصراف از دانشگاه رو پرداخت کنم؟

 62. با سلام من امسال دکتری بین المل کیش دانشگاه ازاد قبول شدم . ایا با ثبت نام الکترونیکی در سامانه اموزش یار ، مشمول جریمه از انصراف میشم؟
  ودر صورت ادامه ثبت نام حضوری و عدم پرداخت شهریه چی شامل جریمه خواهم شد؟

  نظر شما بعد از تائید نمایش داده میشود.

  1. سلام وقتتون بخیر. در صورت ثبت نام و ارائه مدارک و پذیرش شما توسط دانشگاه در صورت انصراف از تحصیل مشمول جریمه خواهید شد

 63. سلام وقت بخیر دانشجوی روزانه رشته مدیریت هستم دوترم خوندم میخوام کنکور سراسری۴۰۳ رو شرکت کنم
  انصراف از دانشگاه رو دادم
  ایا این قانون هستش که میتونم جریمه پرداخت نکنم و در صورت قبولی تو کنکور ۴۰۳ اون تعهد رشته قبلی به رشته جدید اضافه شه؟

  1. سلام وقت بخیر اگر شرایط شما به صورتی هست که می‌خواهید از مقطعی انصراف دهید باید جریمه انصراف را پرداخت بفرمایید

 64. سلام اگه از روزانه انصراف بدیم و دوباره با کنکور روزانه قبول بشیم هزینه انصراف نداره ولی دانشگاه گفت اگه بخوای مدرک دیپلم رو از دانشگاه بگیری باید هزینه انصرافو پرداخت کنی خب این چه جور هزینه انصراف ندادن بود .

 65. باسلام من ورودی ۹۸ دانشگاه دولتی هستم ۳ ترم خوندم و دیگه بخاطر شرایط کرونا نتونستم ادامه بدم و دیگه دانشگاه نرفتم الان یک سال دیگه از معافیت تحصیلیم مونده میخواستم انصراف بدم برم دانشگاه آزاد بخونم
  مشکلی پیش نمیاد برای نظام وظیفه ؟ و میتونم انصراف بدم و برم آزاد ؟
  هزینه سه ترم برای من شد ۲۴ میلیون

  نظر شما بعد از تائید نمایش داده میشود.

  1. سلام.بله میتوانید.بعد از انصراف اول 1 سال فرصت ثبت نام در دانشگاه دارید.

 66. سلام آیا راهی هست ک برای رفتن ب دانشگاه پیام نور جریمه پرداخت نکنیم؟

 67. سلام من اگه امسال دانشگاه فرهنگیان قبول بشم و دانشگاه برم واسه سال بعد اگه رشته ی دیگه ای رو روزانه قبول بشم باید هزینه انصراف بدم؟

 68. سلام خسته نباشید من الان دانشجو ترم چهار دانشگاه صنعتی شیراز روزانه هستم میخواستم انصراف بدم و برم دانشگاه غیر انتفاعی میخواستم بدونه اگر من نخوام درس هایی که تا الان پاس کردم رو تطبیق بدم نمی‌خواد هزینه انصراف بدم؟

 69. سلام وقت بخیر ، من ۲ترم مترجمی زبان پیام نور خوندم و بعد تغییر رشته دادم به علوم تربیتی حالا ۲ترم گذروندم میخام دوباره تغییر بدم به روانشناسی امکانش هست؟ هر راهی باشه فقط میخام تغییر بدم میگن که کارشناسی فقط یک بار حق تغییر رشته
  داره:(مثلا میتونم انصراف بدم و دوباره ثبت نام کنم و رشته روانشناسی بخوم ؟ لطفا راهنمایی کنین چیکار کنم🙏

  1. سلام.در هذ مقطعی فقط 1 بار اجازه تغیر رشته دارید .باید از دانشگاه انصراف دهید و در رشته روانشناسی دوباره ثبت نام انجام دهید. در هر مقطع تحصیلی تنها یک‌بار امکان درخواست تغییر رشته وجود دارد. داشتن حداقل معدل بالای 12 الزامی است. پاس کردن حداقل 25 واحد درسی و حد اثر 70 واحد درسی الزامی است. داشتن سنوات تحصیلی لازم برای فارغ‌التحصیلی در رشته جدید

 70. سلام و وقت بخیر
  من دانشجوی سال سوم دکترا تخصصی ناپیوسته دوره ی روزانه هستم. میخواستم انصراف بدم اما نمیتونم این مقدار جریمه زیاد را پرداخت کنم و اگر بخواهم دوباره کنکور برای روزانه دانشگاه دیگه بدهم آیا باید این جریمه پرداخت شود؟
  آیا امکان گذاشتن وثیقه وجود دارد؟

 71. سلام خسته نباشید، من دانشجوی دندونپزشکی ورودی ۹۷ هستم، امسال میخواستم انصراف بدم ولی چون هزینه انصرافم زیاده میخوام یه سال مرخصی بگیرم تا پول دربیارم و بعدش انصراف بدم، میخواستم بدونم چقدر باید موقع انصراف هزینه بدم. ضمنا دانشجوی سهمیه شاهد هستم

  1. سلام ببخشید کنجکاو شدم میتونین بگین علت انصرافتون چیه؟ رشته شما آرزوی خیلیاست

   1. چون سهمیه قبول شده سواد درست و حسابی نداشته ،نمیتونه بخونه،چون ملاک تنها قبول شدن نیست بلکه باید استعدادشو هم باید داشته باشی.

    1. چه ربطی به سهمیه ای داره!!!!
     من دانشجوی ارشد آموزش زبانم و مسلط به زبان ولب به دلایل شخصی دیگه امکان ادامه دادن ندارم !!!
     هر کسی یه مشکلی داره

 72. سلام وقت بخیر
  من دانشجو ترم ۴کارشناسی دپلتی روزانه بودم. قبل پایان ترم ۴ انصراف دادم.و تو کنکور تیر شرکت میکنم.کارای انصرافمم تموم شدس و حکم انصرافم صادر شده و توسامانه هم انصراف خوردم .ولی تالان هزینه ندادم. مدرکی هم دست داتشگاه بصورت فیریکی ندارم.
  سوالم الان اینه که ایا باید برای ثبتنام دانشگاه جدید یا کلا هزینه انصراف باید بدم ب دانشگاه؟!!اخه تاالان هیچی نگرفتن از من.انصرافمم قطعیشده ۵درصدم سهمیه دارم.تاثیر دازه؟
  تروخدا جواب بدین خیلی درگیرع ذهنم

  1. در صورت انصراف جریمه ترم های باقی مانده را پرداخت باید کنید

 73. سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم بنده پرستاری سال 1401 قبول شدم و ترم اول تا دی ماه رو رفتم بعد از ترم 2 مرخصی گرفتم و دارم برای کنکور میخونم اگر امسال مثلا فیزیوتراپی دانشگاه دولتی قبول بشم چون انصراف ندادم از رشته و منتظر جواب وانتخاب رشته هستم مشکلی برام پیش نمیاد چون سازمان سنجش گفتن هر کی میخواد میتونه کنکور بده و اگر رتبه اش خوب بود میتونه تفسیر رشته بده

  1. سلام خیر مشکلی ندارد.در صورت قبولی میتوانید از رشته قبلی انصراف داده و در رشته قبولی جدید ثبت نام کنید و دروس مشابه را تطبیق دهید.

 74. سلام وقتتون بخیر بنده بعد از گذارندن ۵ ترم در دانشگاه دولتی بنابه شرایطی ترک تحصیل کردم و دیگه دنبال انصرافو گرفتن مدارکم نرفتم حالا با گذشت ۶ سال مدرک دیپلمو نیاز دارم ایا باید جریمه پرداخت کنم تا مدرک دیپلممو بهم بدن؟

 75. سلام وقتتون بخیر
  بنده کنکور سال قبل دانشگاه دولتی شبانه قبول شدم ولی نرفتم میتونم بعد یک سال برم یا قبولی بنده حذف شده ؟

  1. بعد ازاعلام نتایج درصورت عدم ثبت نام به منزله منصرف شدن از ثبت نام می باشد و قبولی شما دیگه اعتباری نداره زیرا در بازه مقرر ثبت نام باید مراحل ثبت نام رو پشت سر میگزاشتین

 76. سلام من سال ۱۴۰۱ رشته بدون آزمون پیام نور قبول شدم اما از رشتم راضی نیستم ، می‌خوام دوباره بر اساس سوابق تحصیلی شرکت کنم تا ملی قبول بشم.اما میترسم قبول نشم،اول شرکت کنم بعد انصراف بدم یا اول انصراف بدم ؟چیکار کنم؟

  1. با سلام براساس سوابق نمیتوانید رشته های خوبی در دانشگاه دولتی قبول شوید

 77. سلام من سال ۱۴۰۱ بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور قبول شدم و الان ترم دومم،از دانشگاهم راضی نیستم و می‌خوام امسال دوباره بر اساس سوابق تحصیلی شرکت کنم تا ملی قبول بشم. به نظر شما اول انصراف بدم بعد شرکت کنم یا اول شرکت کنم وقتی قبول شدم انصراف بدم؟ آخه مطمئن نیستم قبول بشم یا نه

 78. سلام من دانشجوی زبان دانشگاه آزاد بودم وچهار ترم گذراندم وبعد در همان دانشگاه تغییر رشته داده ام و دو ترم عمران خوانده ام الان قصد انصراف دارم آیا هزینه انصراف من از دوترم باقی مانده حساب میشود یا شش ترم ایا مجموع ترم ها حساب میشود یا خیر

  1. سلام هزینه انصراف نصف شهریه ثابت نیمسال های اخذ شده

 79. سلام .من دانشگاه پیام نور ترم یک هستم ورودی بهمن .شهریه ثابت ۴۰۰ پرداخت کردم الان شهریه متغیر ۹۰۰ تومن هست و قصد انصراف دارم و میخوام برا کنکور ازمون بدم مدارکم از دانشگاه قبلی گرفتم اونجاهم یک ترم رو به پایان نرسوندم انصراف دادم اما جریمه نشدم . الان انصراف بدم ممکنه جریمه بشم یا نه ؟

 80. سلام وقت بخیر
  من ترم ۶ ارشد هستم و میخوام انصراف بدم ایا هزینه انصراف رو همون اول کار باید پرداخت کنم؟و اینکه من از ترم ۳ شهریه پرداز شدم

  1. سلام بله هزینه انصراف را بعد از انصراف باید پرداخت کنید.

 81. من ترم اول۱۴۰۱ مشروط شدم از دانشگاه روزانه انصراف دادم می تونم تو کنکور۱۴۰۲ شرکت کنم یعنی باید جریمه پرداخت کنم؟

 82. سلام وقت بخیر من دانشجوی مهندسی پزشکی دانشگاه دولتی هستم که ۲ ترم رو گذروندم و الان چه مبلغی باید برای انصراف بپردازم ؟ ممنون میشم جوابمو بدین

  1. سلام برای انصراف از دانشگاه دولتی شما باید 1.5 برابر شهریه همان رشته در دانشگاه پردیس خودگردان را به عنوان جریمه انصراف پرداخت کنید.

 83. سلام وقتتون بخیر
  من پذیرش ارشد دانشگاه از خارج کشور دارم و ترم پنجم کارشناسی ارشد ایران هستم. آیا برای انصراف دادن و گرفتن معافیت تحصیلی مجدد باید جریمه ای به دانشگاه ارشدم بدهم؟چون مدرک لیسانسم را دارم و نیازی به آزادسازی ندارم.

  1. سلام برای انصراف باید جریمه انصراف از دانشگاه پرداخت شود که 1.5 برابر شهریه ثابت است.

 84. با سلام من دانشجو کارشناسی رشته امار روزانه ترم 4 هستم با سوابق تحصیلی قبول شدم در صورت قبولی در کنکور در رشته های پیراپزشکی روزانه بازم باید هزینه انصراف بدم ؟! و اینکه می تونم واحدام مثلا عمومیا تطابق بدم ؟! وا گر که از این رشته انصراف بدم و نصف کارشناسی پاس کرده باشم مدرک کاردانی بهم تعلق نمی گیره ؟! اگر دانشگاه روزانه باشیم ینی انصراف بدیم وسطاش مدرک کاردانی رو نمی تونم بگیرم تروخدا جواب این دوتا سوالمم بدید(مطابقت و کاردانی) ممنون میشم جواب بدید لطفا

  1. سلام در صورتی که حداقل نیمی از واحد های رشته را پاس کرده باشید میتوانید مدرک معادل کاردانی دریافت کنید.برای انصراف از دانشگاه باید جریمه پرداخت کنید.دروسی که نمره بالای 12 کسب کردید و عنوان یکسان دارند و 80 درصد محتوای درس یکسان است را میتوانید تطبیق بزنید.

 85. سلام من ۴ ترم خوندم والان میخوام درخواست کاردانی
  وانصراف بدم ‌.آیا هزینه ای دارد؟

 86. سلام مبینا هستم دو ترم باستان شناسی دانشگاه دولتی روزانه خوندم ی ترم انلاین ی ترم حضوری والان انصراف دادم تا دوباره کنکور بدم شرایط من برای پرداخت چگونه است

  1. درصورت انصراف یک مبلغ جریمه تعلق خواهد گرفت

 87. سلام.
  من دانشجوی روزانه مهندسی عمران هستم و میخوام ترم بعد درخواست کاردانی بدم و بعدش هم اصلا قصد ادامه تحصیل ندارم.
  خواستم بدونم برا دریافت مدرک موقت کاردانی باید هزینه ای پرداخت کنم!؟؟؟؟

 88. باسلام . من سال ۹۲ دانشگاه دولتی ارشد میخوندم . ۳ ترم خوندم .ترم انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما هم انجام دادم اما بعدا پیگیر نشدم و دیگ نرفتم دنبال دفاعیه و اینا . الان میخام مدرک لیسانسم رو از دانشگاه بگیرم . امکانش هست ؟

  1. سلام تا ۵ سال بعد از انصراف از تحصیل امکان زدن درخواست بازگشت به تحصیل و ادامه تحصیل دارید

 89. سلام وقت بخیر من دانشجوی ترم یک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی مجازی دانشگاه شهید بهشتی هستم میخوام انصراف بدم چقدر باید هزینه انصراف بدم؟

  1. مطابق با شهریه این رشته در دانشگاه های پردیس خودگردان سراسری

 90. سلام
  بنده یک ترم بصورت آنلاین و یک ترم انتخاب واحد کردم بعد خذفش کردم رشته معماری کاردانی در دانشگاه فنی دختران خرم اباد الان می‌خوام انصراف بدم برم پیام نور میگن بخاطر دو ترم باید 14میلیون پول پرداخت کنی واقعا یعنی چی مگه میشه خواهش میکنم کمکم کنید

 91. من دانشجوی ترم چهار دانشگاه روزانه بودم ک انصراف دادم و هنوز انصرافم کامل نشده امکانش هست امسال کنکور تیر ماه شرکت کنم یا محرومم؟؟

 92. سلام ترم یک ارشد دانشگاه آزاد آیا برای انصراف باید هزینه پرداخت کنم ؟وسط ترم هستم باتشکر

 93. سلام ترم سه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان هستم می‌خوام انصراف بدم و دوباره کنکور شرکت کنم…جریمه انصراف چقده..آیا میتونم کنکور ۱۴۰۲ شرکت کنم

  1. جزیمه انصراف باتوجه به واحدها و شرایط دانشگاه متفاوته

 94. سلام
  من ترم ۲ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد انصراف داده م.
  مدرک کارشناسی م تحویل نداده م.
  امکانش هست هزینه جریمه انصراف را پرداخت نکنم ؟

 95. سلام وقت بخیر من پزشکی ازاد میخونم و بعد اینکه کارنامه سبز اومد میخوام به پزشکی پردیس که اولویت پایینترم بوده انتقالی بگیرم، مشمول جریمه میشم؟

 96. سلام ترم ۱ ارشد روزانه دانشگاه تهرانم . میخوام انصراف بدم و برای لیسانس یا ارشد دوباره آزمون بدم.
  مشمول محرومیت از تحصیلیم ؟
  برای ارشد ؟
  برای لیسانس؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای 1 سال انصراف به شما یکسال فرجه فراغت و امکان بازگشت به تحصیل میدهند

   1. سلام من ترم یک ارشد آزادم به دلیل عدم توانایی پرداخت شهریه قصد انصراف دارم الان با اینکه وسط ترم هستم انصراف بدم باید هزینه بدم و این هزینه چقدره باتشکر .

 97. سلام.دانشجوی ترم یک کارشناسی پیوسته دانشگاه ازاد برای انصراف از دانشگاه باید جریمه بده؟

  1. سلام وقت بخیر
   جریمه ی انصرافی برای آزاد سازی مدرک لازم می باشد

 98. سلام وقت بخیر
  من دانشجوی ترم اول دانشگاه شهید باهنر کرمان هستم و الان میخوام انصراف بدم و البته ثبت نام غیر حضوریم رو انجام دادم ولی هنوز ثبت نامم حضوری نشده میخواستم بدونم شرایط انصرافم چطوریه و هزینه انصرافم چقد میشه یعنی اگه ثبت نامم حضوری بشه جریمه بیشتر میشه

 99. سلام خسته نباشید من دانشجوی کارشناسی پیوسته ورودی 95بودم چهارترم گذروندم و73واحد هم پاس کردم دوترمم مرخصی زایمان گرفتم امابعدش بدون اینکه انصراف بدم دیگه دانشگاه نرفتم آیا بااین تعداد واحد میتونم مدرک کاردانی بگیرم اگرم میتونم مبلغ جریمه ای که پرداخت کنم حدودا چقدر میشه

  1. سلام
   بله مدرک معادل کاردانی خود را میتوانید دریافت کنید اما در ابتدا باید جریمه را پرداخت کنید

   1. سلام وقت بخیر
    اگر کسی ازدانشگاه روزانه انصراف بدهد ومجدادرشته دیگری دردانشگاه روزانه قبول شود مشمول پرداخت جریمه انصراف می شود؟

    1. سلام بله باید هزینه انصراف را پرداخت کنید.

 100. باعرض سلام،من درسال تحصیلی۹۷_۹۸دوترم در رشته کارشناسی مهندسی برق در دانشگاه دولتی روزانه گذراندم.اما پس از گذشت دوترم انصراف دادم وبلافاصله درهمان سال۹۸دردانشگاه آزاد رشته کامپیوتر پذیرفته شده وثبت نام کرده و ادامه تحصیل دادم.واکنون ترم هفتم هستم ،آیا میتوانم بدون پرداخت جریمه انصراف از دانشگاه دولتی،مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آزاد دریافت کنم.ضمن اینکه تمام مدارک مورد نیاز جهت اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد را موجود دارم.

  1. سلام
   انصراف از دانشگاه بدون پرداخت هزینه ی انصراف امکان پذیر نیست

 101. سلام خسته نباشید
  من دانشجو سال اخر پرستاری ام کارشناسی پیوسته دانشگاه ازاد و شهریور ۱۴۰۲ فارغ میشم و تا شهریور ۱۴۰۳ معافیت تحصیلی دارم
  میخواستم برا کنکور ۱۴۰۲شرکت کنم برای رشته های پزشکی که دکترا پیوسته هست و چون شهریور ۱۴۰۲ فارغ میشم و نتایج هم که تا شهریور ۱۴۰۲ میاد که ببینم چی شده حالا میخواستم بدونم از نظر نظام وظیفه برام مشکل پیش میاد دوستان راهنمایی کنید؟
  اگر بخوام انصراف بدم بعد از امتحانات ترم اخر و انگار کارای فارغ التحصیلمو انجام ندم انصراف محسوب میشه ؟

 102. سلام من چهار ترم دانشگاه دولتی روزانه درس خوندم و73واحد هم پاس کردم البته کارشناسی پیوسته. بعد دوترم مرخصی زایمان گرفتم امابعداز اتمام مرخصیم بدون انصراف دیگه دانشگاه نرفتم والان میخوام برم مدرک کاردانی بگیرم باید جریمه پرداخت کنم

 103. سلام خسته نباشید
  من سال ۹۹ کارشناسی ناپیوسته دانشگاه ازاد ثبتنام کردم یک ترم هم پشت سر گذاشتم بعد ب علت کرونا و شغلی ک پیدا کردم دیگه سراغ دانشگاه نرفتم برای انصراف
  میخاستم ببینم اللن اگه بخام دانشگاه دیگه ای اسم بنویسم حتما باید از دانشگاه قبلی انصراف بدمم؟و برای انصراف حدودا چقدر جریمه باید بدم؟؟؟و اگه اصلاا انصراف ندهم چی میشه؟؟

  1. سلام وقتتون بخیر ابتدا با دانشگاه قبلی هماهنگی فرمایید.

 104. با سلام
  من واسه کارشناسی ناپیوسته حسابداری ثبت نام کردم دانشگاه ازاد و یه روز رفتم سر کلاس ایا جز شهریه ثابت باید چیزی پرداخت کنم یا خیررر؟

 105. سلام ببخشید جریمه انصراف یک دانشجو پزشکی تعهدی بعد از گذراندن ۱۰ ترم چقدر میشود

  1. سلام
   فرمول محاسباتی خاصی دارد که باید شرایط شما بررسی شود لذا با کارشناسان ما تماس بگیرید

 106. سلام من حضوری برای ثبت نام بهداشت عمومی دانشگاه ازاد رفتم ولی الان بنا بر دلایلی امکان رفتن ندارم و میخوام انصراف بدم شهریه رو هم هنوز پرداخت نکردم. الان من باید جریمه پرداخت کنم؟

 107. سلام وقت بخیر من دانشجوی ارشد دانشگاه جندی شاپور دزفول هستم برای گرفتن ارشد گفتن باید ۹ واحد پیش نیاز بگذرونم اما الان میخوام انصراف بدم الان باید جریمه پرداخت کنم ؟
  میتونم برم دانشگاه پیام نور یا آزاد شرکت کنم؟

  1. با سلام و احترام اگر تاریخ انصراف شما مطابق تاریخی که سازمان سنجش اعلام کرده است باشد بله میتوانید

 108. سلام دانشگاه گفتن ک اگه تطبیق ندم درسام رو جریمه ای نمیگیرن دانشگاه روزانه چون درس های عمومی ام پایین دوازده بودن

 109. سلام خسته نباشید من تیر ماه ۱۴۰۱ کنکور دادم و توی انتخاب رشته رشته های پیام نور رو زدم و دیروز پیامکی برای ثبت نام در دانشگاه به من ارسال شد ولی من پشیمون شدم از رفتن به دانشگاه و میخام پشت کنکدر بمونم ایا منی که در پیام نور پذیرفته شدم ولی هیج ثبت نامی نکردم باید برم انصراف بدم و هزینه ایی پرداخت کنم

 110. سلام اگر دانشگاه روزانه ثبت نام کنیم قبل شروع کلاس های ترم اول انصراف بدیم جریمه باید پرداخت کنیم؟

 111. سلام ببخشید من یک سال در پردیس کارشناسی تغذیه تحصیل کردم نمیخوام وارد ترم سه شم و میخوام انصراف بدم
  یعنی دو ترم درس خوندم باید هزینه ثابت شیش ترم رو بدم؟
  تروخدا جواب میدید

  1. باقسمت اموزش دانشگاه صجبت کنید و هز ینه ای طبق ترم های باقی مانده براورد می کنن

 112. سلام وقتتون بخیر خاستم بدونم اگه من امسال برم دانشگا چند ترم بخونم برای اینکه مجدد کنکور بدم باید حتما انصراف بدم یا میتونم در عین تحصیل تو دانشگا بعد یسال کنکور بدم؟؟؟

  1. سلام وقت بخیر بستگی به ضوابط دارد اما تا به این لحظه شرط انصراف وجود دارد.

 113. سلام وقت بخیر خاستم بپرسم اگه من امسال برم دانشگا و چند ترم بخونم برای اینکه دوباره کنکور بدم باید از دانشگا انصراف بدم یا میتونم در حین تحصیل بعد یسال کنکور بدم؟؟؟؟

  1. سلام وقت بخیر بستگی به ضوابط دارد اما تا به این لحظه شرط انصراف وجود دارد.

 114. سلام . اگر هنوز ثبتنام انجام نداده باشم اما غیرانتفاعی دراومده باشم باید جریمه بپردازم؟

 115. سلام خسته نباشید من قبلا دانشگاه پیام نور ثبت نام کردم و ۲ ترم مرخصی تحصیلی گرفتم برای کنکور بعد انصراف دادم و الان دانشگاه دولتی هستم خواستم بدونم بعد از فارغ‌التحصیلی برای ادامه تحصیل تو خارج در مقطع ارشد برام پاسپورت موقت صادر میشه.

 116. سلام
  من دانشجوی واحد تهران مرکز هستم و قصد انصراف و ثبت نام در واحد یادگار امام رو دارم ، با توجه به اینکه هر دو از واحد های دانشگاه ازاد هستند ، آیا من باید هزینه انصراف پرداخت کنم؟؟

 117. سلام وقتتون بخیر
  من ورودی مهر 1400 هستم و دانشجوی کارشناسی در دانشگاه روزانه هستم. هنوز هم خدمت سربازی نرفتم.
  میخواستم ببینم الان که ترم دو رو تموم کردم، برای اینکه بتونم برم یک رشته ی دیگه در دانشگاه سراسری آیا باید انصراف بدم و برم سربازی اول ، یا میتونم در کنکور 1402 شرکت کنم و انتخاب رشته بکنم و تغییر رشته بدم و بعدش از دانشگاه خودم انصراف بدم؟

  1. سلام وقت بخیر برای شرکت مجدد در دوره روزانه نیاز به انصراف میباشد.

 118. سلام
  من دانشجوی ترم 2 کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی هستم . میخواستم تغییر رشته بدم به کارشناسی حسابداری تو همون دانشگاه که نسبت به کارنامه امکانش نیست. دوباره تو سنجش ثبت نام کردم برا رشته حسابداری و باید انصراف بدم و دوباره ثبت نام کنمو میخواستم بدونم برای انصراف چقدر باید هزینه بپردازم؟ چطوری محاسبه میکنن

  1. سلام وقت بخیر
   برای اطلاع از قوانین انصراف و هزینه های آن،با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.

 119. سلام خسته نباشین، من دانشجوی ارشد هستم و دو ترم گذروندم و ترم سومم مونده و میخوام برای ارشد مجدد مهاجرت منم اگر بشه، میخواستم بدونم اگر یخوام انصراف بدم و همه واحد های درسیم تموم شده باشه و فقط پایان نامه مونده باشه باز هم امکان انصراف و گرفتن معافیت تحصیلی وجود داره؟ ممکن نیست دانشگاه بخواد خودش بدون خواست من به آموزش محور تغییر بده بدون این که من بخوام و بعد برای انصراف به مشکل بخورم ؟ تشکر

 120. سلام
  من ورودی ۹۹ مهندسی مواد و متالورژی فردوسی هستم و الان ترم ۴ رو هم تموم کردم.میخوام بدونم که برای انصراف از دانشگاه و شرکت در کنکور میشه الان که در اواخر مرداد ماه هستیم اقدام کنم و تکلیف هزینه های انصراف از تحصیل هم بمونه برای بعد کنکورم؟

 121. اگرفردی‌دردانشگاه‌غیردولتی‌قبول‌بشه،ولی‌ازهمون‌اول‌ثبت‌نام‌نکنه،بازمشمول‌جریمه‌میشه؟یاسال‌دیگه‌میتونه‌مجدد‌این‌دانشگاه‌‌‌‌روانتخاب‌کنه

 122. سلام من دانشجوی دوره ی شبانه ورودی ۱۴۰۰ هستم ،اگه برای ۱۴۰۲ دوباره کنکور بدم و تهش جواب انتخاب رشتم بیاد و روزانه قبول شده باشم ، از قبلی انصراف بدم برم اونی که قبول شدم جریمه ای هم نیازه بپردازم ؟کلا فکر کنم جریمه انصراف برای دوره های روزانه و غیرانتفاعیه، شبانه هم هست؟

  1. سلام
   بله باید جریمه ی انصراف پرداخت کنید که فرمول خاصی دارد و محاسبه میشود

 123. سلام من اگر ارشد دانشگاه غیرانتفاعی قبول بشم و ثبت نام نکنم و بخوام سال بعد مجدد کنکور ارشد بدم باید انصراف بدم ؟

 124. سلام
  اگر دانشجوی ارشد تابستان بین ترم ۲ و ۳ شبانه
  انصراف دهد
  هزینش چقدر میشه؟

 125. باسلام و عرض ادب.
  بنده دانشجوی مقطع روزانه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. ورودی سال ۹۷ و الان ترم ۶ هستم. بنده به خاطر شرایط شخصی و خانوادگی قصد انصراف و رفتن به سربازی را دارم. میخواستم بدونم چقدر باید جریمه پرداخت کنم؟؟
  ممنونم اگر لطف کنید و پاسخ بدید.

 126. سلام عرض ادب
  بنده دانشجوی دکتری منابع طبیعی در دانشگاه روزانه صنعتی اصفهان هستم. بنده ورودی ۹۷ هستم و الان ترم ۶ هستم.
  میخواستم بدونم اگر بخواهم انصراف بدم چقدر باید جریمه پرداخت کنم؟
  ممنونم اگر پاسخ بدید.

 127. سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید من اگه امسال وارد یکی از رشته های آزاد یا پردیس علوم پزشکی بشم فقط بابت اینکه بتونم همزمان برای کنکور بخونم در موقع اگه من پردیس پزشکی یا آزاد پزشکی بزنم که فقط رشتم تغییر کنه و مشمول هزینه انصراف نمیشم ؟ شرایط کلا چطورهست

  1. سلام وقت بخیر
   باید شرایط اختصاصی دانشگاه بررسی شود

 128. سلام من رشته زبان فرانسه هستم روزانه . ترم ۲ رو گذراندم می خوام انصراف بدم. رشته من در این دانشگاه دوره شبانه نداره هزینه انصراف چقدر میشه؟

 129. سلام من دانشجوی ارشد ناپیوسته دانشگاه دولتی روزانه بودم که یک هفته بعد از ثبت نام انصراف دادم هزینه انصراف چند هست دانشگاه دولتی شهریه ثابت که نداره؟

 130. سلام من دانشجوی دولتی هستم میخام انصراف بدم و کنکور بدم دانشگاه گفته تا جریمه انصراف رو پرداخت نکنین انصراف قطعی نمیشه درست میگن؟
  من دیپلم تجربی دارم میتونم کنکور انسانی بدم با توجه به تغییرات کنکور تو یه رشته دیگه بدی شانست کم میشع؟

  1. سلاام وقتتون بخیر براساس اطلاعیه جدید دبیرختنه سنجش سوابق تحصیلی 40 درضد شده است

 131. سلام من دانشجوی ترم ۲ البته تقریبا ترم ۳ کارشناسی روزانه هستم. اگر تا قبل اسفند امسال انصراف بدم میتونم در کنکور ۱۴۰۲ شرکت کنم یا محروم هستم؟

 132. سلام من تو یه رشته لیسانس دارم ولی یه رشته ی دیگه هم داشتم تو دانشگاه دولتی روزانه بازم لیسانس میخوندم که دیگه نرفتم ولی انصراف ندادم تسویه نکردم الان ارشد قبول شم برا ثبت نام تو دانشگاه مشکل ایجاد میشه یا نه

 133. سلام ایا می شود ترم 1و2 انصراف داد با توجه قانون جدید انصراف از دانشگاه؟

 134. سلام من دانشجوی کارشناسی روزانه از دانشگاه ازاد علوم تحقیقات هستم،تمامی واحدهای رشته به جز سه واحد پروژه مو گذروندم و به دلایلی چند سال نتونستم دانشگاه برم و پروژه رو بگذرونم و الان جزو دانشجویان انصرافی محسوب میشم ،حالا میخوام ببینم میزان جریمه به چه صورته تا بتونم اون سه واحد رو پاس کنم و مدرکمو دریافت کنم؟؟ خواهشا راهنماییم کنید ،با تشکر فراوان..

 135. سلام…من ارشد1400 روزانه قبول شدم…دو ترم انتخاب واحد کردم ولی نه کلاس رفتم نه امتحان دادم….الان ترم دوم هم نه کلاس رفتم نه امتحان میدم…الان خود بخود حذف میشم یا نه؟؟؟اگر دوسال دیگه ارشد امتحان بدم و روزانه قبول بشم آیا برام مشکلی ایجاد میشه؟؟؟

 136. سلام وقت بخیر
  من در کنکور 1400 دوره نوبت دوم ارشد قبول شده و ثبت نام اینترنتی انجام دادم که با توجه به کرونا گفتند مدارک شناسایی برابراصل به صورت پستی تا تاریخ مشخص ارسال کنید به دانشگاه اما من پس از ثبت نام اینترنتی تصمیم به کنکور مجدد گرفتم و مدارک فیزیکی ارسال نکردم با کارشناس های دانشگاه تماس گرفتم برخی گفتند باید فرم انصراف پرکنی برخی هم گفتند چون ثبت نام ناقصه نیاز نیست پیگری کنی و خودش لغو میشه، حالا با گذشت 2 ترم (هیچگونه انتخاب واحدی انجام ندادم فقط ترم اول مبلغ شهریه ثابت رو واریز کردم ) هنوز پنل دانشگاه برام فعال هست و از طرف دانشگاه پیامک های اطلاع رسانی هم برام ارسال میشه.
  می خواستم بدونم آیا این موضوع ( ایجاد شدن سنوات 2 ترم ) روی فرایند انصراف و مبلغ جریمه تاثیری میزاره ؟
  و آیا اصلا با توجه به عدم ارسال مدارک فیزیکی نیاز به انجام فرایند انصراف هست ؟
  با تشکر

 137. سلام. من دانشجوی ارشد روزانه دانشگاه تهران بودم که نتونستم پایان نامه رو تموم کنم و انصراف دادم. بعد تو همین دانشگاه ارشد یه رشته ی دیگه قبول شدم و تمومش کردم. میخواستم بدونم باید جریمه ی انصراف از تحصیل بدم برای آزاد کردن مدارکم؟

  1. با سلام من هنوز ثبت نام اینترانتی را برای ارشد کامل نکرده ام و فقط ۶۶۰۰۰ تومان مبلغ برای امور اداری واریز کردم آیا بدون انجام انصراف می شود سال بعد ارشد شرکت کنم؟ ممنون

 138. سلام.من دانشجوی سال سه پزشکی روزانه همدان هستم.اگه بخوام انصراف بدم چقدر باید پول بدم؟

 139. سلام خسته نباشید من دانشجوی روزانه رشته بهداشت عمومی ناپیوسته ترم یک هستم پایان خدمت هم دارم میخواستم بدونم اگه انصراف بدم دو سه سال دیگه میتونم کنکور بدم ودر صورت قبولی تو همون دانشگاه همون رشته رو بخونم؟؟
  یا دیگه روزانه نمیتونم شرکت کنم همون رشته رو؟؟

  1. سلام. شما میتوانید پس از انصراف بار دیگر در دانشگاه روزانه به تحصیل بپردازید.

 140. سلام و عرض ادب و احترام
  دانشگاهی که بنده انصراف دادم هیچ پول و جریمه را از من نگرفت، آیا این درسته و مشکلی برام پیش نمیاد موقع ثبت نام؟
  چون مهر و امضا را مسئولین زدن و گفتن انجام شده، حدود چن ماه پیش ولی یادمه هیچ پولی ازم نگرفتن، درثانی من مقداری پول توی سلف دانشگام داشتم، اما تسویه حساب کرده بودم و تمام کارهاش رو انجام دادم و ديگ الان مهر تایید رو زدن و تاریخ انصرافم معلومه توی اون نامه که بهم دادن،،،، فقط سوالم اینه که این مقدار پول باقیمانده داخل حساب سلف و یا اگر جریمه تعیین کرده باشن و من نپرداخته باشم مشکلی برای ثبت نام موقع قبولی در کنکور توی دانشگاه جدید پیش میاره؟
  ضمن اینکه من انتخاب واحد هم کرده بودم و وسط ترم بودم که انصراف دادم الان این جریمه که اونجا نگرفتن، ممکنه گفته باشن بعدا پرداخت کنید، البته من الان مدارک رو دوباره چک کردم، هیچ جا صحبتی از جریمه یا هزینه انصراف نگفته بود. مثلا پیامکی داده باشن، توی سایتی چیزی گفته باشن و اطلاعیه داده باشن؟ لطفا اگ میشه سریع راهنماییم کنید، خیلی ممنون ازتون.

 141. سلام من اگه فوق دیپلم رو از دانشگاه بگیرم و برم خدمت بیام میتونم فوق دیپلم تا لیسانس رو از ازاد بخونم و لیسانس رو از ازاد بگیرم؟ کارشناسی پیوسته دانشگاه دولتی ام و نزدیک به 80 واحد پاس کردم

  1. سلام وقت بخیر بله بعدا باید برای رشته های بدون کنکور اقدام کنید

 142. سلام من ترم هشت رشته آمار کارشنارسی پیوسته هستم و میخوام مدرک معادل کاردانی بگیرم آیا در صورت گرفتن مدرک کاردانی باز هم باید جریمه بپردازم؟

  1. سلام خدمت شما،مبلغ جریمه براساس قانون دانشگاه و میزان شهریه ثابت ترم های باقی مانده تقسیم بر ۲ محاسبه میشود.

 143. سلام من ترم ۴هستم میخام انصراف از تحصیل بدم برا سربازی ولی هزینه پرداخت پنج میلیون جریمه رو ندارم و دوست دارم هر چی زودتر برم سربازی باید چ کنم یا میشه مدرک دیپلممو برا وثیقه بزارم ؟

  1. سلام خیر،طبق قوانین دانشگاهی باید مبلغ جریمه پرداخت شود

 144. سلام من دانشجوی کارشناسی ناپیوسته علوم ازمایشگاهی ورودی بهمن همین امسال اگه بخواهم از دانشگاه انصراف بدم باید جریمه پرداخت کنم

 145. سلام من ورودی نیمسال اول ۹۸ دانشگاه آزاد هستم رفتم ثبت نام کردم معافیت تحصیلی گرفتم بهم گفتند برو شهریه ثابت رو پرداخت کن و بیا برای انتخاب واحد اما مشکلی پیش آمد و شهریه رو نتونستم جور کنم و تا الان دیگه اصن سراغ دانشگاه نرفتم حال من باید جریمه انصراف بدم ؟ اگه هست چقدر هستش (ممنون از پاسگوییتون)

  1. سلام وقت بخیر بله متاسفانه و میزان جریمه نصف شهریه ثابت یک نیم سال است

 146. سلام خسته نباشید من ترم پنج دانشگاه ازاد هستم میخواستم ترم پنج رو مرخصی بگیرم جریمش چه مقداره برای مرخصی

 147. سلام خسته نباشید ترم پنج کارشناسی ناپیوسته هستم میخواستم این ترم مرخصی بگیرم جریمش چیقدر میشه برای مرخصی؟

 148. سلام من سال ۹۶ دانشگاه دولتی خوارزمی شهررضا قبول شدم یک ترم خوندم انصرافم ندادم همین طوری اومدم بیرون و دیگه نرفتم خواستم بدونم ایا میشه از سر بخونم با تشکر و

 149. سلام
  من دکتری تخصصی مدیریت هستم
  ترم سه
  متاسفانه این ترم مشروط شده
  بنابراین قصد انصراف از تحصیل را دارم
  زیرا شرایط نمرات و مشروط شدن برای همیشه در کارنامه باقی است
  دانشگاه دولتی روزانه درس میخونم
  ممنون میشم راهنمایی کنید حدود میزان جریمه چقدر هست؟!!

 150. سلام
  من دانشجوی ترم دو کارشناسی ارشد دانشگاه روزانه هستم ولی بعداز انتخاب واحد قصد انصراف دارم. کنکور ارشد هم ثبت نام کرده ام . شامل جریمه میشم ؟ برای کنکور که مشکلی پیش نمیاد؟

 151. سلام من ورودی سال۱۴۰۰ هستم ترم ورودم همین بهمن ماه هس هنوز حتی یه ترم هم نخوندم رشتم حسابداریه میخوام انصراف بدم آیا منم باید جریمه انصرف پرداخت کنم لطفا جواب بدین

  1. سلام اگر قبل امتحانات انصراف دهید خیر، اما بعد از امتحانات ترم اول برای انصراف باید مبلغ نصف شهریه ثابت ترم های باقی مانده را پرداخت کنید.

 152. سلام من دانشجو کارشناسی روزانه بودم ک انصراف دادم و معادل کاردانی گرفتم که معدل و ریز نمرات و ندارم برای ثبت نام کنکور امسال شماره نامه ی انصراف هم ندارم اگه توی فرم ثبت نام اینهارو وارد نکنم موردی نداره؟؟؟

  1. سلام. با توجه به این مورد که شما مدرک معادل کاردانی را دریافت کرده آید نیازی به ثبت شماره نامه انصراف و… نمیباشد.

 153. سلام من ۵ ترم دانشگاه درخوندم الان میخوام انصراف بدم هزینه تقریبی چه مقدار حساب میشود و اینکه از دانشجویان شاهد و ایثارگر جرمه ای گرفته میشود ررای انصراف و اینکه اگه جرینه دانشگاه پرداخت نشود چه اتفاقی ممنکن است برای من بیوفتد

  1. باسلام هزینه دوبرابر ترم قبلی البته بستگی به دانشگاه شما دارد درصورتی که پرداخت نشود برگه انصرافی به شما داده نخواهد شد

 154. سلام من دانشجوی ترم ۹ روزانه دولتی هستم یک ترم حذف کردم هنوز سه ترم باقی مونده ایا میتونم طبق برگ سبز رشته های که قبول شدم رو تغییر رشته بدم و اینکه ایا میتونم مهمان بشم .اگر انصراف بدم و دانشگاه سراسری قبول نشدم میتونم از دانشگاه مدرک معادل رو بگیرم

  1. سلام وقت بخیر گرفتن مدرک معادل بستگی به رشته ای که در آن تحصیل می کنید دارد

 155. سلام من دانشجو دانشگاه آزاد هستم دو ترم شرکت کردم من الان برای تغییر رشته و شرکت در کنکور سراسری میخواستم انصراف بدم آیا باید جریمه پرداخت کنم؟ مقطع تحصیلیم : کارشناسی پیوسته – رشته کامپیوتر

  1. سلام. بله مشمول پرداخت جریمه خواهید شد این مبلغ با توجه به تعداد واحد ها و سال ورود محاسبه میشود.

 156. سلام من دانشجویی دوره روزانه مقطع کارشناسی هستم وبرای کنکور ثبت نام کردم ومیخوام اسفند انصراف بدم به نظرتون مشکلی که پیش نمیاد

  1. سلام. دانشجویان پذیرفته شده در دوره روزانه حق شرکت در کنکور سال بعد را ندارند اگر شما سال دوم به بعد هستید میتوانید انصراف دهید مجددا در کنکور سراسری شرکت کنید.

 157. سلام من ترم ۵ ارشددانشگاه ازاد،میخوام انصراف بدم.امکانش هست بعد انصراف مثلا یکسال دیگه، دوباره ادامه بدم یا دیگه نمیشه تاکنون در کل تحصیل انصراف ندادم

  1. سلام. بله در صورتی که انصراف خود را در این ترم ثبت کنید میتوانید مجددا از معافیت تحصیلی برای مقطع ارشد استفاده کنید اگر انصراف شما بعد از ترم ۶ باشد حق ادامه تحصیل را نخواهید داشت.

 158. سلام من ترم یک ارشد دانشگاه دولتی هستم میخواستم برم سربازی باید حتما انصراف بدم از دانشگاه؟واینکه جریمه چقدر بایدبدم؟

  1. باسلام خدمت شما بله حتما باید انصراف داده شود میزان جریمه دوبرابر هزینه یک ترم دانشگاهی میباشد

 159. سلام من دانشجوی ترم1 علوم آزمایشگاهی ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی هستم میخواستم بدونم اگر قبل از امتحانات انصراف بدم چقدر جریمه باید بپردازم ورودی ۱۴۰۰هستم .

  1. سلام . شرایط انصراف از تحصیل در دانشگاه های مختلف متفاوت است اگر در دوره روزانه پذیرفته شده آید در صورت انصراف از شرکت در کنکور سال آینده محروم خواهید شد.برای دریافت اطلاعات کامل با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید.

 160. سلام. وقتتون بخیر. من ورودی ۹۵ دانشکده کشاورزی شیروان هستم. یه ترم بخاطر کرونا دو ترم افسردگی مرخصی گرفتم. این ترم باردارم. و چون بارداریم پرخطره و دوبار سقط داشتم نتونستم برم و دفاع نکردم. زایمانم اواخر بهمن هست. به من اجازه میدن ادامه بدم تو کمیسیون استانی؟ اخراج شم هزینه میگیرن ( به من گفتن ۹ ترم خوردی) یا اخراج هزینه نمیگیرن ؟

  1. سلام اگر مدارک پزشکی ارائه دهیدامکان و تایید شود امکان دفاع دارید،برای اخراج هزینه گرفته نمیشود.

 161. سلام
  من ترم یک کارشناسی ارشد پرستاری روزانه هستم ولی قبل از شروع امتحانات ترم یک انصراف دادم چقدر جریمه می شوم

  1. شرایط متفاوت هستش ولی تقریبا ده درصد تعهد خدمتیا همون هزینه شبانه را باید بپردازید

 162. سلام من دو ترم رشته کاردانی بهداشت خانواده ازاد خوندم بعد درخاست انصراف دادم،جریمشو هنوز ندادم الانم ی رشته دیگ روزانه تحصیل میکنم مشکلی پیش نمیاد؟

 163. سلام‌من ترم ورودی ۹۹ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی روزانه هستم دوترم ادامه دادم اما برا ترم ۳ مرخصی گرفتم الان میخوام انصراف بدم آیا جریمه شامل منی که از خدمات خوابگاه و دانشگاه استفاده نکردم میشه جز دوترم اونم مجازی بود وگرنه چشمم به دانشگاه نیفتاده

 164. سلام
  من دانشجوی دوره روزانه هستم و ترم ۳ میخوام انصراف بدم وآیا جریمه ای شامل میشه ودر این صورت جریمه رو کی باید پرداخت کنم

  1. سلام. خیر مشمول پرداخت جریمه نخواهید شد . فقط مراحل تسویه حساب و انصراف را به اتمام برسانید تا در آینده برای شما مشکلی ایجاد نگردد.

 165. سلام خسته نباشد من دانشجوی ترم ۴ هستم ویه ترمم مونده میخدام برای شرکت در ککنکور سراسری شرکت کنم آیا جریمه شامل میشه؟ وجریمه رو باید کی پرداخت کنم

  1. سلام. خیر مشمول پرداخت جریمه نخواهید شد . فقط مراحل تسویه حساب و انصراف را به اتمام برسانید تا در آینده برای شما مشکلی ایجاد نگردد.

 166. سلام خسته نباشید من ترم پنج کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی ام و به دلایلی میخوام انصراف بدم ، چون الان به مدارکم نیاز ندارم اگه همینجوری دانشگاهو ول کنم چی میشه؟ و اینکه میتونم بعدا اگه خواستم هزینه انصرافو بدم و مدارک کاردانیمو بگیرم؟ و اینکه اگه یکی دو سال دیگه بخوام یه رشته دیگه تو اون دانشگاه بخونم چی؟

  1. سلام. بهتر است مراحل انصراف را اکنون ثبت کنید تا شامل جریمه کمتری شوید. در صورت ثبت انصراف اگر در سالهای آینده قصد تحصیل در این دانشگاه را داشته باشید مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد.

 167. سلام من ورودی 99 روزانه هستم و میخوام در دی ماه سال جاری انصراف بدم. الان من 2 ترم رو تموم کردم و ترم 3 رو مرخصی گرفتم که الان میخوام انصراف بدم آیا کنکور 1401 میتونم رشته روزانه یا فرهنگیان رو بزنم و جریمه انصرافم چنده؟؟

  1. هزینه انصراف باتوجه به هزینه شبانه همان دانشگاه محاسبه میشود ،بله میتوانید برای رشته های روزانه یا فرهنگیان اقدام کنید.

 168. با سلام. دانشجوی انصرافی ترم یک کارشناسی ارشد 1400دانشگاه غیرانتفاعی می باشم که موسسه آموزش عالی گفته می شود در ابان ماه ثبت نام کردم و در آذر ماه انصراف دادم.موسسه می گوید هزینه ترم اول ( ثابت + متغییر) باضافه هزینه ترم دوم (شهریه ثابت) به عنوان جریمه باید پرداخت نمایم ….آیا قانونی است ؟ 12 واحد درسی ترم 1+ دو شهریه ثابت ترم 1و2

  1. سلام بله طبق قانون مشمول پرداخت جریمه به دانشگاه میباشید.

 169. سلام وقت بخیر بنده یه سوال داشتم
  اینکه اگر کسی در سال ۱۴۰۰ با استعداد درخشان شروع به تحصیل در مقطع ارشد در دانشگاه دولتی باشه .بخواد انصراف بده شامل محرومیت میشه؟و میتونه در کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنه؟

  1. سلام وقت بخیر بله شامل محدورمیت یک ساله از کنکور است .

 170. سلام و وقت بخیر من دانشجوی ترم یک مهندسی بافت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ورودی ۱۴۰۰ هستم، و یک هفته ای هست انصراف دادم می خواستم ببینم ایا مشمول جریمه میشم؟در صورتی که آزمون استخدامی اموزش و پرورش با مدرک ارشدم قبول شم باید جریمه پرداخت کنم؟ایا باید لغو تعهد بزنم؟هیچ اطلاعاتی ندارم ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام وقت بخیر بله شما باید شهریه ثابت رشته خود را بپردازید

 171. سلام من ورودی 1400 هستم در دانشگاه روزانه،میخوام انصراف و کنکور شرکت کنم، ترم اول هستم، خواستم بدونم میتونم از دانشگاه انصراف بدم؟

  1. سلام طبق دفترچه اگر تا ۲۵ اسفند فرم انصراف قطعی را پرکنید بله میتوانید مجدد در کنکور سال ۱۴۰۱ شرکت کنید.

 172. سلام و وقت بخیر من دانشجوی ترم یک دکترای تخصصی مهندسی بافت علوم پزشکی شهید بهشتی هستم و وسط ترم یک انصراف دادم ایا مشمول جریمه انصراف میشم؟و ایا شما در جریان مبلغ جریمه هستید؟ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سلام بله باتوجه به قوانین دانشگاه باید جریمه پرداخت شود و مبلغ آن بستگی به شهریه دوره شبانه همان دانشگاه بررسی میشود.

 173. سلام من ترم ۱ کارشناسی ناپیوسته رشته معماری دانشگاه دولتی و روزانه هستم میخوام انصراف بدم باید چقدهزینه پرداخت کنم ؟

  1. سلام. اگر قصد تحصیل مجدد در دوره روزانه دارید مشمول پرداخت جریمه نقدی نخواهید شد در غیر اینصورت جریمه برای انصراف از تحصیل و تحصیل در سایر دوره های دانشگاهی برابر است با شهریه شبانه در رشته ای که در آن تحصیل کرده آید به احتساب تعداد. ترم های گذرانده شده.

 174. سلام من دانشجوی ترم سه روزانه هستم میخواستم انصراف بدم برای شرکت در کنکور امسال آیا امکان شرکت در آزمون سراسری و ورود به رشته پزشکی و پیرا پزشکی دولتی ممکن هست

  1. سلام. بله در صورتی که پیش از آغاز ثبت نام کنکور از دانشگاه انصراف دهید می‌توانید در کنکور سال آینده شرکت کنید.

 175. سلام.ترم اول دکتری روزانه را هنوز تمام نکردم و میخواهم انصراف بدم چقدر جریمه باید پرداخت کنم؟؟رشته فیزیک.ممنون راهنمایی کنید.

 176. سلام وقت بخیر
  من دانشجوی ترم یک دانشگاه دولتی روزانه ام،و میخوام انصراف بدم و 1401دوباره کنکور بدم از سازمان سنجش هم پرسیدم گفتن که محرومیت انصراف از دانشگاه دولتی امسال برداشته میشه، ولی به گفته شما محرومیت داره… ☹☹

  1. بله طبق آخرین اخبار محرومیت برداشته شده ولی باید منتظر دفترچه کنکور ۱۴۰۱ باشید.

   1. سلام خسته نباشید من ترم پنج کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی ام و به دلایلی میخوام انصراف بدم ، چون الان به مدارکم نیاز ندارم اگه همینجوری دانشگاهو ول کنم چی میشه؟ و اینکه میتونم بعدا اگه خواستم هزینه انصرافو بدم و مدارک کاردانیمو بگیرم؟ و اینکه اگه یکی دو سال دیگه بخوام یه رشته دیگه تو اون دانشگاه بخونم چی؟

    1. سلام. بهتر است مراحل انصراف را اکنون ثبت کنید تا شامل جریمه کمتری شوید. در صورت ثبت انصراف اگر در سالهای آینده قصد تحصیل در این دانشگاه را داشته باشید مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد.

 177. سلام ببخشید من دانشگاه فنی حرفه ای دولتی سقز قبول شدم و یک سال تحصیلی رو گذراندم الان میخام انصراف بدم باید چقدر هزینه پرداخت کنم

  و چقدر وقت دارم بعد انصراف کع اضافه خدمت نخورم

  1. نصف شهریه ثابت شبانه ترم های باقی مانده دانشگاه را باید پرداخت کنید . بعد از انصراف ۱ سال مهلت دارید .

 178. سلام من دانشجوی ترم یک غیر انتفاعی هستم امسال ثبت نام کردم پشیمون شدم میخوام کنکور شرکت کنم دوهفته هم هست کلاس حاضر نمیشم و ترم بعد هم انتخاب واحد نمیکنم میتونم با این شرایط کنکور ثبت نام کنم یا باید انصراف بدم کلا تا بتونم کنکور ثبت نام کنم؟

  1. شرکت در کنکور مانعی ندارد ولی در صورت قبولی برای ثبت نام دانشگاه باید برگه انصراف را تحویل دهید.

 179. سلام ببخشید من دوترم دانشگاه روزانه درس خوندم الان میخوام انصراف بدم و دوباره کنکور بدم ایا جریمه باید بدم؟

 180. سلام من ترم اول دانشگاه روزانه انصراف دادم حالا هزینه ای باید بدم؟لغو تعهد آموزش رایگان چی؟

 181. سلام من دانشجو ترم اول معماری هستم البته هنوز یه ترم کامل نشده برای انصراف دانشگاه باید حتما منتظر بمونم تا یه ترم تموم بشه بعد انصراف بدم یا قبل از پایان یک ترم هم می تونم انصراف بدم لطفا جواب بدید🙏

 182. سلام وقتتون بخیر ببخشید من ارشد روزانه دولتی ترم اول هستم. میخوام انصراف بدم باید جریمه بدم بابت انصراف؟

 183. سلام وقتتون بخیر ببخشید من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم ترم یک. یک هفته است کلاسام شروع شده قصد دارم انصراف بدم. میخواستم ببینم جریمه باید بدم یا نه؟

 184. سلام من ترم اول دانشگاه روزانه بصورت اینترنتی انصراف دادم حالا باید جریمه ای بدم یا تو سامانه سجام درخواست لغو تعهد آموزش رایگان بدم؟

  1. سلام وقت بخیر بله مبلغ جریمه براساس شهریه شبانه همان دانشگاه و قوانین مربوط به آن مشخص میشود، به صورت حضوری برای انصراف و گرفتن مدارک مراجعه کنید.

 185. سلام
  من ارشد پیام نور مجازی ثبت نام کردم و انتخاب واحد
  برای انصراف باید جریمه بدم؟

  1. سلام بله طبق قوانین دانشگاه و ترم های باقی مانده مبلغ جریمه مشخص میشود.

 186. سلام من ارشد مستقیم شدم روزانه الان ۳ هفته ایی از کلاسها میگذره میخوام انصراف بدم جریمه باید بدم و ایا محرومیت دارم واسه سال بعد کنکور؟

  1. سلام بله با توجه به شهریه شبانه همان دانشگاه مبلغ جریمه مشخص میشود و برای محرومیت باید دفترچه کنکور ارشد را مطالعه کنید.

 187. سلام خسته نباشید،،،بخشید من امسال کنکور شبکه دادم و دانشگاه روزانه قبول شدم،،،اما قصد دارم کنکور تجربی ۱۴۰۱ شرکت کنم برای رشته پرستاری،،،
  میخواستم بپرسم امکان شرکت توی کنکور سراسری بدون انصراف از دانشگاه هست؟؟
  و اصن میتونم رشته پرستاری روزانه قبول بشم یا خیر؟؟

  1. سلام طبق دفترچه کنکور باید قبل از فروردین سال آینده از دانشگاه انصراف دهید ،قبول شدن در رشته پرستاری غیرممکن نیست اما تلاش جدی و تراز و رتبه بالا را میطلبد.

 188. سلام خسته نباشید،،ببخشید من امسال کنکور فنی دادم و رشته کامیپوتر روزانه قبول شدم،،، اما میخوام سال ۱۴۰۱کنکور تجربی بدم اگه پرستاری قبول شدم بعد انصراف بدم از اون دانشگاه
  ایا باید جریمه بدم؟؟؟واسه ثبت نام توی دانشگاه روزانه دیگه مشکلی پیش نمیاد؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

  1. سلام اولین مورد اینکه طبق دفترچه کنکور تا اسفند مهلت انصراف از دانشگاه دارید و طبق قوانین جدید میتاانید درصورت قبولی در دانشگاه روزانه ثبت نام کنید، برای انصراف باید جریمه ی نقدی پرداخت کنید که طبق سال ورودی محاسبه میشود.

 189. من متولد ۱۳۸۱/۰۷/۱۷ هستم. در خرداد ۱۴۰۰ دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم و در ۱۴۰۰ کنکور ریاضی فیزیک دادم و در رشته مهندسی مواد و متالورژی روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم. هم اکنون در ترم اول تحصیلی هستم. من متاسفانه به رشته مواد و متالورژی علاقه و استعداد ندارم و به اجبار والدین وارد این رشته شدم و پشیمانم.
  من از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ معافیت تحصیلی از خدمت سربازی دارم و در واقع وضعیت نظام وظیفه من مشمول میباشد.
  سوالم به شرح زیر است:
  من اکنون میخوام از مهندسی مواد روزانه صنعتی اصفهان انصراف بدم. و بعد در بهمن ماه ۱۴۰۰ برای رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی که بدون آزمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی است، در یک دانشگاه دولتی روزانه مثلا دانشگاه روزانه بوعلی سینا همدان ثبت نام کنم و به ادامه تحصیل بپردازم.
  حالا پرسش من این است که آیا مجاز به این کار میباشم؟ منظورم این است که در صورت انصراف از دانشگاه روزانه دولتی ، بنده صرفا مجاز به ثبت نام در رشته بدون آزمون در دانشگاه های آزاد،پیام نور و غیر انتفاعی میباشم؟ یعنی آیا از تحصیل در بهمن ماه ۱۴۰۰ رشته بدون آزمون دانشگاه دولتی به صورت روزانه محروم میشوم؟
  حالا در صورت محرومیت از تحصیل در بهمن ماه ۱۴۰۰ در رشته بدون آزمون دانشگاه دولتی بصورت روزانه، آیا همچنین از تحصیل و ثبت نام در رشته بدون آزمون از بهمن ۱۴۰۰ در دانشگاهی دولتی به صورت نوبت دوم باز هم محروم میشوم ؟
  از طرفی چون وضعیت نظام وظیفه من مشمول است نگران هستم که اگر از صنعتی اصفهان روزانه انصراف دهم آن وقت نتوانم دیگر ادامه تحصیل بدهم و اجبارا وارد سربازی شوم. لطفا در این رابطه هم راهنمایی کنید.

  با تشکر

  1. سلام برای انصراف و مجدد دانشگاه روزانه ثبت نام کردن باید طبق قوانین جدید اقدام کنید، و اگر در دانشگاه انصراف دهید یکسال بعد از تاریخ انصراف مهلت دارید وارد غیبت نشوید.

 190. سلام خسته نباشید،،ببخشید من امسال کنکور فنی دادم و رشته کامیپوتر روزانه قبول شدم،،، اما میخوام سال ۱۴۰۱کنکور تجربی بدم اگه پرستاری قبول شدم بعد انصراف بدم از اون دانشگاه
  ایا باید جریمه بدم؟؟؟واسه ثبت نام توی دانشگاه روزانه دیگه مشکلی پیش نمیاد؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 191. سلام من سال ۹۹(ترم پنجم) از دانشگاه دولتی روزانه در مقطع کارشناسی ارشد بدلیل مشروطی بیش از ۲ ترم اخراج شدم و برای گرفتن مدرک لیسانسم گفتن که باید جریمه پرداخت کنی!! میخواستم بدونم جریمه اش چقدره؟

  1. سلام میزان جریمه باتوجه به سال ورودی ،شهریه دوره شبانه همان دانشگاه و هر دانشگاه با دانشگاه دیگر متفاوت است.

 192. سلام من دانشجوی فنی وحرفه ای هستم کاردانی ناپیوسته ترم سوم مرخصی گرفتم چون نیروی انتظامی ثبت نام کردم میخوام انصراف بدم آیا منم هزینه پرداخت میکنم یانه

  1. سلام برای انصراف از هر دانشگاه باهر شرایطی باید مبلغ جریمه پرداخت شود.

 193. سلام سوالی دارم خدمتتون ، من کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رازی کرمانشاه تو کنکور سراسری قبول شدم 9 آبان ماه به صورت الکترونیکی ثبت نام اولیه و پذیرش غیر حضوری رو انجام دادم ولی هنوز انتخاب واحد نکردم و مدارکی رو حضوری به دانشگاه ارائه ندادم ، 10 ام بلافاصله در سیستم گلستان پیام نور درخواست لغو ثبت نام و انصراف خود را وارد کردم و با آموزش تماس گرفتم که گفتن چون ثبت نام قطعی من رو در سیستم وارد کردن، باید حدودا 2 میلیون بابت شهریه ثابت پرداخت کنم ، آیا قانونا باید جریمه ای پرداخت کنم چکار کنم که مشمول هزینه ای نشم؟و اگر بخواهم برای کنکور ارشد امسال شرکت کنم مشکلی برام پیش نمیاد؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

  1. سلام بله طبق قوانین انصراف باید مبلغ نصف شهریه ثابت ترم های باقی مانده را پرداخت کنید.

 194. سلام من دانشجوی ترم سوم روزانه هستم و قصد دارم کنکور بدم واسه دانشگاه دولتی رشته‌ای دگ
  با انصراف موقت میشه کنکور شرکت کرد یا حتما باید انصراف قطعی بدم؟

  1. سلام برای شرکت در کنکور باید از دانشگاه سراسری انصراف دهید، با توجه به اینکه در دفترچه ثبت نام قید شده تا تاریخ مشخصی انصراف خود را نهایی کنید.

 195. سلام من از طریق استعداد درخشات ارشد دانشگاه روزانه قبول شدم
  محازی در سایت ثبت نام کردم اما مدرکی ب دانشگاه نفرستادم
  الان میخوام درخواست انصراف بدم
  ایا جریمه ب من تعلق میگیره؟

 196. سلام، من کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرمانشاه تو کنکور سراسری قبول شدم 9 آبان بصورت الکترونیکی ثبت نام اولیه و پذیرش غیر حضوری رو انجام دادم ولی هنوز انتخاب واحد نکردم و در کلاس های نیمسال اول شرکت نکردم و مدارکی رو حضوری به دانشگاه ارائه ندادم ، بلافاصله دو روز بعد تصمیم گرفتم ثبت نامم رو به دلایلی لغو کنم و دانشگاه پیام نور رو نرم چطور این کارو انجام بدم ، با دانشگاه تماس گرفتم که حضوری برم و پیگیری کنم قانونا آیا باید جریمه ای پرداخت کنم؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  1. سلام باید به دانشگاه مراجعه کرده و درخواست انصراف دهید البته باید مبلغ ۱و نیم برابر شهریه ثابت خودرا پرداخت کنید تا مراحل انصراف کامل شود.

 197. سلام، من کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرمانشاه تو کنکور سراسری قبول شدم 9 آبان بصورت الکترونیکی ثبت نام اولیه و پذیرش غیر حضوری رو انجام دادم ولی هنوز انتخاب واحد نکردم و مدارکی رو حضوری به دانشگاه ارائه ندادم ،دو روز بعد تصمیم گرفتم ثبت نامم رو به دلایلی لغو کنم و دانشگاه پیام نور رو نرم چطور این کارو انجام بدم ، با دانشگاه تماس گرفتم که حضوری برم و پیگیری کنم آیا باید جریمه ای پرداخت کنم؟ممنون میشم راهنماییم کنین

 198. سلام خسته نباشید من ورودی ۱۴۰۰ کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند هستم، من می خوام‌انصراف بدم و تو کنکور استخدامی شرکت کنم مشکلی پیش نمیاد چون اگه کنکور استخدامی قبول شم باید یک سال تو دانشگاه فرهنگیان باشیم ؟؟؟

  1. سلام . پس از انصراف از دانشگاه مشمول یکسال فرصت دارد در دانشگاه دیگری پذیرفته شود یا برای اعزام به خدمت دفترچه را پست کند توجه داشته باشید که در طول تحصیل فقط یکبار میتوانید انصراف دهید و مجددا از معافیت تحصیلی استفاده کنید.

 199. سلام وقت بخیر
  من‌ ترم یک ارشد غیرانتفاعی هستم میخواستم بدونم اگه هنوز ترم یک تموم نشده میتونم انصراف بدم؟ واگه انصراف بدم از زمان انصراف یکسال فرصت دارم برای ادامه تحصیل و یا اعزام به خدمت؟
  به غیر از هزینه ترم یک بايد جریمه دانشگاه هم‌ جدا بدم یافقط هزینه ترم رو می‌گیرند؟
  خیلی ممنون

  1. سلام وقت بخیر شما فقط هزینه آن یک ترم را پرداخت می کنید علاوه بر این

 200. سلام من سه ترم رو در دانشگا روزانه خوندم میخواستم بدونم برا انصراف چقد باید جریمه بدم؟توسامانه سجاد قسمت لغوتعهد نوشته دومیلیون .ولی مسئولای دانشگام میگن ۴تومن این ۴تومن کجای سامانه سجاده؟کمک کنین میخام کنکور بدم

  1. سلام. در دانشگاه دولتی روزانه اگر فرد در سال اول تحصیل از دانشگاه انصراف دهد هزینه ای پرداخت نمی کند از ترم سه به بعد در دوره روزانه با توجه به رشته تحصیلی، مقطع ، محل تحصیل ، ترم تحصیلی و شرایط دانشجو واحد مالی دانشگاه میزان جریمه را تعیین می کند

 201. سلام من سال ۹۶ وارد دانشگاه شدم روزانه دولتی.ولی از رشتم خوشم نیامد سال ۹۸ انصراف موقت دادم .حالا میخوام کنکور بدم حتما باید انصرافمو قطعی کنم واینکه چقدر هزینش میشه یه ترم هم مرخصی گرفتم اونم حساب میشه؟

  1. سلام. میتوانید در کنکور سال آینده شرکت کنید هزینه انصراف از دانشگاه سراسری در صورت پذیرش مجدد در دوره روزانه و رشته های تحصیلی متفاوت است برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در مرکز تماس بگیرید.

 202. سلام من میخام از دانشگاه انصراف بدم و دانشگاه فنی هست و ترم اول را هنوز تموم نکردم ایا باید جریمه بدم

  1. سلام. مقدار جریمه با توجه به دانشگاه متفاوت خواهد بود معمولا شهریه ثابت یک ترم و دروس اخذ شده در ترم را باید بپردازید حتی اگر تحصیل شما به پایان نرسیده باشد.

 203. با سلام ببخشید بنده دانشجوی کارشناسی هستم ورودی 1400 الان مجازی ثبت نام کردم ولی سر کلاس ها نرفتم و درخواست انصراف از تحصیل رو دادم آیا باید جریمه پرداخت کنم؟؟لطفا جواب بدید ممنون

 204. سلام وقت بخیر من دانشجوی ارشد غیر انتفاعی هستم آیا میتوان در کنکور ارشد ۱۴۰۱ شرکت کرده و بعد از قبولی انصراف دهم ؟؟!

 205. با سلام،
  بنده دانشجوی دکتری تخصصی روزانه سال چهار هستم و به دلیل عدم تصویب پروپوزال در مدت مقرر اخراج شدم. با توجه به اینکه در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستم و قصد تحصیل مجدد در ایران را ندارم، آیا جریمه اخراجی باید بپردازم؟

 206. سلام
  من امسال كنكور زمين شناسي دانشگاه دولتي روزانه قبول شدم و ثبت نام هم كردم ولي هنوز ترم يكم تموم نشده..اگر اقدام ب انصراف كنم باز هم يك سال محروميت كنكور دانشگاه دولتي روزانه رو دارم؟يا بايد جريمه بدم؟

 207. سلام من سال۹۹ قبول شدم و دو ترم خوندم وحالا که وارد ترم سوم شدم میخوام انصراف بدم آیا جریمه ای هم باید پرداخت کنم یا جریمه نمیشم ؟

  1. سلام من ترم اول پردیس خودگردان دانشگاه تهران هستم میخوام انصراف بدم ایا باید جریمه پرداخت کنم ؟ کنکور نمیخوام شرکت کنم دیگه لازمه که حتما انصراف بدم ؟

   1. سلام بله معمولا مبلغ جریمه مشخص میشود البته بستگی به قوانین دانشگاه و اینکه قبل امتحان انصراف دهید یا خیر نیز دارد.

 208. سلام من دانشگاه خوارزمی روزانه قبول شدم و ثبت نام کردم ولی هنوز مدارکم رو برا دانشگاه نفرستادم میتونم انصراف بدم و جریمه ای پرداخت نکنم؟

 209. سلام من خوارزمی روزانه قبول شدم و ثبت نام کردم هنوز مدارکمم ب دانشگاه تحویل ندادم کلاساهم دو روزه ک شروع شده میخواستم بدونم اگه الان انصراف بدم باید جریمه پرداخت کنم؟

  1. سلام. خیر شامل جریمه نمی شوید و فقط یک سال محروم می شوید

 210. سلام وقتتون به خیر ببخشید با توجه به اینکه محرومیت ها برداشته شده و من ورودی ۱۴۰۰ هستم لازم هست مبلغی بابت جریمه به وزارت علوم پرداخت کنم؟ و ایا می توانم بعد در کنکور روزانه ۱۴۰۱ شرکت کنم ؟ ممنون

  1. سلام لغو محرومیت برای افرادی است که دانشگاه روزانه قبول شده اند و مجدد کنکور داده و بخواهند مجدد دانشگاه های روزانه را انتخاب نمایند اما برای انصراف باید جریمه پرداخت شود

 211. سلام ببخشید من دانشگاه دولتی روزانه لرستان اوردم و یه ثبت‌نام اینترنتی کردم که ناقصه الان باید انصراف بدم ؟
  درصورت انصراف چقد باید جریمه بدم من هیچ مدرکی به دانشگاه پست نکردم میشه بگید تقریبا هزینش چقد میشه

  1. چون ناقصه و تایید نشده مبنی بر ثبت نام قطعی نیست و مشکلی ندارید و برگردید و اون اطلاعات رو تو قسمت ویرایش پاک کنید

 212. سلام اگه از دانشگاه روزانه برای کنکور 1401خاسته باشیم انصراف بدیم و ورودی 1400باشیم باید جریمه بدیم؟

  1. جریمه انصراف از دانشگاه روزانه دولتی نقدی نیست. اما شما به دلیل استفاده از سهمیه روزانه دانشگاه دولتی به مدت یکسال از کنکور محروم می باشید. برای کنکور 1402 می توانید اقدام کنید

   1. من پرسیدم گفتند قبولی های 1400 دانشگاه های دولتی به خاطر شرایط کرونا و.. دیگه یک سال محرومیت ندارن و می تونن کنکور بدن

 213. سلام و عرض خسته نباشید.
  من در دوره دکتری 1400 روزانه دانشگاه تهران قبول شدم و ثبت نام غیرحضوری ترم اول رو هم انجام دادم، درصورتی که قبل از اتمام ترم یک انصراف بدم، آیا باید جریمه پرداخت کنم؟ یا فقط از کنکور 1401 محروم می‌شوم؟

  1. با سلام. جریمه نقدی لازم نیست پرداخت شود ولی از یک سال کنکور محروم می باشید و می توانید برای کنکور سال 1402 شرکت کنید

 214. سلام
  من امسال فرهنگیان قبول شدم و ثبت نام کردم ولی میخواستم انصراف بدم
  خواستم بپرسم راهی نداره بدون محروم شدن یکساله از دانشگاه دولتی و کنکور انصراف بدم ؟؟
  هزینه اش هر چقدر باشه حاضرم پرداخت کنم

  1. سلام. .خیر انصراف در صورت پذیرش در دانشگاه های سراسری با یک سال محرومیت همراه است.

 215. سلام من دانشجوی دانشگا روزانه فنی هستم ی ترم خوندم نمیسال دومو مرخصی رد کردم بعد الان میخام انصراف بدم از دوره های روزانه محروم میشم ایا؟ شنیدم ک میگن باید ترم 3 انصراف بدی تا محروم نشی ولی خب دانشکا گف اگ ترم 3 انصراف بدم حریمه میشه 3 ملیون

  1. سلام می توانید انصراف دهید اما از سال کنکوری که در روزانه قبول شده اید به مدت یک سال یعنی یک کنکور محروم از دانشگاه روزانه می باشید. برای انصراف در دانشگاه روزانه جریمه ی نقدی به جز محرومیت یکساله وجود ندارد

 216. سلام وقت بخیر من مهر 99ی ترم مشهد خوندم بعد بدلیل مغایرت معدل افتادم اصفهان و نمیسال دومو مرخصی گرفتم بعد الان انصراف دادم 2 ملیون جریمه شدم ایا جریمه زیاد نیس؟ چون من اصلا انتخاب واحد نکردم بعد روزانه ام بودم
  الان انصراف دادم میتونم کنکور 1401 شرکت کنم ولی دولتی برم؟

  1. سلام تعرفه جریمه توسط وزارت علوم تعیین شده و درست است. شما بخاطر روزانه بودن یک سال از کنکور محرومید

 217. سلام من میخوام دانشگاه دولتی روزانه ثبت نام کنم اگه حدودا یک یا دوماه دیگه انصراف بدم باید جریمه بدم؟

 218. سلام. من میخوام دانشگاه دولتی روزانه ثبت نام کنم بعد اگه حدود یک یا دو ماه دیگه انصراف بدم باید جریمه بدم؟

 219. سلام من ذخیره مامایی تهران مرکز آزاد قبول شدم و سراسری زمین شناسی دانشگاه تهران میخواستم ببینم میتونم هر دوتاشو ثبت نام کنم که اگر مامایی نشد زمین تهران برم؟ و یه سوال دیگ اگر ماماییو بیارم انصراف بدم از زمین تهران جریمه ای باید بدم؟

 220. باسلام.ببخشید من روزانه ملی آوردم نمیخوام برم.چن سال محروم میشم از کنکور؟

 221. سلام.من سال ۹۸از دانشکده دولتی روزانه انصراف دادم و سریع به خدمت رفتم آیا هزینه انصراف من به خاطر اعزام به خدمت کمتر؟؟.چون الان دوباره کنکور دادم قبول شدم میخوام برم هزینه انصرافم رو بدم ک دوباره برم دانشگاه..

   1. سلام
    من دانشگاه روزانه قبول شدم و میخوام در کنار دانشگاه بدون انصراف کنکور رو ثبت نام کنم ایا این امکان هست؟ که اگه قبول شدم کنکور رو رشته بهتری بتونم انصراف بدم آیا این امکان وجود دارد

    1. سلام بله میتوانید در حین تحصیل در کنکور شرکت کنید.

 222. سلام من برای انصراف از تحصیل یه برگه برای پرداخت جریمه دادن که یک میلیون باید پرداخت میشد سال ۹۸ الان من برگه راهنما پرداخت که از دانشگاه گرفتم ندارم.شما مطلع هستین که کجا باید پرداخت کنم.سایتی که باید مشخصات و مدارک ارسال کنم در سایت وزارت علوم چیزی پیدا نکردم

 223. سلام من دانشجو غیرانتفاعی هستم در زمان انتخاب واحد،انتخاب واحد انجام ندادم منتظر قبولی در دانشگاه پیام نورم،من که انتخاب واحد انجام ندادم به غیر از هزینه های انصراف هزینه نیمسال رو باید پرداخت کنم؟

  1. سلام. خیر هزیته انصراف باید پرداخت شود و به آمور مالی دانشگاا مراجعه نمایید

 224. سلام خسته نباشید،من ترم پنج دانشگاه دولتی بودم که انصراف دادم و الان میخوام دانشگاه پیام نور ثبت نام کنم آیا باید جریمه ی انصراف رو بدم؟
  خواهش میکنم جواب بدین.

  1. سلام.در دانشگاه دولتی بسته به روزانه یا شبانه بودن دوره تحصیلی میزان پرداخت جریمه متفاوت است. در دوره روزانه اگر فرد در سال اول تحصیل از دانشگاه انصراف دهد هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. از ترم سه به بعد در دوره روزانه با توجه به رشته تحصیلی، مقطع، محل تحصیل، ترم تحصیل و شرایط دانشجو واحد مالی دانشگاه میزان جریمه را تعیین می‌نماید

 225. سلام ببخشید من ترم دوم رو تموم کردم دانشگاه روزانه هستم کارشناسی پیوسته و اینک برای دانشگاه پیام نور ثبت نام کردم میخاستم ببینم که باید خسارت بدم یا نه؟

 226. سلام وقت بخير
  در مقطع ارشد بعد از دوترم تحصيل در شبانه ميشه انصراف داد و روزانه همون رشته و همون دانشگاه رو خوند؟و دروس گذرانده شده معادل سازي ميشن؟

 227. سلام بنده 2 ترم دانشجوی روزانه کارشناسی بودم و انصراف دادم وبعداز آن در دانشگاه آزاد درس میخونم در مقطعه کارشناسی. ایا بنده اگر کنکور ارشد روزانه قبول شوم مشکلی ندارد و محروم نمیشم؟ و اینکه بنده لغو تهد رایگان نزدم برای آن موقع که روزانه بودم فقط انصراف دادم از دانشگاه دولتی. و در دانشگاه ازاد مدرک کارشناسی گرفتم. ایا باید حتما لغو تهد رایگان دانشگاه قبلیم رو بزنم در صورتی که همه ای مدازک رو دارم و مدرک کارشناسی م هم از دانشگاه آزاده؟ میخواستم بدونم برای ارشد در دوره روزانه یا بورسیه قبول شوم مشکلی واسم پیش نمیاد؟

 228. با سلام
  بنده در سال 94 نیمسال دوم در رشته کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی ثبت نام کردم پول یک ترم رو هم واریز کردم مدارکمم تحویل دادم ولی متاسفانه اصلا وارد دانشگاه نشدم‌ حتی یک ترم هم و هیچ واحدی رو هم پاس نکردم و چون دیگه قصد. ادامه تحصیل رو نداشتم انصرافم ندادم الان میخواستم واسه کنکور امسال شرکت کنم خواستم بدونم برای انصراف باید هزینه بدم چون من حتی یک واحد رو پاس نکردم الان بعد 6 سال وارد سایت دانشگاه میشم اسمم رو دانشجو انصرافی نداده فقط تو قسمت وضعیت تحصیلیم هم نوشته یک ترم مشروط ؛ من باید چیکار کنم میشه لطف کنید یه راهی بهم بگید که هزینه ای پرداخت نکنم چون خدایی پول زور حتی یکساعت هم دانشگاه نرم والان بخوام 5 میلیون پول بدم

  1. سلام. قوانین مربوط به انصراف در دانشگاه های مختلف متفاوت است با توجه به اینکه شهریه یک ترم را پرداخت کرده اید مبلغ جریمه کمی برای شما تعیین میشود.

 229. سلام وقتتون بخیر
  من دانشجوی کارشناسی روزانه هستم و دو ترم رو هم پاس کردم و میخوام انصراف بدم الان میتونم انصراف بدم یا باید ترم سوم رو هم بخونم. واینکه میتونم کنکور بدم هم دوباره دانشگاه دولتی دوره روزانه قبول بشم آیا از جریمه انصراف معاف میشم یا باید جریمه رو پرداخت کنم؟

  1. سلام. میتوانید مراحل لازم انصراف از دانشگاه را انجام دهید و نیازی به گذراندن ترم سوم ندارید همچنین میتوانید در کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنید، جریمه نقدی برای انصراف از دانشگاه دولتی در نظر گرفته نشده است.

 230. سلام وقتتون بخیر
  یه سوال داشتم
  من دانشجوی کارشناسی روزانه هستم و دو ترم رو هم پاس کردم و میخوام انصراف بدم الان میتونم انصراف بدم یا باید ترم سوم رو هم بخونم. واینکه میتونم کنکور بدم هم دوباره دانشگاه دولتی دوره روزانه قبول بشم آیا از جریمه انصراف معاف میشم یا باید جریمه رو پرداخت کنم؟

  1. سلام. میتوانید بعد از پایان دو ترم انصراف دهید ویکبار دیگر در دانشگاههای دولتی تحصیل کنید.

 231. سلام من دانشجوی ورودی 99روزانه هستم ترم یک ثبت نام کردم ولی امتحان ندادم و ریز نمره هم دریافت نکردم و در ترم دو هم کلا ثبت نام نکردم حالا 2میلیون جریمه اومده .
  من وقتی که ترم دو ثبت نام نکردم چطور 2میلیون جریمه اومده

  1. سلام وقت بخیر در صورت انصراف ندادن جریمه شهریه ثابت برای شما در نظر گرفته می شود

 232. سلام .
  من ورودی 99 دانشگاه روزانه هستم در ترم یک ثبت نام کردم ولی امتحانات ترم یک رو ندادم و ریز نمره هم ندارم و در ترم دو هم کلا ثبت نام نکردم
  انصراف دادم و جریمه واسم 2میلیون گذاشتند .
  چطور این ممکنه؟؟
  آیا واقعا ۲میلیون هست یا زیاد جریمه خواستند؟

  1. سلام این جزو قوانین دانشگاه هاست و تعرفه ها توسط وزارت علوم تعیین شده و قانونی هستن

 233. سلام من دو ترم روزانه ارشد خوندم اما اگر انصراف بدم قبل از شروع ترم سوم و برای کنکور کارشناسی بخوام ۱۴۰۱ وارد دانشگاه دولتی (پزشکی و پیراپزشکی که حق تحصیل رایگان دوباره داره هر نفر) بشم باید جریمه بدم؟

 234. سلام. در مقطع ارشد دانشگاه دولتی روزانه و ترم ۶ قصد انصراف دارم. البته گزینه دیگه هم اخراج تحصیلی هست. ممنون میشم در مورد هزینه و سربازی راهنمایی بفرمایید.

  1. جواب شما در این محل نمیگنجد برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.

 235. سلام خسته نباشید
  من پارسال دانشگاه دوره ی شبانه قبول شدم و یک ترم مرخصی گرفتم و امسال دوباره کنکور دادم.
  الان برای انصراف از تحصیل باید چقدر جریمه بدم؟

 236. من دانشجوی کاردانی رشته گرافیک در دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر تهران ورودی مهر ۹۳ بودم چند ترم بودم ولی دیگه دانشکده نرفتم…برای اینکه مدارکم رو پس بگیرم و اینکه باز دوباره دانشگاه بروم باید چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی ام کنید.09029921216

  1. سلام. باید به دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر بروید و کارهای انصرافتون رو انجام بدید. برای بررسی بیشتر با مشاوران تماس بگیرید.

 237. سلام وقت بخیر
  من از دانشگاه دولتی مقطع کارشناسی ( ترم 7 ) دوره روزانه انصراف قطعی دادم
  قصد دارم دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی دوباره ثبت نام کنم
  به ازای اون 7 ترم دانشگاه دولتی باید جریمه انصراف پرداخت کنم؟

  مبلغ پرداختی انصراف رو
  1_ به تعداد نیم سال گذرانده شده؟
  2_ تعداد واحد گذرانده شده ( واحد های پاس شده )؟
  3_ تعدا واحد اخذ شده؟
  طبق کدوم یکی محاسبه میکنن
  ممنون.

  1. سلام در قسمت اموزش دانشگاه خودتون سوال کنید چون قوانین هر دانشگاه فرق دارد

 238. سلام وقت بخیر
  من از دانشگاه دولتی مقطع کارشناسی ( ترم 7 ) دوره روزانه انصراف قطعی دادم
  قصد دارم دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی دوباره ثبت نام کنم
  به ازای اون 7 ترم دانشگاه دولتی باید جریمه انصراف پرداخت بشه؟

  مبلغ پرداختی انصراف رو
  1_ به تعداد نیم سال گذرانده شده؟
  2_ تعداد واحد گذرانده شده ( واحد های پاس شده )؟
  3_ تعدا واحد اخذ شده؟
  طبق کدوم یکی محاسبه میکنن
  ممنون.

  1. سلام در قسمت اموزش دانشگاه خودتون سوال کنید چون قوانین هر دانشگاه فرق دارد

 239. سلام ببخشید من دانشجو کارشناسی ارشد مقطع روزانه هستم که انصراف دادم و با دانشگاه هم تسویه حساب کردم میخواستم بدونم با اینکه الان تسویه حساب کامل کردم با دانشگاه بازم باید جریمه انصراف بدم

  1. سلام از طریق امورمالی دانشگاه اقدام کنید جریمه انصراف را باید بپردازید

 240. با سلام
  بنده از دانشگاه دولتی مقطع ارشد دوره روزانه انصراف قطعی دادم و با دانشگاهم تسویه کردم نامه انصراف هم گرفتم ولی چیزی بعنوان جریمه انصراف پرداخت نکردم، الان مدرک کارشناسیم نزد دانشگاهی است که ارشد اونجا بودم و انصراف دادم میخواستم بدونم اگر من در یه ارگان دولتی مثلا اموزش و پرورش استخدام بشم و نیاز به مدرک کارشناسیم باشه با اینکه تسویه کردم با دانشگاه باید جریمه انصراف هم پرداخت کنم؟
  تو رو قران جواب بدید

  1. سلام برای استخدام آموزش وپرورش شما با مدرک کارشناسی نیازی به دادن جریمه نیستین ولی برای انصراف از مقطع ارشد باید جریمه بپردازید.

 241. با سلام
  ببخشید از دانشگاه دولتی مقطع ارشد دوره روزانه انصراف دادم و با دانشگاهم تسویه کامل کردم ولی هزینه ای بعنوان جریمه انصراف پرداخت نکردم میخواستم بدونم اگه در ارگان دولتب مث اموزش پرورش استخدام بشم باید برای گرفتن مدرک کارشناسیم که در حال حاضر دانشگاهی است که ارشدم رو اونجا بودم باید هزینه انصراف رو بدم؟

  1. ناشناس سلام من از داتشگاه افسری انصراف دادم 1400 حالا برا فرار از سربازی دانشگاه ازاد نا پیوسته میخونم با معافیت تحصیلی ایا میتونم کنکور سراسری1401 شرکت کنم در صورت قبول شدن رشته موردعلاقم بعدمیشه ازدانشگاه ازاد رشته ای که میخونم انصراف بدم یه سال خوندم یعنی منظور کلی اینه که در طول یه سال دو بار از دانشگاه انصراف بدی یه بار افسری یه بار آزاد

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید