آخرین تغییرات معافیت تحصیلی نظام وظیفه

نظام وظیفه,معافیت تحصیلی,اخبار معافیت تحصیلی,معافیت سربازی,آویژه دانش,اخبار نظام وظیفه
به اشتراک بگذارید

آخرین تغییرات معافیت تحصیلی

آخرین تغییرات معافیت تحصیلی صورت گرفته در سنوات گذشته ، تغییرات در مفاد قانونی ، آئین نامه های اجرایی و بخشنامه ها را در بر گرفته است . بعلاوه، بر اساس این تغییرات ، مشمولین در حین استفاده از معافیت تحصیلی می توانند متقاضی معافیت کفالت نیز بشوند .

اطلاع از آخرین تغییرات معافیت تحصیلی یکی از راه هایی است که می تواند موجب معافیت تحصیلی خدمت سربازی بشود . مشمولان خدمت که قصد دارند از معافیت تحصیلی استفاده کنند در چهار دسته قرار می گیرند . برای اینکه بتوانید از آخرین تغییرات ایجاد شده بر معافیت تحصیلی در طی سنوات گذشته آگاهی کامل پیدا کنید، با ما تا آخر این مقاله همراه شوید . 


بیشتر بخوانید: نحوه دریافت معافیت تحصیلی


انواع معافیت تحصیلی : 

 • معافیت دانشجویی
 • معافیت دانش آموزی
 • معافیت طلاب
 • معافیت تحصیلی خارج از کشور

آخرین تغییرات معافیت تحصیلی,آخرین تغییرات معافیت تحصیلی سربازی,آخرین تغییرات معافیت تحصیلی خدمت سربازی,آخرین تغییرات معافیت سربازی نظام وظیفه

آخرین تغییرات مفاد قانونی انواع معافیت تحصیلی :

 • آخرین تغییرات مفاد قانونی معافیت تحصیلی دانشجویی
 • آخرین تغییرات مفاد قانونی معافیت تحصیلی دانش آموزی
 • آخرین تغییرات مفاد قانونی معافیت تحصیلی طلاب
 • آخرین تغییرات مفاد قانونی معافیت تحصیلی خارج از کشور

هریک از انواع معافیت های نامبرده در بالا مفاد قانونی مختص به خود را دارند . در سنوات گذشته یکسری تغییرات در مفاد قانونی هر یک از انواع معافیت های تحصیلی ایجاد شده است . مشمولان عزیز برای اینکه بتوانند از مقررات معافیت تحصیلی مختص به خود آگاهی و اطلاع کافی پیدا کنند می توانند از مشاورین مجرب در این زمینه استفاده کنند . پیشنهاد ما بر این است که با مرکز مشاوره آویژه دانش تماس بگیرید تا بتوانید به مشاورین مجرب در این زمینه دسترسی کامل پیدا کنید . بدیهی است که هریک از معافیت های سربازی ویژگی ها و روند متمایزی دارند که برای اخذ هریک از انواع آنها باید مراحل آن را به طور دقیق بدانید و به انجام برسانید !

https://www.anjammidam.com/uploads/order/delivery/file/3e2c2fcbc245d39fe834b29a362cc0fe.gif


بیشتر بخوانید: شرایط معافیت سربازی


آخرین تغییرات آئین نامه اجرایی انواع معافیت تحصیلی : 

 • آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی دانشجویی .
 • آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی دانش آموزی .
 • آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی طلاب .
 • آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی خارج .

آئین نامه های اجرایی شامل یکسری تبصره ها و مقرراتی است که باید فرد اقدام کننده به طور کامل از آنها آگاهی داشته باشد . در سنوات گذشته یکسری تغییرات به صورت جزئی و کلی در انواع آئین نامه های اجرایی معافیت تحصیلی ایجاد شده است و هر یک از انواع معافیت تحصیلی تغیییرات مختص به خود را شامل می شوند . سازمان وظیفه عمومی برای استفاده از معافیت تحصیلی آئین نامه های اجرایی را به تصویب رسانده است .

مشمولان عزیز می توانند برای آگاهی از آخرین تغییرات معافیت تحصیلی با مشاوران مجرب مرکز مشاوره آویژه دانش تماس حاصل نمایند . شرایط معافیت تحصیلی در برگیرنده آخرین تغییرات اجرایی برای معافیت سربازی نیز می تواند باشد .

آخرین تغییرات معافیت تحصیلی,آخرین تغییرات معافیت تحصیلی سربازی,آخرین تغییرات معافیت تحصیلی خدمت سربازی,آخرین تغییرات معافیت تحصیلی نظام وظیفه


بیشتر بخوانید: مدارک معافیت تحصیلی


آخرین تغییرات بخشنامه های اجرایی انواع معافیت تحصیلی : 

 • بخشنامه های اجرایی معافیت تحصیلی دانشجویی 
 • بخشنامه های اجرایی معافیت تحصیلی دانش آموزی
 • بخشنامه های اجرایی معافیت تحصیلی طلاب
 • بخشنامه های اجرایی معافیت تحصیلی خارج از کشور

بخشنامه های اجرایی شامل یکسری جزئیات و مواردی است که فرد درخواست کننده باید از آنها اگاهی کامل یابد تا بتواند به شیوه ای صحیح اقدام به اخذ معافیت تحصیلی نماید . تائیدیه معافیت تحصیلی برای اخذ نوع معافیت فرد درخواست کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است . اینکه تائیدیه تحصیلی را باید از کجا اخذ نمود، یکی از سوالاتی است که ذهن مشمولین را درگیر کرده است . افراد متقاضی می توانند برای راهیابی به بهترین مسیر برای اخذ معافیت خدمت سربازی در این زمینه با مشاورین مجرب مرکز مشاوره آویژه دانش تماس حاصل نمایند .


بیشتر بخوانید: مدت زمان معافیت تحصیلی


آخرین تغییرات شرایط احراز انواع معافیت تحصیلی : 

 • شرایط احراز معافیت تحصیلی دانشجویی
 • شرایط احراز معافیت تحصیلی دانش آموزی
 • شرایط احراز معافیت تحصیلی طلاب
 • شرایط احراز معافیت تحصیلی خارج از کشور

یکی از موارد آخرین تغییرات در شرایط احراز برای اخذ انواع معافیت تحصیلی ذکر شده در بالا، گرفتن تائیدیه است . تائیدیه تحصیلی مهمترین مدرک برای اخذ معافیت تحصیلی می باشد . کلیه افرادی که به سن مشمولیت رسیده اند، در صورت ادامه تحصیل طبق زمان مقرر شده از طرف سازمان نظام وظیفه می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند و از تاخیر در اعزام به خدمت سربازی تا زمان اتمام تحصیل برخوردار شوند . برای پیگیری آخرین تغییرات شرایط احراز انواع معافیت های تحصیلی توسط افراد متقاضی، می توانید از مشاورین مجرب مرکز مشاوره آویژه دانش کمک بگیرید .


بیشتر بخوانید: مدارک مورد نیاز معافیت تحصیلی


آخرین تغییرات تبصره های معافیت تحصیلی دانشجویی : 

 • حداکثر معافیت تحصیلی برای دانشجویان
 • هر یک از مقاطع تحصیلی برای دانشجویان
 • معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی
 • مدت اعتبار صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان
 • مقررات مربوط به ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل

تبصره های معافیت تحصیلی مجموعه ای از بندهای اختصاصی هستند، که بنا به موقعیت فرد متقاضی می تواند متفاوت باشد . برای مثال تبصره های قید شده در سازمان نظام وظیفه عمومی برای دانشجویان و طلاب و دانش آموزان و دانشجویان انصرافی متفاوت می باشد . در زیر به آخرین تغییرات تبصره های انواع معافیت تحصیلی اشاره کرده ایم. افراد متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات جامع با مرکز مشاوره آویژه دانش تماس حاصل نمایند .


بیشتر بخوانید: مشاوره معافیت تحصیلی


آخرین تغییرات تبصره های معافیت تحصیلی دانش آموزی : 

 • حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان
 • آخرین تغییرات هر یک از مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان
 • معافیت تحصیلی دانش آموزان انصرافی
 • مدت اعتبار صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزان

بیشتر بخوانید: اخبار معافیت تحصیلی


آخرین تغییرات تبصره های معافیت تحصیلی طلاب : 

 • حداکثر معافیت تحصیلی برای طلاب
 • آخرین تغییرات هر یک از مقاطع تحصیلی برای طلاب
 • معافیت تحصیلی طلاب انصرافی
 • مدت اعتبار صدور معافیت تحصیلی برای طلاب

آخرین تغییرات تبصره های معافیت تحصیلی خارج : 

 • حداکثر معافیت تحصیلی برای خارج
 • آخرین تغییرات هر یک از مقاطع تحصیلی برای خارج
 • معافیت تحصیلی انصرافی در خارج
 • مدت اعتبار صدور معافیت تحصیلی برای خارج

آخرین تغییرات معافیت تحصیلی بر اساس سنین مشمولین : 

 • آخرین تغییرات معافیت تحصیلی برای مشمولین فوق دیپلم
 • آخرین تغییرات معافیت تحصیلی برای مشمولین لیسانس
 • آخرین تغییرات معافیت تحصیلی برای مشمولین فوق لیسانس
 • آخرین تغییرات معافیت تحصیلی برای مشمولین دکتری

برای مشاوره در زمینه آخرین تغییرات معافیت تحصیلی نظام وظیفه
می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل
با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

 • خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه
  مشاوره معافیت پزشکی
  مشاوره خرید خدمت
  مشاوره معافیت کفالت
  مشاوره معافیت ایثارگری
  مشاوره معافیت تحصیلی
  مشاوره کسری خدمت
  مشاوره امریه
  مشاوره سرباز نخبگی (سرباز نخبه وظیفه)
  مشاوره اعزام به خدمت
  مشاوره غیبت و جریمه خدمت سربازی
  مشاوره تعجیل و تمدید خدمت سربازی
  مشاوره خروج از کشور برای مشمولان نظام وظیفه خدمت سربازی
  اخبار نظام وظیفه

آخرین تغییرات معافیت تحصیلی نظام وظیفه

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه آخرین تغییرات معافیت تحصیلی نظام وظیفه

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068