قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد

قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد محدود به این است که بخواهید دوره بدون آزمون یا با آزمون را ثبت نام کنید . قوانین ثبت نام در دوره های با آزمون که کلی بوده و در ادامه به آن ها اشاره کنیم . قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در دوره های با آزمون کمی مفصل تر می باشد که ما در این مطلب بیش تر به این موارد خواهیم پرداخت .  در ادامه همراه ما باشید تا از قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد بیش تر بدانیم .

قوانین ثبت نام آزاد بدون کنکور

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد براساس قوانین

پس از پذیرفته شدن باید به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه کنید در غیر این صورت ثبت نام شما با تاخیر انجام خواهد شد . گاهی تاخیر دانشجو به قدری زیاد است که ظرفیت واحد مربوطه تکمیل می شود ؛ در این موارد با تایید شورای آموزش می توانید ثبت نام کنید . گاهی اوقات برخی از این افراد در نیم سال دوم ثبت نام می شوند .

حداکثر تاخیر مجاز برای ثبت نام ، یک سال است با شروط زیر :

الف _ متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد .

ب – هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد.

ج – واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . در غیر اینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تاخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد  . یعنی پس از ثبت نام این مدت جزء مرخصی تحصیلی در نظر گرفته می شود .

ها_ هزینه تاخیر ها به یانک ملی شعبه زیربط واریز شده و رسید به دانشگاه داده می شود .

اگر تاخیر برای پذیرفته شدگان فاقد مدرک باشد ، این تاخیر جزء سنوات در نظر گرفته نمی شود . یعنی واحد دانشگاهی آن را جزء مرخصی تحصیلی بدون احتساب به حساب آورده و شهریه ثابت آن را اخذ می کند .

واحدهای  دانشگاهی موظفند لیست اسامی متاخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و ارسال دارند. دانشجوی متاخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزشی همان سال خواهد بود. پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته ، در صورتی می توانند شروع به تحصیل کنند که دروس مزبور را گذرانده باشند .


بیشتر بخوانید: رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد


قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته به صورت بدون آزمون

ثبت نام دانشگاه آزاد هم به صورت پیوسته و هم به صورت ناپیوسته امکان پذیر است . مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در کارشناسی پیوسته در ۲ نوبت مهر و بهمن ماه انجام می شود . ورودی های مهر ماه می بایست درنیمه دوم مرداد ماه و ورودی های بهمن ماه می بایست در دی ماه نسبت ثبت نام نمایند.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۲۲۴
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون

یکی از قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته که بسیار مهم نیز هست رشته مورد تقاضای دانشجو است . اگر رشته درخواستی برای ادامه تحصیل با عنوان رشته مدرک کاردانی داوطلب متجانس نباشد داوطلب باید حداقل تا ۱۲ واحد و حداکثر تا ۱۸ واحد جبرانی گذرانده و بستگی به مرتبط یا نیمه مرتبط بودن رشته باید واحد جبرانی بگذراند.


بیشتر بخوانید: نکاتی که قبل از انتخاب رشته دانشگاه آزاد باید بدانید


خدمات مشاوره تحصیلی آویژه برای ثبت نام دانشگاه آزاد

 • ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد
 • انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد
 • اعلام نتایج دانشگاه آزاد بدون کنکور
 • دفترچه راهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد
 • دانشگاه آزاد مشهد
 • انتخاب رشته کنکور ۹۸
 • دفترچه انتخاب رشته
 • سیستم اعلام نتایج آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارنامه نهایی دانشگاه ازاد
 • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • نتایج دانشگاه آزاد
 • کارنامه دانشگاه آزاد
 • نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • زمان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۷-۹۸
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

بیشتر بخوانید: مشاوره آخرین رتبه های قبولی دانشگاه آزاد


قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی پیوسته به صورت بدون آزمون

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد ۹۷

در ثبت نام بدون آزمون دانشگاه ازاد کاردانی پیوسته ﻣﻌﺪل ﮐﺘﺒﯽ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻼک و ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در ﯾـﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﺮ داوﻃﻠـﺐ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﺪل ﮐﺘﺒﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ/ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺸــﺎﺑﻪ وی را دارﻧــﺪ (در ﺻــﻮرت وﺟــﻮد ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

“باید بدانید که رشته انتخابی با کد دیپلم داوطلب در دوره کاردانی پیوسته بدون کنکور باید تجانس داشته باشد”

ﺗﻄـﺎﺑﻖ رﺷـﺘﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎن در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺮط ﺗﻄﺎﺑﻖ رﺷـﺘﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ را در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺤﺎظ دارﻧﺪ.

“برای انتخاب رشته تربیت بدنی هیچ محدودیتی برای انتخاب رشته کاردانی پیوسته بدون آزمون ۹۸ دانشگاه آزاد نداریم”

آیا خرید کارت اعتباری دوم ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته نیمسال دوم نیز امکان پذیر است؟ برخلاف سال های گذشته امسال در دوره های بدون آزمون پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی انجام می شود.

بدیت ترتیب که داوطلبان با پرداخت یک هزینه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۷، ۲۰ رشته/ محل انتخاب می کنند و پس از پردازش اطلاعات، کد رشته پذیرفته شده داوطلب بدون آزمون را اعلام می کنند. در هفته اول شروع ثبت نام کارشناسی پیوسته داوطلبان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی با این مشکل رو به رو شدند که نمی توانستند از زیرگروه های مختلف رشته انتخاب کنند، در زیر روش خرید و نحوه ثبت نام مجدد بدون کنکور دانشگاه ازاد کارشناسی پیوسته را توضیح داده ایم.

قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد


بیشتر بخوانید: پذیرش دانشگاه آزاد بدون کنکور چه شرایط و مراحلی دارد ؟


قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی ناپیوسته به صورت بدون آزمون

بسیاری از داوطلبان بدون کنکور دانشگاه آزاد منتظر منتشر شدن دفترچه و زمان شروع ثبت نام دانشگاه آزاد در دوره کاردانی ناپیوسته بودند، تا بتوانند رشته هایی مانند: دامپزشکی بدون کنکور و معماری، نرم افزار کامپیوتر و کاردانی امور بانکی و غیره را انتخاب نمایند.

“ثبت نام کاردانی پیوسته بدون آزمون آزاد ۹۷-۹۸ بهمن از اوایل دی ماه آغاز و مهلت ثبت نام کاردانی ناپیوسته بیش از یک هفته می باشد”

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دوره کاردانی شامل کاردانی ناپیوسته و کاردانی پیوسته می باشد و رشته های مختلف دانشگاه کاردانی ناپیوسته به پنج گروه:

 • ریاضی و فنی مهندسی
 • علـوم تجربـی، کشـاورزی
 • دامپزشـکی
 • علوم انسانی
 • زبانهای خارجی
 • هنر

تقسیم میشود که لینک ثبت نام هر دو تا دوره از امروز ۲۸ مرداد ماه ۹۸ باز شد و داوطلبین بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد نیم سال اول ۹۸ برای ثبت نام در ۲۰ کد رشته انتخابی می توانند اقدام نمایند.

“هیچ محدودیتی برای انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته نداریم”


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دانشگاه آزاد و نکته هایی که باید در مورد آن بدانید


شرایط پذیرش دانشچو در کاردانی ناپیوسته ۹۷-۹۸

پذیرش داوطلبان صـرفاً براسـاس سـوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد و نظـر بـه ایـن کـه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی،تجربی، انسانی و …) متفاوت است. لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب باگروه آزمایشی که متقاضی آن میشود متفاوت باشد، درصد اعمـال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذیل معطوف میداریم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط جدید ثبت نام بدون کنکور مقطع کاردانی و تجانس رشته های انتخابی با کد دیپلم داوطلب، شرایط پذیرش دامپزشکی بدون کنکور و رشته های بدون آزمون دوره کاردانی و .. می توانید با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ با تلفن ثابت همراه با مشاوران مجرب درخت دانش باشید.


بیشتر بخوانید: ثبت نام دانشگاه آزاد و بررسی مراحل و نکات آن


برای ثبت نام دانشگاه آزاد در زمینه های زیر با ما تماس بگیرید

 • ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ترم بهمن
 • زمان ثبت نام کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ۹۸
 • مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد ۹۸
 • انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش
 • سیستم پاسخگویی سازمان سنجش
 • سازمان سنجش کارت اعتباری
 • انتخاب رشته مجازی دانشگاه آزاد
 • زمان انتخاب رشته کنکور ۹۸
 • دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۸
 • لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد
 • زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
 • رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران
 • زمان انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸
 • ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸
 • اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد
 • دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸
 • ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد
 • مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
 • شهرهای دارای پرستاری بدون کنکور

بیشتر بخوانید: مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد در چه حوزه هایی انجام می شود


قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد در مورد زمان ویرایش انتخاب رشته

با عنایت به درخواستهای مکرر متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۹۸ ، به اطلاع میرساند ویرایش رشته/ محل های انتخابی از روز چهارشنبه ۳۱ مرداد آغاز و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲ شهریور ادامه خواهدداشت. کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند می توانند با مراجعه به سایت آزمون و با توجه به نمره کل کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب ۱۰۰ رشته/ محل اقدام نمایند.

داوطلبان انتخاب رشته دانشگاه آزاد می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، چنانچه در زمان ثبت نام گزینه علاقه مندی به گروه هنر و زبان های خارجه را انتخاب کرده اند و در آزمون آن نیز شرکت کردهاند، از فرصت انتخاب رشته دو یا سه گروه آزمایشی بهره مند شوند. داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظرخود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمی کنند، توجه داشته باشند پذیرش بخش اعظم رشته/ محل های دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی میباشند که درصورت تمایل به ثبت نام اقدام نمایند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره تحصیلی آویژه
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه فرمایید

در این راستا مرکز مشاوره تحصیلی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره انتخاب رشته دانشگاه دولتی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۲۲۴ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه قوانین ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با ۹۰۹۹۰۷۱۲۲۴ تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

سه شنبه

1399/8/6

چهارشنبه

1399/8/7

پنجشنبه

1399/8/8

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید