شرایط و نحوه دریافت مرخصی در دانشگاه های مختلف + دلایل موجه

شرایط و نحوه دریافت مرخصی در دانشگاه های مختلف + دلایل موجه

دانشجویان بعد از قبولی در دانشگاه، بنا به هر دلایلی در یک یا چند نیمسال تحصیلی نمی توانند به تحصیلات خودت ادامه دهند، به همین خاطر مجبور مجبور به دریافت مرخصی تحصیلی می شوند.

دریافت مرخصی تحصیلی شامل شرایط و ضوابطی می باشد که بیشتر دانشجویان با آنان آشنایی ندارند؛ جهت آشنایی با آن شرایط، در ادامه این مقاله با مرکز مشاوره آویژه همراه باشید.

مرخصی تحصیلی چیست؟

مرخصی تحصیلی، یکی از تسهیلاتی است که از طرف دانشگاه های گوناگون کشور از جمله دولتی و آزاد، به دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف واگذار می شود.

مرخصی یک روش مکث تحصیلی است که با احتساب سنوات تحصیلی به دانشجوها داده می شود و می بایست دانشجو بر پایه قوانین دانشگاه محل تحصیل خود، برای گرفتن مرخصی دست بکار شوند.

بر اساس نوع مقاطع تحصیلی، شرایط گرفتن مرخصی دانشگاه متفاوت است که در ادامه، این شرایط را برای شما ارائه کرده ایم.

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در دانشگاه دولتی

بر طبق ماده بیست آیین نامه آموزشی، دانشجویان در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته، با توجه به رعایت سنوات تحصیلی، قادر به دریافت مجوز یکی نیم سال تحصیلی هستند.

زمان مرخصی می تواند در دوره های کارشناسی ارشد به دو نیمسال افزایش پیدا کند؛ یعنی هر دانشجو باید ضمن رعایت حداکثر سنوات مجاز تحصیلی خود، به مرخصی تحصیلی برود و مدت زمانی که در مرخصی سپری می کند، جزو سنوات تحصیلی او حساب می شود.

این بحث شامل چندین تبصره می باشد، که مخصوص موارد و شرایط استثنایی است و در جدول زیر آنها را توضیح داده‌ایم.

تبصره ۱ مدت زمان اجازه مرخصی زایمان، حداکثر ۲ نیمسال تحصیلی می باشد که در سنوات تحصیلی حساب نمی شود.
تبصره ۲ مدت زمان اجازه مرخصی پزشکی، حداکثر ۲ نیمسال تحصیلی می باشد که با تایید شورای آموزشی دانشگاه و پزشک معتمد صورت می گیرد و در سنوات مجاز تحصیلی حساب نمی شود.
تبصره ۳ بررسی مصداق های مرخصی دیگر از جمله اعزام به خارج، اعم از ماموریت همسر و…، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه می باشد که مدت زمان مجاز مرخصی آن، حداکثر ۲ نیمسال تحصیلی است. این مرخصی در سنوات مجاز تحصیلی حساب نمی شود.
تبصره ۴ دانشجویان قادرند از مجموع مرخصی های ذکر شده با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، بهره مند شوند.

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در دانشگاه دولتی

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در دانشگاه آزاد

شرایط دریافت مرخصی برای دانشجویان دانشگاه آزاد، همانند دانشگاه های دولتی می باشد. شرایط و قوانین استفاده از مرخصی در دانشگاه آزاد در ۲ ماده ۴۸ و ۴۹ آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داده شده است که جمعا ۵ تبصره می باشد.

توضیحات مربوط به این ۵ تبصره در جدول زیر قرار گرفته است.

شرح ماده ۴۸ برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۲ نیمسال برای دانشجوها در نظر گرفته شده و برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ۴ نیمسال تحصیلی، مرخصی در نظر گرفته شده است.
تبصره ۱ ماده ۴۸  افرادی که زمان های مرخصی را در چند نیمسال متوالی استفاده کنند، مانعی برایشان وجود ندارد. برای این امر دانشجو درخواست کتبی خود را مطابق با ماده ۴۹ این آیین نامه به مسئولین ارائه کرده و بدر صورت موافقت آنها، از مرخصی خود استفاده می کند.
تبصره ۲ ماده ۴۸  مدت زمان مرخصی تحصیلی (به استثنای مرخصی موضوع تبصره سه ماده ۳ و تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۹ و هم یک نیمسال مرخصی زایمان) جزو بیشترین مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره حساب می شود.
شرح ماده ۴۹ تقاضانامه کتبی جهت تقاضای مرخصی، لازم است حتما ۲ هفته پیش از شروع انتخاب واحد به اداره آموزش واحد دانشگاهی اراده شود. اداره آموزش وظیفه دارد پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد به دانشجو ابلاغ کند.
تبصره ۱ ماده ۴۹  زمانی که دانشجو در گذراندن بقیه درس ها هیچگونه مشکلی نداشته باشد، موافقت با درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو انجام می شود.
تبصره ۲ ماده ۴۹  دانشجویانی که به عنوان همسر یا فرزند (در صورت نداشتن منع نظام وظیفه) یکی از اعضا هیئت علمی که از مهلت مطالعاتی استفاده می کند، کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه که به عنوان همراه، به خارج از کشور سفر می کنند، قادرند با ارائه حکم ماموریت همسر و سرپرست به تشخیص و تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی سزاواری در مدت زمان دوره تحصیل، تا چهار سال از مرخصی تحصیلی بدون آن که در سنوات تحصیلی حساب شود، استفاده کند. در این صورت دانشجو موظف است نیمی از شهریه ثابت نیمسال های مرخصی برابر تعرفه نیمسالی نهایی که به تحصیل اشتغال داشته است را پرداخت کند.
تبصره ۳ ماده ۴۹  مرخصی هایی که اجبارا بخاطر دلایلی چون تشکیل نشدن کلاس یا مشکلات خود واحد آموزشی ایجاد می شود، جزو سنوات تحصیلی دانشجو حساب نمی شود و دانشجو ملزم به پرداخت هیچگونه شهریه نمی باشد.

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در دانشگاه آزاد

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در دانشگاه پیام نور

در دانشگاه پیام نور مانند سایر دانشگاه ها، امکان درخواست مرخصی تحصیلی برای دانشجویان فراهم است و بدین صورت دانشجویان دوره کارشناسی این دانشگاه می توانند حداکثر دو ترم مرخصی بگیرند؛ بدون این که در سنوات تحصیلی آنها حساب شود.

برای دانشجویان خانم که مرخصی تحصیلی را برای زایمان می خواهند، حداکثر تا چهار ترم مرخصی تحصیلی داده می شود که در سنوات مجاز تحصیلی حساب نمی شود.

همچنین در مرخصی تحصیلی دانشگاه پیام نور شرط معدل وجود ندارد.

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

در ادامه مطلب، شرایط دریافت مرخصی تحصیلی را به تفکیک مقطع تحصیلی بررسی می کنیم.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه شرایط و نحوه دریافت مرخصی در دانشگاه های مختلف + دلایل موجه با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

۱- مقطع کارشناسی

  • دانشجوهای دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه های سراسری، می توانند حداکثر دو نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.
  • دانشجوهای دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه های آزاد، می توانند حداکثر چهار نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.
  • دانشجوهای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه های سراسری، می توانند حداکثر یک نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.
  • دانشجوهای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد، می توانند حداکثر دو نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.

۲- مقطع کارشناسی ارشد

  • دانشجوهای کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری، می توانند حداکثر یک نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.
  • دانشجوهای کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد، می توانند حداکثر چهار نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.

۳- مقطع دکتری

  • تمامی دانشجوهای دکتری در صورت دارا بودن شرایط لازم، قادرند حداکثر یک نیمسال تحصیلی مرخصی دریافت کنند.
  • امکان مرخصی گرفتن برای دانشجوی ترم اول تحصیلی دکتری وجود ندارد. دانشجوها پس از اینکه حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را گذراندند، می توانند در دانشگاه محل تحصیل خود درخواست مرخصی خود را ثبت کنند.
  • مرخصی مقطع تحصیلی دکتری جزو سنوات تحصیلی حساب می شود و دانشجویان می بایست در صورت داشتن سنوات تحصیلی، به دریافت مرخصی اقدام کنند.

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

دلایل موجه برای مرخصی تحصیلی

پونزبرخی از مواردی که جزو شرایط موجه برای مرخصی تحصیلی محسوب می شوند، عبارتند از:

بارداری یا زایمان دانشجویان (زن)

سفر حج درطول نیمسال

ماموریت همسر یا پدر به خارج از کشور

ماموریت دانشجو به خارج از کشور

ارائه ندادن واحد درسی (در اولین نیمسال تحصیلی)

کسالت شدید با شرح طول درمان در گواهی پزشکی

نحوه دریافت مرخصی تحصیلی

نحوه دریافت مرخصی دانشگاه های سراسری و دانشگاه های آزاد با یکدیگر متفاوت خواهد بود و توجه داشته باشید که برای درخواست مرخصی تحصیلی، دانشجویان باید ۲ الی ۳ هفته پیش از شروع ترم جدید تحصیلی اقدام کنند.

دانشجویان قادرند فرم مربوط به مرخصی را به آموزش دانشگاه حضوری تحویل دهند و یا می توانند فرم را در حین تایید دانشگاه، در هر یک از سامانه های آموزشیار که مربوط به دانشگاه آزاد، و سایت گلستان که مربوط به دانشگاه سراسری می باشد، به صورت غیر حضوری ثبت کنند.

نحوه دریافت مرخصی تحصیلی

نتیجه گیری

چنانچه هنوز برای سوال های خود، به پاسخ مناسبی دست نیافته‌اید و یا اینکه مایل به دریافت مشاوره تخصصی تحصیلی هستید، برای بهره مندی از خدمات مشاوره تلفنی آویژه، می توانید از سراسر کشور بدون پیش شماره با ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

از همراهی شما سپاسگزاریم.

سوالات متداول

سوال علامتآیا برای درخواست مرخصی تحصیلی، نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

بله؛ تمامی دانشجوها به غیر از دانشگاه های سراسری، لازم است مبلغی معادل نصف شهریه پرداخت کنند.

سوال علامتنحوه گرفتن مرخصی دانشگاه ها چگونه است؟

جهت دریافت مرخصی تحصیلی، لازم است به سایت آموزشی دانشگاه وارد شده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

سوال علامتدانشجویان متقاضی دریافت مرخصی تحصیلی تا چه زمانی امکان ارائه درخواست خود را دارند؟

دو الی سه هفته قبل از شروع ترم جدید اقدام به ثبت درخواست مرخصی تحصیلی نمایند.

شرایط و نحوه دریافت مرخصی در دانشگاه های مختلف + دلایل موجه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه شرایط و نحوه دریافت مرخصی در دانشگاه های مختلف + دلایل موجه

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1402/3/13

یکشنبه

1402/3/14

دوشنبه

1402/3/15

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید