سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال 1402

سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال 1400

خدمت سربازی یکی از عواملی است که شرایط تحصیل را سخت می کند. از این رو دانشجویان برای تحصیل نیازمند معافیت تحصیلی هستند که طبق سنوات تحصیلی مجاز، برای هر فرد در مقاطع مختلف صادر می گردد.

در صورتی که فردی موفق به اتمام تحصیل خود در سنوات اولیه نشود، می تواند نسبت به اخذ سنوات ارفاقی اقدام نماید تا بتواند بدون هیچ مشکل و نگرانی به ادامه تحصیل خود بپردازد و از سوی نظام وظیفه شامل غیبت نشوند.

سنوات ارفاقی چیست؟

در صورت کلی سنواتی که مجوز آن ها با مراجعه به مراجع ذی صالح دریافت می شود و به صورت ارفاقی بر سنوات اولیه می باشند، سنوات ارفاقی نامیده می شوند.

از طرح سنوات ارفاقی در بسیاری از سازمان ها همچون نظام وظیفه، آموزش و پرورش، کارمندان صندوق بازنشستگی و … استفاده می شود که هر یک از آن ها برای بهره وری از سنوات ارفاقی شامل شرایط و محدوده هایی می باشند.

سنوات ارفاقی مربوط به دانشجوهای مشمول نظام وظیفه

دانشجویانی که مشمول خدمت سربازی می شوند برای تحصیل خود در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری دارای سنوات اولیه ی تحصیل هستند که با دریافت معافیت تحصیلی برای آن مقطع، می توانند بدون غیبت در اعزام مشغول تحصیل شوند.

در صورتی که دانشجویان به هر دلیلی نتوانند تحصیل خود را در سنوات اولیه مجاز به اتمام برسانند، نیازمند سنوات ارفاقی هستند که بدون مشکل و خوردن غیبت در برگه اعزام خود، به تحصیل خود ادامه دهند و فارغ التحصیل شوند.

سنوات ارفاقی چیست؟

در ادامه سقف سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول در هر مقطع ارائه شده است. همچنین لازم به ذکر است که به طور کلی سقف سنوات ارفاقی که صادر میگردد یک سال تحصیلی یا دو نیم سال می باشد.

سنوات ارفاقیمقطع
1 نیم سالکاردانی
1 نیم سالکارشناسی ناپیوسته
2 نیم سالکارشناسی پیوسته
1 نیم سالکارشناسی ارشد ناپیوسته
2 نیم سالکارشناسی ارشد پیوسته
2 نیم سالدکتری ناپیوسته
2 نیم سالدکتری پیوسته

 

سنوات تحصیلی (اولیه) دانشجویان

بر اساس قانون هر دانشجو مجاز است که در تعداد مشخی از ترم و سال تحصیل کند. در صورتی که دانشجو نتواند در سال های تعیین شده، تحصیل خود را به اتمام برساند،

یک سری از امکانات دانشگاه روزانه نظیر افزایش هزینه های خوابگاه، غذا و… از او سلب می شود و همچنین نیازمند دریافت سنوات ارفاقی از سازمان نظام وظفه برای ادامه تحصیل می باشد.

حداکثر سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند در مقاطع مختلف دانشگاه های دولتی به شرح زیر می باشند:

مقطعسقف مجاز سنوات تحصیلی
کاردانی3 سال
کارشناسی ناپیوسته3 سال
کارشناسی پیوسته6 سال
کارشناسی ارشد ناپیوسته3 سال
کارشناسی ارشد پیوسته8 سال
دکتری ناپیوسته5 سال
دکتری پیوسته8 سال
 • اگر دانشجویی نتواند تا سقف مجاز سنوات تحصیلی (سنوات اولیه + سنوات ارفاقی) فارغ التحصیل شود، از سوی دانشگاه محل تحصیل خود اخراج می شود.

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول 1402

دانشجویانی که بنا بر شرایطی موفق به پایان تحصیل خود نشده اند و مشمول نظام وظیفه هستند، برای پیشگیری از غیبت در اعزام و همچنین مجوز ادامه تحصیل خود، نیازمند فرصتی هستند تا بتوانند کاستی خود را جبران نمایند.

سنوات ارفاقی به عنوان فرصتی مجدد برای فارغ التحصیل شدن دانشجویان بدون نگرانی از غیبت در خدمت سربازی به آن ها تعلق می گیرد. دانشجویان مشمول که واجد شرایط زیر می باشند می توانند دو ترم اول و دوم سنوات ارفاقی را دریافت نمایند.

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول 1400

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

شرایط اخذ ترم اول ( نیم سال اول) سنوات ارفاقی

دانشجویان مشمول که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند، برای دریافت ترم اول یا نیم سال اول سنوات ارفاقی بایستی دارای شرایط زیر باشند تا بتوانند از آن بهره مند شوند.

 • مقطع کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان این مقطع جهت دریافت ترم اول سنوات ارفاقی، بایستی حداقل 50 واحد را بگذراند و معدل کل آن حداقل 12 باشد.

 • مقطع کارشناسی پیوسته

دانشجویان کارشناسی پیوسته ملزم به گذراندن حداقل 100 واحد درسی در این دوره و شامل معدل کل حداقل 12 می باشند.

 • مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

در این مقطع دانشجویان به شرط گذراندن حداقل 18 واحد درسی و حداقل معدل کل 14 ، می توانند نسبت به اخذ ترم اول سنوات ارفاقی اقدام نمایند.

 • دکتری پیوسته (حرفه ای)

شرط دریافت ترم اول سنوات ارفاقی در این دوره، حداقل 18 واحد درسی گذرانده شده به همراه حداقل معدل کل 14 می باشد.

 • دکتری ناپیوسته (تخصصی)

دانشجویان محصل در این مقطع، نیازمند گذراندن 18 واحد با حداقل معدل کل 14 می باشند.

شرایط اخذ ترم دوم سنوات ارفاقی

درصورتی که دانشجویان مشمول، موفق به اتمام تحصیل خود درترم اول سنوات ارفاقی نشوند. اگر واجد شرایط باشند، می توانند ترم دوم سنوات ارفاقی را نیز اخذ نمایند.

صدور مجوز این نیم سال در صورتی تحقق می پذیرد که دانشجویان در آن امکان فرراغت از تحصیل داشته باشند و تمامی واحدهای درسی مانده را اعم از نظری، عملی، پایان نامه و… انتخاب نمایند.

 • همچنین لازم به ذکر است که دانشجویانی که با بهره مندی از سنوات ارفاقی، فارغ االتحصیل می شوند، حداکثر تا یک سال مهلت دارند تا وضعیت خدمت خود را مشخص نموده و در صورت پذیرش در مقاطع تحصیلی بالاتر، از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.

مهلت زمان درخواست سنوات ارفاقی

مهلت زمان درخواست سنوات ارفاقی

زمان درخواست سنوات ارفاقی برای دانشجویان متقاضی، حداکثر تا 6 ماه پس از اتمام سنوات تحصیلی مجاز آن می باشد که دانشجویان می توانند نسبت به درخوسات سنوات ارفاقی مورد نیاز از طریق پلیس +10 اقدام کنند. در صورتی که دانشجو در مدت فوق، نسبت به درخواست سنوات ارفاقی خواسته شده اقدام نکنند، سامانه مجاز بع پذیرش درخواست ها نبوده و بنابراین به هیچ وجه سنوات ارفاقی به دانشجوی مشمول تعلق نخواهد گرفت.

تشکیل کمیسیون بررسی سنوات ارفاقی

دانشجو بایستی برای دریافت سنوات ارفاقی از طریق پلیس +10، موافقت دانشگاه محل تحصیل خود را جهت گذراندن ادامه تحصیل باقی مانده در سنوات ارفاقی را بگیرد. این کمیسیون در جهت بررسی موارد خاص همچون سنوات ارفاقی فعالیت می کند.

شروط سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول نظام وظیفه

دانشجویانی که نتوانند در زمان معافیت تحصیل خود در سال های تعیین شده، فارغ التحصیل شوند. می توانند با اخذ سنوات ارفاقی به ادامه تحصیل خود بپردازند و همچنین با مراجعه به پلیس +10 آن را دریافت کنند.

دانشجویان مشمول خدمت سربازی برای دریافت سنوات ارفاقی تعین شده برای مقطع مورد نظر خود، بایستی شامل شرایطی همچون حداقل واحدهای درسی گذرانده شده و معدل کل باشند تا در صورت بررسی و تایید کمیسیون دانشگاه محل تحصیل خود، بتوانند از آن بهره مند شوند.

سوالات متداول

سنوات ارفاقی برای دانشجویان چه امکانی را فراهم می آورد؟

دانشجویانی که موفق به فارغ التحصیلی در سنوات اولیه نشده اند، می توانند با اخذ سنوات ارفاقی تحصیل خود را بدون غیبت در خدمت سربازی به اتمام برسانند.

دانشجویان مقاطع مختلف تا چند ترم مجاز به دریافت سنوات ارفاقی هستند؟

سنوات ارفاقی مجاز با توجه به هر مقطع متفاوت می باشد. اما سقف سنوات ارفاقی تعیین شده تا یک سال است.

در چه صورتی دانشجویان می توانند نسبت به اخذ ترم دوم سنوات ارفاقی اقدام کنند؟

در شرایطی که دانشجو با شرط حداقل واحدهای گذرانده و معدل کل، تمامی واحدهای باقی مانده را انتخاب کند و با و در آن سال فراغت تحصیل داشته باشد.

مهلت درخواست سنوات ارفاقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

دانشجویان حداکثر تا 6 ماه پس از سنوات تحصیلی مجاز می توانند نسبت به دریافت سنوات ارفاقی خود اقدام نمایند.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

سنوات ارفاقی و شرایط آن برای دانشجویان مشمول در سال 1402

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 83 نظر:
 1. سلام. من ورودی سال 1395 دکتری مکانیک هستم. در زمان ارشد از سنوات ارفاقی استفاده کردم و در دوره دکتری با دو نیمسال سنوات ارفاقی نیز موفق به اتمام نشدم. حال سوال اینجاست که با تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت تحصیل در ترم جاری، چطور میتوانم مساله نظام وظیفه را حل کنم؟ دانشگاه گفته به شرط عدم مشکل نظام وظیفه قادر به تحصیل هستم. با تشکر

  1. با سلام خانم سیری هستم با گرفتن دو تا سنوات ارفاقی دیگر امکان ادامه تحصیل ندارید و باید یا برای معافیت ها یا برای نظام وظیفه اقدام کنید

 2. سلام.من ورودی سال۱۳۹۵ رشته ی علوم تربیتی مقطع کارشناسی بودم‌.بعد از۴ترم میهمانی دائم گرفتم،تعداد۱۳۶واحد از۱۴۰واحد رو با معدل۱۵/۵۱گذروندم.ولی۴واحد ارائه به استاد باقی مونده دارم.آخرین تاریخ معافیت تحصیلم۱۴۰۰/۰۶/۳۱بوده.مهرسال۴۰۲ درخواست سنوات ارفاقی دادم دانشگاه قبول کرده ولی نظام وظیفه قبول نکرده.راه حلتون چیه واقعا ظلمه بخاطر۴واحد مدرکم ناقص بشه

  1. با سلام خسروی هستم می توانید درخواست اعتراض به نظام وظیفه بزنید

 3. سلام من داشنجوی ترم ۹ کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد هستم با ترم بعد هم نهایتاً بتونم ۹۳ واحد پاس کنم ، بمن سنوات ارفاقی تعلق میگیره؟

  1. سلام جزایری هستم.شما تا 2 ترم می توانید سنوات ارفاقی دریافت کنید. بعد از سنوات مجاز که مشکلی برای ادامه تحصیل نداشته باشید

 4. من دوازدهم هستم و۱۹ سالمه ولی وظیفه عمومی قبول نکرده میگه سنوات ارفاقی استفاده شده البته پارسال هم گرفتم جریانچیست؟

  1. با سلام تا بیست سال تمام امکان ادامه تحصبل وجود دارد در صورتی که 19 سالگی فارغ التحصیل شده باشید یا پشت کنکوری

 5. سلام ، من ورودی 96 برق هستم که در سنوات ارفاقی هستم و در این ترم فارغ‌التحصیل میشم.

  میخواستم ببینم با توجه به اینکه در سنوات ارفاقی تحصیل تموم کردم ، آیا امکان آزمون ارشد دادن را دارم ؟

  1. سلام در صورتی که از تمام سنوات رفاقی یک مقع استفاده کرده باشید به شما از رف نظام وظیفه اجازه ادامه تحصیل داده نمیشود.

 6. سلام وقت بخیر . بنده دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب ورودی 400 هستم. از بهمن سال گذشته 401 واحد پایان نامه خود را اخذ کردم اما به دلیل مشکلات پیش آمده (استاد اول به دلیل بارداری و استاد دوم به دلیل مدعو بودن و تغییر استاد) تا این لحظه به مرحله 5 پژوهشیار رسیدم (هنوز موضوع پایان نامه ام در شورای پژوهشی مطرح و تصویب نشده است) با توجه به این که تا بهمن 1402 امکان دفاع ندارم (زود تر از 6 ماه بعد از تصویب موضوع
  نمیشه دفاع کرد) آیا میتونم نسبت به اخذ درخواست سنوات ارفاقی اقدام کنم؟

 7. سلام خسته نباشید
  من ورودی ۹۷ دانشگاه دولتی هستم و نتونستم در ۱۰ ترم درسم رو تموم کنم و برای تموم شدن درسم نیاز به ۳ترم دیگه دارم ایا امکانش هست اجازه بدهند که درسم رو تموم کنم یا بعد از ترم ۱۲ من رو اخراج می کنند
  بالا خواندم دوترم اجازه میدن ولی تو بعضی از پیام ها دیدم تا ۱۴ ترم هم اجازه دادن درس بخوانند .ممنون میشم راهنمایی کنین.

  1. سلام شما تا 3 ترم میتوانید شنوات ارفاقی دریافت کنید و اگر در 3 ترم فارق التحصیل نشوید برای شما اخراج ثبت میشود

 8. سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد ترم هفت هستم (از یک نیم سال سنوات ارفاقی) استفاده کردم در صورت انصراف از دانشگاه مهلت یک سال بعد از فارغ التحصیلی تا معرفی به نظام وظیفه رو دارم ؟

 9. سلام وقت بخیر بنده دانشجوی رشته ی الکترونیک هواپیما از دانشگاه هوانوردی ( دولتی) هستم . ترم هفتم هستم ولی 41 واحد پاس کردم میشه با استفاده از سنوات و باتوجه به اینکه دانشگاه دولتیه لیسانس گرفت ؟

  1. سلام تا 3 ترم میتوانید سنوات ارفاقی دریافت کنید و در صورتی که تا پایان 3 ترم تمامای واحد های اجباری را پاس کرده باشید مدرک خود را دریافت میکنید.

 10. سلام
  من دانشجوی ترم 9 مقطع دکترای تخصصی(رشته عمران) هستم. پایان خدمت هم دارم، حالا سنوات مجاز با داشتن کارت پایان خدمت چند ترم هست؟

 11. سلام من ورودی ۹۶ هستم دو نیمسال سنوات ارفاقی گرفتم الان ۶ واحد تا فارغ التحصیلی برام باقی مونده ایا دوباره بهم اجازه تحصیل میدن؟

  1. سلام تا 4 ترم میتوانید سنوات ارفاقی دریافت کنید.
   که در سال دوم محدودیت تحصیلی خواهید داشت

 12. سلام من دانشجوی دکتری هستم از دو نیمسال ارفاقی استفاده کردم ولی هنوز نتوانسته ام از پایان نامه خود دفاع کنم امکانش هست از مهلت یک سال بعد از فارغ التحصیلی تا معرفی به نظام وظیفه استفاده کنم تا درسمو تموم کنم؟

  1. سلام شما تا 4 نیم سال امکان گرفتن سنوات ارفاقی دارید. بعد از گذراندن کامل سنوات ارفاقی دیگر دانشگاه اجازه واحد برداشتن نمیدهد

 13. سلام و احترام
  بنده بزرگسالان درس می‌خونم و یک درس باقی مانده برای فارق التحصیلی دیپلم دارم پلیس 10+ که رفتم گفتن سنوات ارفاقی میدیم که دی ماه آزمون بدید آذر ماه بیست سالم میشه ولی گفتند نمی‌تونید دانشگاه ثبت نام کنید خواستم بپرسم راهی هست دانشگاه ثبت نام کنم یا خیر

  1. سلام سن دانش آموزی ۲۰ سال است و بعد از فارق التحصیلی ۱ سال فرصت دارید که فقط برای خدمت اقدام کنید و اجازه ادامه تحصیل تا قبل از گزفتن کارت پایان خدمت یا معافیت نخواهید داشت.

   1. از ایست خدمت یا لغو محرومیت یا…چیز دیگری میتوانم استفاده کنم یا میشه قبل از بیست سالگی یک دانشگاه ثبت نام کنم و بعد دیپلم رو تحویل بدهم

 14. سلام خسته نباشید. من ورودی سال ۹۶ کارشناسی پیوسته حسابداری هستم و تا ۳۱/۶/۱۴۰۲ معافیت تحصیلی داشتم و از یک سال سنوات اضافی هم استفاده کردم ولی نتوانستم فارق التحصیل شوم و به خاطر ۲۴ واحد مانده ار دانشگاه به تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۲ اخراج شدم . الان هم تا مدرکم رو به نظام وظیفه ارائه دادم و اعزام به خدمت گرفتم ۳ روز گذشت. خواستم بدانم که من هم یک سال فرصت اعزام به خدمت دارم یا این سه روز وارد غیبت شدم . ممنون میشم جواب بدید چون واجبه🙏

  1. سلام شما بعد از اخراج 1 سال فرصت برای اقدام برای خدمت و یل معافیت خواهید داشت

 15. سلام وقت بخیر
  من پارسال در تاریخ 1401/06/31 کارشناسی ارشدم را تمام کردم و دفاع هم انجام دادم و در برگه دانشگام زده ک تاریخ مشمولیت یک سال بعد از فارع التحصیل شدن می باشد من تا اینجا از سنوات استفاده نکردم و میخوام برای دکترا بخونم امکانش هست ک سنوات بگیرم از نظام وظیفه

  1. سلام بله در صورتی که برای دکترا ثبت نام کنید معافیت تحصیلی شما تمدید میشود

 16. سلام خسته نباشید در صورت قبول شدن رشته پزشکی از طریق کنکور در ترم ۱۲ کارشناسی می‌توان به این رشته تغییر رشته داد یا خیر

  1. شما در صورت گذراندن حداکثر 2/3 واحد های مقطع کارشناسی . به شرط کمتر نبودن نمره های اکتسابی شما در ازمون سراسری در گروه اموزشی خود از نمره اخرین نفر قبولی در رشته میتوانید تغیر رشته بدهید.البته در صورت تایید شورای اموزشی هر دو دانشگاه مبدا و مقصد.

 17. سلام
  من کارشناسیم ۶.۵ سال(۱۳ ترم) طول میکشه.(تاریخ فارق التحصیلیم ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ خواهد خورد).
  الآن اجازه تحصیل تو مقطع بالاتر رو دارم؟
  و اینکه اگه اجازه دارم، فرجم برای تعیین تکلیف وضعیتم چقدره؟
  ممنون.

  1. شما بعد از هر مقطع تحصیلی 1 سال برای ثبت نام در دانشگاه یا اقدام برای سربازی فرجه دارید و اینکه شما اجازه تحصیل در مقاطع بالا تر دارید اما اجازه برگشت به تحصیل مقاطع قبلی را ندارید

   1. سلام.اگر رشته ای قبول شویم که خدمت سربازی در تعهد دولت باشد چطور؟؟؟ هر دو در مقطع لیسانس هستند

 18. سلام
  ترم یازده کارشناسی پیوسته رشته حسابداری از دانشگاه ازاد هستم(یعنی یک ترم سنوات ارفاقی گرفتم معافیت تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰) ۱۲ واحدم مانده،اگه این ۱۲ واحدو پاس کنم یک سال فرصت مطالعاتی واسه ارشد بهم میدن یا باید برم سربازی؟

 19. سلام روزتون بخیر
  من از یک ترم سنوات ارفاقی در مقطع ارشد استفاده کردم و ترم 7 فارغ التحصیل شدم. اگر نامه پذیرش دکترام از دانشگاه خارجی در یک سال ترم ارفاقیم بیاد، مشکلی برام پیش نمیاد و میتونم معافیت تحصیلی و خروج از کشور بگیرم؟

  1. سلام.بله شما بعد از گرفتن سنوات ارفاقی باز هم 1 سال فرجه دارید که برای ادامه تحصیل یا سربازی اقدام کنید.

 20. سلام..من پارسال مهر سنوات ارقاقی گرفتم تا بهمن ..بعد نتونستم فارغ شم و دانشگاه بهمن پارسال سایتو برام باز کرد و دیکه برگه نداد ببرم سنوات ارفاقی نیمسال دوم رو تو پلیس + ۱۰ ثبت کنم .. ..۶ ماه از معافیت سنوات ارفاقی اولم میکذره ایا پلیس + ۱۰ میتونه درخاست سنوات ترم دو رو برام ثبت سیستمی کنه ایا این محدودیت مهلت ۶ ماه شامل سنوات ارفاقی ترم دوم هم میشه یا نه

  1. پس از دریافت سنوات ارفاقی دوم ادامه تحصیل نمی توانید بدهید

 21. سلام اگر کسی برای کارشناسی از سنوات ارفاقی استفاده کرده باشه و در یازده ترم تموم کنه.
  آیا برای ارشد هم میتونه سنوات ارفاقی بگیره و در هفت ترم تموم کنه؟؟
  یا بهم ارتباطی ندارن
  ممنون

  1. سلام بله در هر مقطع میتوانید تا 2 ترم از سنوات ارفاقی استفاده کنید.

 22. سلام وقت بخیر، ببخشید من الان ترم 4 کارشناسی ارشدم تموم شده ولی هنوز وارد ترم 5 نشده ام. برای شرکت مجدد در کنکور کارشناسی ارشد باید قبل از ترم 5 انصراف دهم یا در خود ترم 5 هم میتوانم؟یعنی ترم 5 نمیسال ارفاقی است یا نیمسال مجاز تحصیلی؟

  1. سلام.ترم 5 نیمسال مجاز است و میتوانید کنکور ارشد بدهید و در صورت قبولی قبل از ثبت نام از دانشگاه فعلی انصراف خود را ثبت کنید.

 23. سلام وقت شما بخیر، من ورودی 98 هستم رفتم سامانه گلستان درخواست خوابگاه دادم ولی میگه کمترین ترم مجاز ورودی 99 هست، خواستم بپرسم با گرفتن سنوات ارفاقی خوابگاه بهم تعلق میگیره يا نه

  1. بر اساس دریافت سنوات ارفاقی یکسری امکانات مثل خوابگاه سلب میشود

 24. سلام وقت بخیر
  بنده ورودی سال ۹۸ مقطع کارشناسی ارشد هستم
  بنده از دوتا سنوات ارفاقی ای که میتونستم بگیرم استفاده کردم و تا 1402/06/31 معافیت تحصیلی گرفتم
  سوال بنده اینه که آیا بعد از اتمام معافیت تحصیلیم، شبیه به کسانی که از سنوات ارفاقی استفاده نکرده اند، ۱ سال مهلت دارم که وضعیت نظام وظیفه ام رو مشخص کنم(ادامه تحصیلی یا سربازی) یا اینکه مهلتم کمتره؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم.

  1. سلام وقتتون بخیر سنوات کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳سال هست اگر یکسال ارفاقی گرفته باشین یعنی ۴سال تموم کنید۱سال بازفرصت دارین یابراسربازی یاتحصیل اقدام کنین امااگه ۹ترم تموم کنی یعنی بازیه نیم ترم ارفاقی بگیری فقط ۶ماه فرصت داری اقدام کنی براسربازی

 25. سلام من ورودی 97 هستم و 12 واحد درسی برام مونده و الان وارد ترم ۱۱ در واقع میشم میخواستم بدونم که سنوات بهم میخوره یا نه. و چند سال سنوات

  1. سلام وقت بخیر برای باید کمیسیون دانشگاه برای شما تشکیل و شرایط بررسی شود و در صورت امکان یک نیمسال تحصیلی تمدیدی از نظام وظیفه دریافت می‌کرد

 26. با سلام وقت تون بخیر
  بنده در صورت انصراف ازمقطع ارشد(ترم ۸ هستم به همراه دو ترم سنوات ارفاقی) امکان خروج از کشور به صورت تحصیلی را دارم؟

  1. سلام و ارادت چون در سنوات ارفاقی انصراف داده اید ، امکان خروج از کشور به صورت تحصیلی را ندارید .

 27. سلام من پایان تابستان 1402 یعنی 31 شهریور صنوات مجازم پایان میرسه. رفتم دانشگاه گفتم یک ترم اضافه ارفاقی میخوام گفتن همان پایان تابستان بیا. اما اینجا گفته مهلتش 3ماه هست؟

 28. سلام خسته نباشید
  بنده ترم ۱۴ کارشناسی پیوسته دانشگاه دولتی هستم و برا تمدید سنوات ترم ۱۴ تعهد امضا کردم که حق تحصیل در مقطع بالاتر رو ندارم و الان هم رتبه خوبی آوردم آیا اجازه میده که ارشد رو بخونم ؟؟؟

 29. سلام، وقت بخیر من دانشجوی ورودی مهر۹۳بودم و سال۹۹٫۰۶٫۳۱ فارغ‌التحصیل شدم یعنی سیزده ترمه ترم آخرم ترمیم معدل گرفتم ، (سنوات ارفاقی داشتم دو نیم سال)میخواستم بدونم مدرک کارشناسی رو بهم میدن!؟؟؟

 30. با سلام بنده ترم ۱۰ هستم و تا دو ترم دیگر احتیاج دارم ایا دانشگاه و نظام وظیفه با بنده موافقت میکند؟

 31. سلام ‌وقت بخیر
  دانشجوی ارشد ورودی ۹۶ هستم.
  تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ برابر با نه ترم از معافیت تحصیلی استفاده کردم
  درخواست تمدید سنوات به دانشگاه دادم که در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ رد شد
  دانشگاه تاریخ فارغ التحصیلی من را ۱۷ بهمن زده است
  سوال ۱ آیا این تاریخ درست است؟
  سوال ۲ آیا در غیبت هستم یا در یکساله معرفی؟

  1. سلام در صورتی که شما 3 ترم سنوات مجاز خود را استفاده کرده کرده باشید دیگر اجازه گرفتن سنوات ندارید و تاریخ فارق التحصیلی تا تاریخ آخرین سنوات شما ثبت میشود و شما در فرجه 1 ساله معرفی قرار میگیرید.

 32. با سلام
  من ورودی ۹۸ ارشد هستم و الان دارم از ۱ ترم سنوات ارفاقی استفاده میکنم. در صورت اخراج، میتونم برای ارشدد مجدد با گرفتن پذیرش تحصیلی در خارج از کشور اقدام کنم؟
  همین مورد در صورت انصراف چطور خواهد بود؟

  1. سلام خدمت شما ، اگر از دانشگاه اخراج شوید به هیچ عنوان امکان ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور را ندارید. راجب انصراف هم به شرط اینکه قبلا انصرافی ثبت نشده باشد و قبل از پایان سنوات مجاز انصراف دهید امکان ادامه تحصیل دارید.

 33. سلام وقت بخیر…اگر ما دوره لیسانس را در ترم اول سنوات ارفاقی تمام کنیم و فارغ التحصیل شویم،میتونیم برای خارج از کشور اپلای کنیم و بهمون معافیت میدن؟

  1. سلام در صورتی که از تمام سنوات ارفاقی استفاده کرده باشید معافیت تحصیلی برای شما صادر نمیشود

 34. با سلام
  من در ترم دوم سنوات ارفاقی با رای کمیسیون موارد خاص از رساله خودم دفاع کردم، مهلت ارسال دفترچه سربازیم شش ماهه ست یا یکساله؟

 35. سلام
  ببخشید آیا امکانش هی مثلا بعد گرفتم فرم آماده خدمت دوباره دانشگاه ثبت نام کرد؟
  امکانش هس؟

 36. سلام خسته نباشید ببخشید بعد از تمام کردن دانشگاه در ترم ۱۰ چقدر فرصت دارم تا برای کنکور ارشد بخونم؟باید خودمو برای نظام وظیفه معرفی کنم یا میتونم برای ارشد بخونم؟

  1. سلام وقت بخیر
   در سنوات مجاز تحصیلی ،بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱ سال معافیت تحصیلی تعلق خواهد گرفت

 37. سلام ببخشید من یک سنوات ارفاقی یک ترمه گرفتم و میخوام در کنکور دکترا شرکت کنم ایا میتونم؟

  1. سلام وقت بخیر
   بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱ سال اصولا معافیت تحصیلی شامل می شود

 38. سلام ممنون میشم جواب بدین من متولد آبان 81 هستم هنوز فروغ تحصیل نشدم آیا می توانم درخواست سنوات ارفاقی بدهم و در کنکور تیر 1402شرکت کنم

  1. سلام وقت بخیر
   بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱ سال اصولا معافیت تحصیلی شامل می شود

   1. سلام وقت بخیر بنده ورودی ۹۸ ارشد ناپیوسته هستم کمیسیون دادم پلیس +۱۰رفتم واسه تمدید معافیت تحصیلی موافقت نکرد گفت ببر کلانتری نامه بزنه بیار اینجا آیا موافقت میشه من دفاع کنم از پایان نامم ممنون از پاسخ گویی پیشاپیش شما

 39. سلام .فارغ التحصیل کارشناسی با گذراندن ۱۳ ترم .می تواند در صورتدقبول شدن در کنکور در مقاطع ارشد شرکت کند

 40. با سلام و درود
  می‌خواستم بپرسم آیا در صورت استفاده از سنوات ارفاقی مازاد در ارشد میتونم بدون مشکل اپلای کنم؟ من در مقطع ارشد یک ترم سنوات ارفاقی استفاده کردم و فارغ‌التحصیل شدم و قصد اپلای داشتم. آیا مشکل معافیت تحصیلی خواهم داشت و باید برای ادامه تحصیل برم سربازی؟

  با تشکر

  1. سلام
   در صورت داشتن پذیرش دانشگاه خارج از ایران براتون معافیت تحصیلی صادر میشود و مشکلی پیش نمیاد

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/1/10

شنبه

1403/1/11

یکشنبه

1403/1/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید