سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال ۱۴۰۲

سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال 1400

خدمت سربازی یکی از عواملی است که شرایط تحصیل را سخت می کند. از این رو دانشجویان برای تحصیل نیازمند معافیت تحصیلی هستند که طبق سنوات تحصیلی مجاز، برای هر فرد در مقاطع مختلف صادر می گردد.

در صورتی که فردی موفق به اتمام تحصیل خود در سنوات اولیه نشود، می تواند نسبت به اخذ سنوات ارفاقی اقدام نماید تا بتواند بدون هیچ مشکل و نگرانی به ادامه تحصیل خود بپردازد و از سوی نظام وظیفه شامل غیبت نشوند.

سنوات ارفاقی چیست؟

در صورت کلی سنواتی که مجوز آن ها با مراجعه به مراجع ذی صالح دریافت می شود و به صورت ارفاقی بر سنوات اولیه می باشند، سنوات ارفاقی نامیده می شوند.

از طرح سنوات ارفاقی در بسیاری از سازمان ها همچون نظام وظیفه، آموزش و پرورش، کارمندان صندوق بازنشستگی و … استفاده می شود که هر یک از آن ها برای بهره وری از سنوات ارفاقی شامل شرایط و محدوده هایی می باشند.

سنوات ارفاقی مربوط به دانشجوهای مشمول نظام وظیفه

دانشجویانی که مشمول  خدمت سربازی می شوند برای تحصیل خود در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری دارای سنوات اولیه ی تحصیل هستند که با دریافت معافیت تحصیلی برای آن مقطع، می توانند بدون غیبت در اعزام مشغول تحصیل شوند.

در صورتی که دانشجویان به هر دلیلی نتوانند تحصیل خود را در سنوات اولیه مجاز به اتمام برسانند، نیازمند سنوات ارفاقی هستند که بدون مشکل و خوردن غیبت در برگه اعزام خود، به تحصیل خود ادامه دهند و فارغ التحصیل شوند.

سنوات ارفاقی چیست؟

در ادامه سقف سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول در هر مقطع ارائه شده است. همچنین لازم به ذکر است که به طور کلی سقف سنوات ارفاقی که صادر میگردد یک سال تحصیلی یا دو نیم سال می باشد.

سنوات ارفاقی مقطع
۱ نیم سال کاردانی
۱ نیم سال کارشناسی ناپیوسته
۲ نیم سال کارشناسی پیوسته
۱ نیم سال کارشناسی ارشد ناپیوسته
۲ نیم سال کارشناسی ارشد پیوسته
۲ نیم سال دکتری ناپیوسته
۲ نیم سال دکتری پیوسته

 

سنوات تحصیلی (اولیه) دانشجویان

بر اساس قانون هر دانشجو مجاز است که در تعداد مشخی از ترم و سال تحصیل کند. در صورتی که دانشجو نتواند در سال های تعیین شده، تحصیل خود را به اتمام برساند،

یک سری از امکانات دانشگاه روزانه نظیر افزایش هزینه های خوابگاه، غذا و… از او سلب می شود و همچنین نیازمند دریافت سنوات ارفاقی از سازمان نظام وظفه برای ادامه تحصیل می باشد.

حداکثر سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند در مقاطع مختلف دانشگاه های دولتی به شرح زیر می باشند:

مقطع سقف مجاز سنوات تحصیلی
کاردانی ۳ سال
کارشناسی ناپیوسته ۳ سال
کارشناسی پیوسته ۶ سال
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال
کارشناسی ارشد پیوسته ۸ سال
دکتری ناپیوسته ۵ سال
دکتری پیوسته ۸ سال
 • اگر دانشجویی نتواند تا سقف مجاز سنوات تحصیلی (سنوات اولیه + سنوات ارفاقی) فارغ التحصیل شود، از سوی دانشگاه محل تحصیل خود اخراج می شود.

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول ۱۴۰۲

دانشجویانی که بنا بر شرایطی موفق به پایان تحصیل خود نشده اند و مشمول نظام وظیفه هستند، برای پیشگیری از غیبت در اعزام و همچنین مجوز ادامه تحصیل خود، نیازمند فرصتی هستند تا بتوانند کاستی خود را جبران نمایند.

سنوات ارفاقی به عنوان فرصتی مجدد برای فارغ التحصیل شدن دانشجویان بدون نگرانی از غیبت در خدمت سربازی به آن ها تعلق می گیرد. دانشجویان مشمول که واجد شرایط زیر می باشند می توانند دو ترم اول و دوم سنوات ارفاقی را دریافت نمایند.

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول 1400

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال ۱۴۰۲ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

شرایط اخذ ترم اول ( نیم سال اول) سنوات ارفاقی

دانشجویان مشمول که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند، برای دریافت ترم اول یا نیم سال اول سنوات ارفاقی بایستی دارای شرایط زیر باشند تا بتوانند از آن بهره مند شوند.

 • مقطع کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان این مقطع جهت دریافت ترم اول سنوات ارفاقی، بایستی حداقل ۵۰ واحد را بگذراند و معدل کل آن حداقل ۱۲ باشد.

 • مقطع کارشناسی پیوسته

دانشجویان کارشناسی پیوسته ملزم به گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی در این دوره و شامل معدل کل حداقل ۱۲ می باشند.

 • مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

در این مقطع دانشجویان به شرط گذراندن حداقل ۱۸ واحد درسی و حداقل معدل کل ۱۴ ، می توانند نسبت به اخذ ترم اول سنوات ارفاقی اقدام نمایند.

 • دکتری پیوسته (حرفه ای)

شرط دریافت ترم اول سنوات ارفاقی در این دوره، حداقل ۱۸ واحد درسی گذرانده شده به همراه حداقل معدل کل ۱۴ می باشد.

 • دکتری ناپیوسته (تخصصی)

دانشجویان محصل در این مقطع، نیازمند گذراندن ۱۸ واحد با حداقل معدل کل ۱۴ می باشند.

شرایط اخذ ترم دوم سنوات ارفاقی

درصورتی که دانشجویان مشمول، موفق به اتمام تحصیل خود درترم اول سنوات ارفاقی نشوند. اگر واجد شرایط باشند، می توانند ترم دوم سنوات ارفاقی را نیز اخذ نمایند.

صدور مجوز این نیم سال در صورتی تحقق می پذیرد که دانشجویان در آن امکان فرراغت از تحصیل داشته باشند و تمامی واحدهای درسی مانده را اعم از نظری، عملی، پایان نامه و… انتخاب نمایند.

 • همچنین لازم به ذکر است که دانشجویانی که با بهره مندی از سنوات ارفاقی، فارغ االتحصیل می شوند، حداکثر تا یک سال مهلت دارند تا وضعیت خدمت خود را مشخص نموده و در صورت پذیرش در مقاطع تحصیلی بالاتر، از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.

مهلت زمان درخواست سنوات ارفاقی

مهلت زمان درخواست سنوات ارفاقی

زمان درخواست سنوات ارفاقی برای دانشجویان متقاضی، حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام سنوات تحصیلی مجاز آن می باشد که دانشجویان می توانند نسبت به درخوسات سنوات ارفاقی مورد نیاز از طریق پلیس +۱۰ اقدام کنند. در صورتی که دانشجو در مدت فوق، نسبت به درخواست سنوات ارفاقی خواسته شده اقدام نکنند، سامانه مجاز بع پذیرش درخواست ها نبوده و بنابراین به هیچ وجه سنوات ارفاقی به دانشجوی مشمول تعلق نخواهد گرفت.

تشکیل کمیسیون بررسی سنوات ارفاقی

دانشجو بایستی برای دریافت سنوات ارفاقی از طریق پلیس +۱۰، موافقت دانشگاه محل تحصیل خود را جهت گذراندن ادامه تحصیل باقی مانده در سنوات ارفاقی را بگیرد. این کمیسیون در جهت بررسی موارد خاص همچون سنوات ارفاقی فعالیت می کند.

شروط سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول نظام وظیفه

دانشجویانی که نتوانند در زمان معافیت تحصیل خود در سال های تعیین شده، فارغ التحصیل شوند. می توانند با اخذ سنوات ارفاقی به ادامه تحصیل خود بپردازند و همچنین با مراجعه به پلیس +۱۰ آن را دریافت کنند.

دانشجویان مشمول خدمت سربازی برای دریافت سنوات ارفاقی تعین شده برای مقطع مورد نظر خود، بایستی شامل شرایطی همچون حداقل واحدهای درسی گذرانده شده و معدل کل باشند تا در صورت بررسی و تایید کمیسیون دانشگاه محل تحصیل خود، بتوانند از آن بهره مند شوند.

سوالات متداول

سنوات ارفاقی برای دانشجویان چه امکانی را فراهم می آورد؟

دانشجویانی که موفق به فارغ التحصیلی در سنوات اولیه نشده اند، می توانند با اخذ سنوات ارفاقی تحصیل خود را بدون غیبت در خدمت سربازی به اتمام برسانند.

دانشجویان مقاطع مختلف تا چند ترم مجاز به دریافت سنوات ارفاقی هستند؟

سنوات ارفاقی مجاز با توجه به هر مقطع متفاوت می باشد. اما سقف سنوات ارفاقی تعیین شده تا یک سال است.

در چه صورتی دانشجویان می توانند نسبت به اخذ ترم دوم سنوات ارفاقی اقدام کنند؟

در شرایطی که دانشجو با شرط حداقل واحدهای گذرانده و معدل کل، تمامی واحدهای باقی مانده را انتخاب کند و با  و در آن سال فراغت تحصیل داشته باشد.

مهلت درخواست سنوات ارفاقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

دانشجویان حداکثر تا ۶ ماه پس از سنوات تحصیلی مجاز می توانند نسبت به دریافت سنوات ارفاقی خود اقدام نمایند.

سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال ۱۴۰۲

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال ۱۴۰۲

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 9 نظر:
 1. سلام خسته نباشید ببخشید بعد از تمام کردن دانشگاه در ترم ۱۰ چقدر فرصت دارم تا برای کنکور ارشد بخونم؟باید خودمو برای نظام وظیفه معرفی کنم یا میتونم برای ارشد بخونم؟

  1. سلام وقت بخیر
   در سنوات مجاز تحصیلی ،بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱ سال معافیت تحصیلی تعلق خواهد گرفت

 2. سلام ببخشید من یک سنوات ارفاقی یک ترمه گرفتم و میخوام در کنکور دکترا شرکت کنم ایا میتونم؟

  1. سلام وقت بخیر
   بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱ سال اصولا معافیت تحصیلی شامل می شود

 3. سلام ممنون میشم جواب بدین من متولد آبان ۸۱ هستم هنوز فروغ تحصیل نشدم آیا می توانم درخواست سنوات ارفاقی بدهم و در کنکور تیر ۱۴۰۲شرکت کنم

  1. سلام وقت بخیر
   بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱ سال اصولا معافیت تحصیلی شامل می شود

 4. سلام .فارغ التحصیل کارشناسی با گذراندن ۱۳ ترم .می تواند در صورتدقبول شدن در کنکور در مقاطع ارشد شرکت کند

 5. با سلام و درود
  می‌خواستم بپرسم آیا در صورت استفاده از سنوات ارفاقی مازاد در ارشد میتونم بدون مشکل اپلای کنم؟ من در مقطع ارشد یک ترم سنوات ارفاقی استفاده کردم و فارغ‌التحصیل شدم و قصد اپلای داشتم. آیا مشکل معافیت تحصیلی خواهم داشت و باید برای ادامه تحصیل برم سربازی؟

  با تشکر

  1. سلام
   در صورت داشتن پذیرش دانشگاه خارج از ایران براتون معافیت تحصیلی صادر میشود و مشکلی پیش نمیاد

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1402/3/14

دوشنبه

1402/3/15

سه شنبه

1402/3/16

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید