سنوات تحصیلی چیست؟

سنوات تحصیلی چیست؟

یکی از موضوعات مورد توجه برای دانشجویان مشمول خدمت سربازی، اطلاع از سقف سنوات مجاز تحصیل برای استفاده از معافیت تحصیلی است.

کلیه دانش آموزان به شرط تحصیل حضوری و مستمر، حداکثر تا پایان ۲۰ سالگی مجاز به تحصیل هستند و سقف سنوات اولیه تحصیل برای دانشجویان متناسب با مقطع تحصیلی آنان است.

سقف سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان دارای معافیت تحصیلی در مقطع کاردانی، ۲ و نیم سال، مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال، مقطع کارشناسی پیوسته ۵ سال، مقطع دکتری ناپیوسته ۶ سال و مقطع دکتری پیوسته ۸ سال است.

میزان این معافیت ها در برخی شرایط ممکن است دستخوش تغییراتی نیز قرار گیرند که در ادامه بحث به آنها اشاره خواهیم نمود. لطفا با آویژه همراه باشید.

سنوات مجاز تحصیلی به چه معناست؟

سنوات تحصیلی از جمله مواردی می باشد که ذهن هر داوطلب و مشمول خدمت سربازی را درگیر می کند.

در این مقاله سعی می شود که به بررسی معافیت نظام وظیفه برای هر دوره و سال های مجاز تحصیل برای مشمولان سربازی و همچنین موضوعات مربوط به معافیت تحصیلی بپردازیم.

دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، می توانند حداکثر به مدت یک سال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

مشمولان برای برخورداری از سنوات ارفاقی می بایست با توجه به مقطع تحصیلی خود، حداقل تعداد واحد درسی مشخصی را گذرانده باشند، که در این صورت با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، دانشجویان می بایست سه ماه قبل از اتمام سنوات اولیه تحصیلی، درخواست خود را از طریق دانشگاه محل تحصیل پیگیری کنند.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوبه هیئت وزیران، دانشگاه ها موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از پایان مدت مجاز سنوات اولیه تحصیلی، موافقت خود را جهت بهره مندی دانشجویان از سنوات ارفاقی به سازمان وظیفه عمومی اعلام کنند؛ در غیر این صورت دانشجویان نمی توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند.

سنوات مجاز تحصیلی به چه معناست؟

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی نیز برای دانشجویان این دوره مشخص شده است، که بر اساس آن دانشجویان تنها می توانند به همان اندازه سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی در دانشگاه ها تحصیل کنند و پس از پایان سنوات تعیین شده، مشمول به عنوان سرباز غایب تلقی می شود و وارد غیبت سربازی خواهد شد.

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی برای دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، متفاوت می باشد.

برای دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته، سنوات مجاز تحصیلی سه سال می باشد؛ که با درخواست دانشجویان، امکان افزایش آن به اندازه ی یک نیم سال نیز امکان پذیر است.

لازم به ذکر است درباره دوره ی کارشناسی پیوسته وضع فرق می کند. سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی برای دانشجویان این دوره، شش سال، یعنی دوازده و نیم سال تحصیلی می باشد؛ اما چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگاه تشخیص دهد، می تواند این زمان را تا دو نیم سال دیگر نیز افزایش دهد.

شرایط سنوات تحصیلی چیست؟

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد از جمله موارد مهمی می باشد که داوطلبان دوره های کارشناسی ارشد باید به آن توجه نمایند.

داوطلبان باید دقت کنند که باید تمام دروس خود را در سنوات مجاز تحصیلی مربوط به دوره خود بگذرانند، در غیر این صورت به عنوان سرباز غایب در نظر گرفته می شوند.

لازم به ذکر است که سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد برای دوره های پیوسته و ناپیوسته یکسان نمی باشد. بر اساس این دستور کار، برای دوره ی کارشناسی ارشد پیوسته، ۸ سال سنوات مجاز در نظر گرفته شده است.

باید خاطر نشان کرد که کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها می توانند برای افزایش سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد تصمیم گیری کنند. در صورت تایید این کمیسیون، سنوات مجاز می تواند تا دو نیمسال افزایش پیدا کند، اما درباره دوره کارشناسی ارشد پیوسته، شرایط معافیت از تحصیل برای مشمولان تنها برای سه سال امکان پذیر است.

همانطور که گفته شد، مشمولانی که موفق به فارغ التحصیلی در زمان مقرر نشده اند، می توانند برای استفاده از سنوات ارفاقی درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهند.

کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها با بررسی شرایط تصمیم می گیرند که دانشجو ادامه تحصیل بدهد یا خیر.

در مورد دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته، سنوات ارفاقی یک نیم سال می باشد که در صورت تایید کمیسیون، برای استفاده دانشجو از سنوات ارفاقی، زمینه برای ثبت درخواست استفاده از سنوات ارفاقی تنها به مدت سه ماه بعد از به پایان رسیدن دوره سنوات مجاز اولیه، فراهم می شود.

در خارج از زمان مذکور هیچ درخواستی ثبت نمی شود و لذا سنوات مازاد و ارفاقی به مشمولان تعلق نمی گیرد.

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد

سنوات مجاز تحصیلی کاردانی

سنوات مجاز تحصیلی کاردانی نیز از جمله سوالاتی می باشد که ذهن دانشجویان دوره های کاردانی را درگیر می کند.

در واقع سنوات مربوط به دوره ی کاردانی، فرصتی می باشد که در اختیار مشمولان خدمت سربازی قرار داده می شود، تا در این فرصت، مدرک دوره ی کاردانی خود را دریافت نمایند.

حال با توجه به اطلاعیه ها و قوانین نظام وظیفه عمومی، سنوات مجاز تحصیلی کاردانی چند سال می باشد؟ در پاسخ باید گفت سنوات تعیین شده برای مشمولانی که قصد تحصیل در دوره ی کاردانی را دارند، سه سال می باشد.

محصلان دوره کاردانی می بایست در مدت سه سال تمام، واحد های درسی خود را بگذرانند، در غیر این صورت در خدمت سربازی غیبت کرده اند و این افراد طبق قانون، به عنوان جریمه غیبت سربازی، مدت زمانی را باید اضافه بر زمان قانونی سربازی خدمت کنند.

البته یک تبصره هم برای افرادی که موفق به گذراندن دوره کاردانی در این زمان مقرر نشده اند، وجود دارد، که بر اساس آن افراد واجد شرایط و مورد تایید کمیسیون شرایط خاص دانشگاه، مشمولان خدمت سربازی می توانند تا یک نیم سال اضافه تر در دانشگاه تحصیل کنند؛ بدون اینکه به عنوان سرباز غایب در نظر گرفته شوند.

البته استفاده از این سنوات ارفاقی نیز شرایط خاص خود را دارد؛ به طور مثال این سنوات تنها در صورتی به مشمولان تعلق می گیرد که در زمان اضافه مربوط به سنوات ارفاقی، واحد های درسی باقی مانده خود را بگذرانند و فارغ التحصیل شوند.

نظام وظیفه

سنوات مجاز تحصیلی دکتری

سنوات مجاز تحصیلی دکتری نیز بر اساس مصوبات و قوانین مربوط به خدمت وظیفه ی عمومی مشخص می گردد.

همانطور که می دانید، دوره تحصیلی دکتری نیز به دو شکل دکتری پیوسته و ناپیوسته می باشد؛ به همین ترتیب قوانین مربوط به سنوات تحصیلی این دو دوره نیز با هم متفاوت است.

برای دانشجویان مردی که در دوره دکتری پزشکی پیوسته تحصیل می کنند، ۸ سال به عنوان سنوات مجاز تحصیلی دکتری در نظر گرفته شده است، که علاوه بر این هشت سال، افراد واجد شرایط می توانند از دو نیم سال سنوات ارفاقی و مازاد استفاده نمایند.

در دوره دکتری ناپیوسته، سقف سال های مجاز به تحصیل برای مشمولان ۵ سال می باشد، که چنانچه فردی نتواند در مدت پنج سال تمام واحد های درسی خود را بگذارند، می تواند درخواست استفاده از سنوات ارفاقی را به کمیسیون های موارد خاص دانشگاه ارائه دهد.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه سنوات تحصیلی چیست؟ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

نکات مربوط به سنوات مجاز تحصیلی و معافیت تحصیلی

یکی از نکات مهم درباره معافیت تحصیلی، مربوط به مشمولانی است که به شکل داوطلب آزاد ادامه تحصیل می دهند.

اینگونه افراد نمی توانند از معافیت های تحصیلی استفاده کنند و ادامه تحصیل آنها به شکل آزاد، به عنوان ترک تحصیل تلقی می شود؛ لذا سرباز غایب خوانده می شوند.

نکته دیگر این است که دانشجویان و دانش آموزان بعد از فارغ التحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند، تا خود را برای خدمت سربازی معرفی نمایند.

دانشجویانی که بعد از استفاده از سنوات تحصیلی ارفاقی نیز موفق به فارغ التحصیلی نشده باشند نیز یک سال برای مشخص کردن وضعیت نظام وظیفه ی خود مهلت دارند.

نکات مربوط به سنوات مجاز تحصیلی و معافیت تحصیلی

سخن آخر

یکی از موضوعات مورد توجه برای دانشجویانی که تاکنون به هر دلیلی موفق به پر کردن دفترچه اعزام به خدمت نشده اند، اطلاع از سقف مجاز سنوات تحصیلی است.

میزان سنوات مجاز تحصیلی برای مقاطع مختلف تحصیلی با دستورالعمل مشخصی پیگیری می شود، که در مقاله فوق به این موارد اشاره کردیم.

چنانچه سوال یا ابهامی در زمینه مدت سنوات مجاز تحصیلی مقطع خود داشتید، جهت دریافت مشاوره و راهنمایی با مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان این مجموعه در کمترین زمان ممکن راهنما و پاسخگوی شما باشند. از همراهی شما با آویژه سپاسگزاریم.

سوالات متداول

سوال علامتقانون معافیت تحصیلی چگونه است؟

مشمولان خدمت وظیفه عمومی بعد از فارغ التحصیلی، اخراج از دانشگاه و یا انصراف از تحصیل به مدت یک سال، از خدمت عمومی سربازی معاف می باشند و بعد از این یک سال باید وضعیت نظام خود را مشخص نمایند.

سوال علامتامکان تمدید معافیت تحصیلی وجود دارد؟

بله؛ مشمولان خدمت سربازی، چنانچه در فرصت تعیین شده قانونی نتوانند دروس خود را بگذرانند می توانند برای تمدید معافیت سربازی اقدام کنند.

سوال علامتمعافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور چگونه است؟

مشمولانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، تا پایان دوره ی تحصیلی خود و فراغت از تحصیل و البته بر اساس سنوات مجاز مربوط به مشمولان خدمت سربازی در خارج از کشور، از خدمت سربازی معاف می باشند.

سوال علامتسنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان به چه معناست؟

سنوات مجاز تحصیلی، تعداد نیمسال های مجاز دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقطع مورد نظر را مشخص می کنند.

سوال علامتسقف سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی برای دانشجویان به چه صورت است؟

سقف سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان دارای معافیت تحصیلی در مقطع کاردانی ۲ و نیم سال، مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال، مقطع کارشناسی پیوسته ۵ سال، مقطع دکتری ناپیوسته ۶ سال و مقطع دکتری پیوسته ۸ سال است.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم در زمینه مشکلات خدمت سربازی و افزایش آگاهی شماست تا با توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. در این راستا مرکز مشاوره آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره نظام وظیفه به شما هم میهنان عزیز ارائه می دهد.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید.

 

سنوات تحصیلی چیست؟

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه سنوات تحصیلی چیست؟

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای عضویت در کانال آخرین اخبار نظام وظیفه و اطلاع از اخبار معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 222 نظر:
 1. سلام من دانشجوی ارشد شبانه دانشگاه فردوسی هستم. اگر پایان نامه ام رو تا آخر ترم ۴ تموم نکنم، ینی به ترم ۵ کشیده بشه، باید همون میزان شهریه ای که هر ترم میدادم رو بدم؟

  1. سلام شهریه ثابت پرداخت میشود و شهریه متغیر بت اباتوجه به تعداد ئاحدها حساب میشود

 2. سلام من ورودی مهر ۹۴ کارشناسی پیوسته پیام نورم و دو یا سه ترم رفتم و دیگه نرفتم
  الان می‌خوام دفترچه اعزام پست کنم و الان دانشگاه تعطیله
  می‌خوام بدونم که آیا غیبت دفترچه ای میخورم؟
  اگر ۵ ساله سنوات باشه با یه سال فرجه مهلت اعزام کمتر از یک ساله غیبت دارم درسته؟
  و اگر سنوات ۶ ساله باشه هنوز غیبت ندارم
  می‌خوام بدونم کدومشه؟
  سپاسگزارم از پاسخگویی تون

  1. سلام وقت بخیر
   بله سنوات کارشناسی ۶ سال است اما احتمال اینکه اخراج شده باشید وجود دارد و حدودا ۵سال غیبت دارید

 3. سلام من ترم‌ هشت کارشناسی پیوسته هستم میخام ببینم میتونم انصراف بدم و کنکور سراسری شرکت کنم برای ۱۴۰۲ یا نه

 4. سلام. من دانشجوی کارشناسی ورودی ۹۶ هستم دانشگاه رو ۷ ترمه تموم کردم یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شدم‌‌. به دلایلی پارسال نتونستم کنکور بدم و کنکور کارشناسی ارشد امسال هم اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد هست. امکانش هست که امسال کنکور شرکت کنم یا باید برم سربازی؟

 5. سلام اگه مشمول باشیم و در مقطع کارشناسی پیوسته ۱۴ واحد باقی مانده باشد واسه ترم ۱۳ موافقت میشود یا خیر ؟

  1. سلام وقت بخیر برای واحد های باقی مانده حداکثر ۲ ترم سنوات ارفاقی داده میشود .

 6. سلام اگه مشمول باشیم و در مقطع کارشناسی پیوسته ۱۴ واحد باقی داشته باشیم واسه ترم ۱۳ موافقت میشه یا خیر ؟

  1. سلام وقت بخیر برای واحد های باقی مانده حداکثر ۲ ترم سنوات ارفاقی داده میشود .

 7. سلام وعرض ادب بنده ورودی ۹۴ دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم
  من سنوات ارفاقی نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۴۰۱ رو هم دریافت کردم و ترم ۱۴ هستم و واحدهای من تا شهریور تمام میشود. ایا برای مقطع ارشد امکان ثبتنام وجود دارد؟

 8. سلام. من ورودی ۹۴ هستم و ترم ۱۳ رو سنوات گرفتم ولی به دلایلی نتوانستم تمامی واحدهای باقی مانده رو پاس کنم و تنها تعداد محدودی پاس کردم. الان حدود ۲۶ واحد باقی مانده ولی قبل از عید برای دریافت سنوات ترم ۱۴ کمیسیون با افزایش ان اقدام نکرد. الان راهی داره که بتونم برای ترم بعدی یا از همین ترم تابستان سنوات بگیرم یا خیر؟

 9. سلام وقت بخیر من کارشناسی ناپیوسته بودم که در سال ۱۴۰۰ در بهمن ماه واحد های کارشناسی ام را به اتمام رساندم ، و در طول دوران کارشناسی هیچگونه سنوات ارفاقی نگرفتم ، ففط یک بار در مقطع کاردانی گرفتم ، بنده امسال در کنکور ۱۴۰۱ شرکت کردم ایا در صورت قبول نشدن در دانشگاه مورد نظرم ایا میتوانم در کنکور ۱۴۰۲ شرکت نماییم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 10. سلام وقت بخیر من مدرک کارشناسی ناپیوسته دارم که در طول کارشناسی هیج گونه سنوات ارفاقی نگرفتم و فقط در مقطع کاردانی یک بار سنوات ارفاقی گرفتم ، من امسال اگر دانشگاه مورد نظرمو در کنکور قبول نشم ایا میتوانم در کنکور ۱۴۰۲ شرکت کنم ؟ بنده تا ۶/۱۴۰۱ هم معافیت تحصیلی دارم

 11. سلام من ترم دهم هستم و نمی تونم این ترم فارغ التحصیل بشم. ۱۵ واحد می مونه.
  آیا با ادامه تحصیل من موافقت میشه؟ معافیت سربازی هم دارم. دانشگاه حکیم سبزواری

 12. سلام ببخشید واسه کارشناسی پیوسته ترم ۱۱ و ۱۲ جز سنوات مجاز محسوب میشن یا سنوات ارفاقی ؟

 13. سلام من الان دانشجوی ترم ده کارشناسی شبانه دانشگاه دولتی حکیم هستم. برای اتمام کارشناسی نیاز به ۱۴ واحد دیگر یا یک ترم دیگر دارم. شش واحد ترم زوج یعنی ترم دوازده ارائه خواهند شد ، آیا میتوانم ادامه تحصیل بدم؟ معافیت سربازی نیز دارم.

 14. سلام و وقت بخیر
  بنده ورودی ارشد سال ۹۵ بودم متاسفانه با وجود تمدید سنوات و یک ترم هم بررسی موارد خاص موفق به ارائه پایان نامه و دفاع نشدم و متعاقبا اخراج و به سربازی اعزام شدم…. اکنون بعد از سربازی می خواستم پایان نامه رو نوشته و دفاعش رو انجام بدم….
  آیا امکانش هست؟؟ یعنی بنده میتونم درخواست دفاع بدم؟؟؟ یا باید درخواست ادامه تحصیل بدم؟؟؟ آیا باید موضوع پایان نامه رو عوض کنم یا همون موضوع قبلی رو میتونم روش کار کنم؟؟؟
  اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم….

  1. سلام وقت بخیر میتوانید درخواست دهید تا در دانشگاه شما برسی شود که ایا شما یک ترم اخر را مجدد باید گذرانده و پایان نامه را ارائه دهید یا میتوانید روند پایان نامه را پیش بروید . پایان نامه باید دارای موضوعی جدید باشد و عوض شود .

 15. سلام من کارشناسی پیوسته ورودی ۹۴ نیمسال دوم هستم و نیمسال اول ۱۴۰۰.۱۴۰۱ فارغالتحصیل شدم ولی سنواتم تمدید نکردم وحدود یک سالی گذشته کمیسیون دانشگاه موافقت کرده وظیفه عمومی موافقت میکنه یا نه

  1. سلام. پس از دریافت مدرک یکسال وقت دارید برای اعزام به خدمت دفترچه را پست کنید یا برای مقاطع بالاتر در دانشگاه ثبت نام کنید.

 16. سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم
  دفاع از پروژم میوفته برای ترم هفت ایا میتونم تمدید پایان نامه بردارم یا سرباز حساب میشم؟؟

  1. سلام. با تصویب کمیسیون آموزشی دانشگاه و تایید سازمان نظام وظیفه میتوانید یک ترم معافیت تحصیلی خود را تمدید کنید.

 17. سلام خسته نباشید من الان دارم ترم ۸ رو میخونم و تا الانم ۹۰ واحد پاس کردم ایا میتونم سنوات بگیرم و اینکه اگه درسای ترم هشتمم نتونم پاس کنم و همون نود تارو پاس کرده باشم چطور

  1. سلام خدمت شما، اگر تاریخ معافیت تحصیلی شما ۵ ساله بوده تا ترم ده مهلت دارید فارغ التحصیل شوید، اگر به هردلیلی نتوانستید باید با مراجعه به پلیس+۱۰و با موافقت دانشگاه و نظام وظیفه اقدام به گرفتن سنوات ارفاقی کنید.

 18. سلام من دانشجو کارشناسی هستم و حدود ۳۰ واحد مانده دارم حالا اگه انصراف بدم و برم سربازی بعد از اتمام سربازی میتونم اون واحد هایی که مونده رو پاس کنم و مدرکم بگیرم ؟

 19. سلام و درود
  دانشجوی کارشناسی کنکور سراسری ورودی ۹۶ هستم و امسال بعد از ۱۰ ترم فارغ التحصیل میشم.
  خواستم ببینم فرصت یکساله کنکور ارشد به من تعلق میگیره سال ۱۴۰۲ کنکور ارشد بدم؟ یا باید کنکور امسال رو پذیرفته بشم وگرنه برم سربازی؟
  یعنی با ۱۰ ترم تحصیل، بدون مرخصی و حذف ترم، با توجه به ورودی ۹۶ بودنم، میتونم یکسال تحصیل نکنم و برای ارشد بخونم یا نه؟

 20. سلام و درود
  من ورودی سال ۹۶ کارشناسی پیوسته کنکور سراسری هستم، الان ترم ۱۰ رو میگذرونم و انشالله این ترم فارغ التحصیل میشم
  آیا برای کنکور ارشد فرصت دارم بجای امسال، سال ۱۴۰۲ که یکسال دیگر هست کنکور ارشد بدم؟ یا باید امسال کنکور ارشد رو قبول بشم؟ اگر امسال کنکور ارشد بدم، قبول نشم، سربازی باید برم یا میتونم تا سال بعد و کنور ارشد بعدی صبر کنم؟

 21. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من دانشجوی مهندسی پزشکی
  کارشناسی پیوسته هستم . ورودی ۹۶
  بنده در نیم سال اول ۱۴۰۰ که درواقع ترم ۹ حساب میشه تمام واحد هارو به پایان رسوندم . اما هنوز کارهای فارغ التحصیلیم به جریان نیوفتاده . میخواستم بدونم آیا واس کنکور ارشد سال بعد یعنی ۱۴۰۲ مجاز به شرکت هستم یا خیر ؟

 22. سلام وقت بخیر
  من ورودی ۹۶ رشته حسابدارب دانشگاه پیام نور هستم ودوترم هم مرخصی گرفتم میخاستم بدونم میتونم برای کنکور ۱۴۰۲ شرکت کنم.؟؟
  ممنون میشم جواب بدین 🙏

 23. سلام .وقت بخیر من دوترم ارشد روزانه خوندم فقط ۶ واحد گذروندم و د هر دو ترم هم مشروط شدم ب دلیل شرایط بیماری که داشتم .یه ترم هم مرخصی گرفتم ..وضعیت من چگونه میشه ولی خدمت سربازی رفته ام و مشکل سربازی ندارم.

 24. من سنوات ارفاقی گرفتم و تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ معافیت تحصیلی دارم؛ اگر در مدت سنوات ارفاقی کنکور قبول شوم میتوانم دانشگاه ثبت نام کنم؟

  1. ببخشید ی سوال
   شما ورودی چ سالی هستین و چ زمانی برای دریافت سنوات ارفاقی اقدام کردید؟
   من ورودی ۹۶ رشته حسابداریم آیا منم میتونم سنوات ارفاقی بگیرم؟چون با توجه به دوترم مرخصی فک کنم ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ سنواتم تموم میشه

 25. سلام و عرض ادب خدمت مشاورین عزیز
  ببخشید با فارغ التحصیل شدن در دوره ی کاردانی پیوسته با ۲ ترم سنوات ارفاقی میشه ادامه تحصیل داد و کارشناسی خوند؟؟خیلی ممنون

 26. سلام و عرض ادب خدمت مشاورین عزیز
  ببخشید با فارغ التحصیل شدن در دوره ی کاردانی پیوسته با ۲ ترم سنوات ارفاقی میشه ادامه تحصیل داد و کارشناسی خوند؟؟خیلی ممنون

 27. سلام عرض ادب و خسته نباشید خدمت عزیزان
  ببخشید بعد از فارغ التحصیلی در کاردانی پیوسته با ۲ نیمسال سنوات ارفاقی میشه دوباره ادامه تحصیل داد؟

 28. سلام خسته نباشین
  من ورودی مهر ۹۶ ارشد هستم.سنوات ارفاقی میتونم داشته باشم؟ لطفا جواب بدین

 29. سلام وقت بخیر
  من توی کارشناسی ناپیسته اگه ۱ ترم سنوات ارفاقی بگیرم ؛ بعد از ان میتونم یک سال بعد به دانشگاه برم و شامل قانون یک سال فرصت برای رفتن دانشگاه میشوم؟
  ممنون

 30. سلام سنوات ارفاقی کاردانی چندتایه …من الان ترم ۶ کاردانی هستم اگه واحدها پاس نکنم این ترم میشه ترم ۷ ادامه بدیم یا اخراج میشم ممنونم جوابم بدین تروخدا فقط سریع

 31. سلام من ورودی ۹۰ کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد هستم و فقط واحد پایان نامم رو تحویل نداده بودم، دو ترم قبل ورداشتم اما کاری انجام ندادم، ترم گذشته هم سنوات زدن و تمدید کردم اما کارام تکمیل نشده بود، حالا فقط برای جلسه دفاع میخوام یه ترم دیگه بردارم که کارم رو ارائه بدم، آیا بهم سنوات میدن؟

  1. سلام. بله با تایید آموزش دانشگاه و نظام وظیفه میتوانید یک ترم دیگر معافیت تحصیلی را تمدید کنید.

 32. سلام وقت بخیر
  من ورودی ۹۷ کاردانی پیوسته هستم و ۲۳ واحد از درسام مونده ترم بهمن ترم ۸ امه
  ایا این ترم به من سنوات تعلق میگیره؟

  1. سلام . تنها در صورتی که دانشگاه با ادامه تحصیل شما موافقت کند میتوانید یک ترم دیگر از معافیت تحصیلی استفاده کنید.

 33. سلام من ترم ۶ارشد هستم و قادر به دفاع پایان نامه خود در این ترم نمیباشم آیا با تمدید سنوات من موافقت میشو و مراحلش به چه صورت است؟

  1. سلام وقت بخیر بله
   : دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل
   نشده اند،در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.
   ۱ .برابر تبصره )۲ )ماده )۱۱ )آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل ، دانشگاه ها
   موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از پایان سنوات اولیه تحصیلی نسبت به درخواست سنوات ارفاقی مشموالن مراتب
   را به دفتر پلیس + ۱۱ اعالم نمایند. علی هذا در جهت مساعدت به دانشجویان و استفاده تمامی واجدین شرایط
   برخورداری از سنوات ارفاقی مقرر گردید، در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه مبنی بر ادامه تحصیل
   دانشجو ، امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از اتمام سنوات تحصیلی اولیه توسط
   دفاتر پلیس + ۱۱ انجام گردد.در صورت عدم ثبت درخواست سنوات ارفاقی در مدت فوق ، سامانه مجاز به پذیرش و
   ثبت درخواست های مورد نظر نبوده و بنابراین به هیچ وجه سنوات ارفاقی به مشمول تعلق نخواهد گرفت.
   ۲ .دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از
   تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند، لذت در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحلهای می توانند
   از ترم اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند:
    کارشناسی پیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۱۱ واحد بوده و معدل
   کل نیز حداقل ۱۲ باشد.
    کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۱ واحد بوده و
   معدل کل نیز حداقل ۱۱ باشد.
    دکترای تخصصی ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۱ واحد بوده و
   معدل کل نیز حداقل ۱۱ باشد.
   ۳ .چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد، با ادامه تحصیل وی به شرطی در
   ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را در ترم اول با شرط معدل
   کل فوق گذرانده باشد، این واحدهای پاس شده در ترم اول ارفاقی برای مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد:
   کارشناسی پیوسته ۱۲ واحد بوده و برای مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به شرط اتمام واحدهای نظری است.در
   صورت تحقق این شرط دانشگاه مجاز است مجدداً با تکمیل فرم درخواست سنوات ارفاقی ، مشمول را جهت
   درخواست ترم دوم سنوات ارفاقی به دفتر پلیس + ۱۱ ارجاع دهد.
   [۰۲:۲۵, ۳/۴/۲۰۲۲] Mom: 4 .چنانچه دانشجویان مشمول حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل گردند، از یکسال فرجه مهلت
   معرفی برخوردار خواهند بود. و در صورت پذیرش در مقاطع باالتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.
   ۵ .چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود، صرفاً در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی
   در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفتر
   پلیس+۱۱ ،پس از احراز شرایط، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شد.
   ضمناً این مجوز نیز از طریق دفتر پلیس+۱۱ به صورت هوشمند صادر می گردد. بدیهی است در صورت عدم معرفی
   مشمول در مهلت قانونی)یکساله معرفی(، وی وارد غیبت خواهد شد.
   ۶ .برابر ماده )۱۳ )آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، فارغ التحصیل شدن در مهلت یک ساله معرفی، مجوزی برای
   صدور معافیت تحصیلی در مقطع باالتر نخواهد بود. بنابراین چنانچه دانشجو در مهلت معرفی فارغ التحصیل شود،
   بههیچ وجه حق ادامه تحصیل در مقطع باالتر را نداشته و تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم شرایط
   برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهد داشت.
   ۷ .در صورتی که دانشجو در مهلت معرفی هم نتواند فارغ التحصیل شود وارد غیبت می گردد و به تناسب مدت تاخیر
   از ۰۱ روز تا ۱۱۱ روز اضافه خدمت در سوابق خدمتی وی به صورت سامانه ای و هوشمند درج خواهد شد. بدیهی
   است در این صورت مشمول تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه را
   نداشته و صرفاً بایستی با غیبت به خدمت اعزام گردد.
   ۱ .صدور مجوز سنوات ارفاقی برای دانشجویان خارج از کشور، صرفاً با درخواست وزارتخانه های مربوطه علوم،بهداشت
   یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، همانند شرایط موصوف در این ابالغیه بوده و از طریق مرکز عملیات
   مشموالن این سازمان اقدام می گردد.

 34. سلام خسته نباشید
  من دانشجوی ورودی ۹۵ دانشگاه دولتی هستم و این ترم یعنی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰معافیتم تموم میشه و فارغ التحصیل میشم تا قبل این تاریخ ، درواقع ۱۱ ترمه کارشناسی رو تموم میکنم. میخواستم بدونم فرصت یک ساله برای معرفی و شرکت در کنکور ارشد رو دارم ؟

 35. سلام من ترم نه هستم و تموم کردم این ترم ولی شش واحد معرفی به استاد مونده منتهی سه درس هستش و در دانشگاه دولتی هم درس میخونم ایا میشه بخاطر یک ترم اضافی که خوندم بهم سه درس معرفی به استاد بدن

 36. سلام و خسته نباشید
  سنوات ارفاقی ارشد یک ترم هست یا دو ترم ؟
  بعضی جا ها متناقض بیان شده و ایا قانون جدیدا عوض شده ؟

  1. سلام. برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ۳ سال سنوات مجاز و یک سال سنوات ارفاقی خواهید داشت.

 37. سلام وقت به خیر ببخشید یه سوال اگر بهمن ماه تمام واحدهای درسی دوره کارشناسی من تموم بشه و بخوام برای ارشد سال بعد شرکت کنم میتونم کارهای فارغ التحصیلم رو به تا شهریور به تاخیر بندازم؟

  1. سلام خسته نباشید.
   من ورودی ۹۵ رشته مهندسی برق دانشگاه تبریز گرایش مخابرات بودم نیمسال دوم ۹۹ در تمدید سنوات انتخاب رشته کردم(البته معاف از سربازی هستم)و بعد از اون نرفتم و کلا ۳۷ واحد پاس کردم. الان میخوام همون رشته رو(بدون کنکور) تو دانشگاه آزاد بخونم. ایا میتونم ادامه تحصیل بدم

 38. سلام من ورودی ۹۴ کارشناسی هستم.
  ۲ ترم هم مرخصی بدون احتساب در سنوات داشتم
  کارت معافیت پزشکی هم دارم
  الان این پیام برای من امده باید چیکار کنم ؟
  **منع از تحصیل/منع از تحصیل به دلیل اتمام سنوات**

  1. سلام باکارت معافیت به مراکز پلیس +۱۰مراجعه کرده و وضعیت خدمت خودرا بررسی کنید.

 39. با سلام و عرض ادب
  بنده ورودی ۹۵ کارشناسی پیوسته شبانه هستم. الان در ترم اول سنوات ارفاقی هستم.
  ۱- اگر در پایان ترم دوم سنوات ارفاقی هم نتوانم فارغ التحصیل شوم ؛ در صورت قبولی در کنکور سراسری ۱۴۰۱ برای دکترای پیوسته پزشکی میتوانم ادامه تحصیل دهم؟
  ۲- در صورتی که الان از دانشگاه انصراف بدهم؛ از مهلت یکساله معرفی بهره مند میشوم برای شرکت در کنکور سراسری و ادامه تحصیل در رشته جدید؟
  با تشکر فراوان از زحمات شما عزیزان. اجرتان با خدا

  1. سالم درصورتی که فارق التحصیل نتونید بشید میتوانید ادامه تحصیل برای پزشکی بدهید انصراف فقط در سنوات مجاز امکانپذیرهست یعنی قبل ترم ۱۰

 40. سلام خسته نباشید
  بنده کارشناشی روزانه مهندسی مکانیک میخونم الان تا پایان ترم ۹ ام ۵ واحد کمتر از ۱۰۰ واحد پاس کردم ولی معدلم بالای ۱۲ هست آیا ترم ۱۰ قانونا به من تعلق میگیره و اینکه سنوات ارفاقی ۹ و ۱۰ هم هستند یا ۱۱ به بعد؟ تشکر.

 41. سلام وقت بخیر . من دانشجوی کارشناسی هستم و ترم۱۱هستم و سنوات اضافه گرفتم و تاریخ پایان اون ۳۱/۶/۱۴۰۱ هستش.میخواستم ببینم بعد از اتمام تحصیلم ب من هم فورجه یکسال برای شرکت در ارشد یا تصمیم برای خدمت سربازی داده میشه؟ و اگر داده میشه میتونم اجازه خروج از کشور بگیرم یا نه ؟ ممنون

  1. سلام اگر سنوات مجدد برای ترم ۱۲ هست خیر امکان فرجه یک ساله نیست و اگر برای ترم ۱۱ باشد ۶ماه مهلت دارید.

 42. با سلام من ورودی ۹۱ بهمن داروسازی هستم و تا الان دو ترم سنوات گرفتم چند ترم دیگه سنوات میدن؟

  1. سلام در صورت تایید کمیسیون آموزشی می توانید یک ترم دیگر از سنوات استفاده کنید

 43. سلام ببخشید من درسم رد نه ترمه تموم کردم یعنی یک سال سنوات خوردم . الان یک سال برای سربازی وقت فقط به اندازه یک ترم؟

  1. سلام اگر مدرک کارشناسی در ترم ۹ اخذ شود یعنی یک ترم سنوات ارفاقی استفاده کردید، از زمان آخرین امتحان تا یک سال مهلت دارید که ادامه تحصیل داده یا دفترچه پست کنید.

 44. سلام وقت بخیر

  من ترم ۷ کارشناسی ارشد ناپیوسته هستم

  یعنی یک ترم سنوات گرفتم اما به خاطر کرونا نتونستم پایان نامه رو تموم کنم

  امکان دریافت سنوات برای ترم ۸ هست؟

  1. سلام ، بله طبق قوانین بعداز ۶ سنوات مجاز میتوتنید برای ۲ ترم سنوات ارفاقی اقدام کنید.

 45. سلام خسته نباشید من کاردانی پیوسته رو تمام کردم
  و دوباره هم سنوات گرفتم
  آیا بازم یک سال معافیت دارم که نرم داخل اضافه خدمت یا نه اضافه میخورم ممنون میشم بهم بگید

 46. سلام من ورودی بهمن ۹۴ دانشگاه ازاد هستم و یک ترم هم مرخصی گرفتم و این ترم که میشه ترم ۱۲ درسم تموم میشه میخاستم بدونم بهم لیسانس میدن یا معادل لیسانس؟

  1. سلام. پس از گذراندن تمام واحد ها در یک رشته ی دانشگاهی در مقطع لیسانس به شما مدرک همان مقطع یعنی لیسانس داده میشود.

 47. سلام خسته نباشید
  من ورودی ۹۴ دانشگاه روزانه ارشد پیوسته هستم
  و ترم ۱۳ با سنوات انفاقی سوم که از پلیس بعلاوه ده گرفتم، فارغ تحصیل شدم در تاریخ ۳۰/ ۷ /۱۴۰۰
  و وقتی مقطع بالاتر( کارشناسی ارشد) دانشگاه روزانه قبول شدم و برای معافیت در مقطع بالاتر به پلیس بعلاوه ده مراجعه کردم
  گفتن شما از سنوات سوم استفاده کردید بنابراین نباید کنکور می‌دادید و معافیت برا مقطع بالاتر به شما تعلق نمی گیرد
  سوال من اینه اگر تاریخ فارغ تحصیلی به ۳۱ / ۶ /۱۴۰۰ به وسیله کمسیون دانشگاه تغییر بدم( تاریخ سنوات دوم تا ۳۱/ ۶ /۱۴۰۰ بوده)
  آیا میتونم معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر بگیرم؟

  1. سلام. بله میتوانید با استفاده از کمیسیون موارد خاص دانشگاه معافیت تحصیلی را دریافت کنید

 48. سلام خسته نباشید
  من دوره کاردانی ۳ ترم در دانشگاهی خوندم و انصراف دادم و جایی دیگ واسه کاردانی ثبت نام کردم الان ترم پنجم هسم و این ترم تمومش میکنم میخاسم بدونم میتونم واسه کارشناسی ثبت نام کنم ؟توی سایت نظام وظیفه معافیت تحصیلی منو زده تا ۱۴۰۰/۱۱ میتونم یا نمیتونم؟

 49. سلام و عرض ادب
  من دانشجوی کاردانی کامپیوتر شهید بهشتی کرج هستم فنی حرفه‌ایی
  نهایت من میتونم چند ترم درسامو پاس کنم؟
  یه ترم مرخصی گرفتم و از سنواتم استفاده شده

 50. با سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ هستم که بعد از سه ترم تمدید سنوات متاسفانه موفق به دفاع از پایان نامه ام نشده ام و یک سال کامل هم بدون هیچگونه مرخصی از تحصیل دور بوده ام. وضعیت کنونی من سامانه ” اخراج به علت اتمام سنوات تحصیلی (غیر فعال)” زده شده. آیا امکان بازگشت به تحصیل و دفاع از پایان نامه برایم فراهم است یا خیر؟
  با سپاس

  1. سلام….
   بنده هم همین مشکل رو دارم…
   میتونید من رو هم راهنمایی کنید..؟؟؟
   خیلی ممنون

 51. سلام خسته نباشید من پایان نامه رو در ترم های بعد از برداشتن اش تمدید نکردم. الان امدم برای دفاع می گویند سنواتت تمام شده و باید در خواست بازگشت به تحصیل به سازمان بدهی و همین طور ۱۰ روز مانده است تا محلت دفاع تمام شود.تمام که شود دوباره باید انتخاب واحد کنم و کلی شهریه به این دانشگاه بدم بازه زمانی تاییدیه سنوات چقدر است چقدر طول می کشد که بفهمیم سنوات می دهند؟ یا نه؟ معافیت سربازی دارم.

 52. سلام من اول مهر ۹۷ وارد دانشگاه شدم و الان یک ترم از سه سال ارشدم اضافه رد میشه و درخواست دادم و موافقت هم شد. حالا برام سواله که مثلا بنده آذر ماه فارغ‌التحصیل بشم آیا دوره یکساله فراغت از تحصیلم سر جاشه؟ یعنی تا آذر ۱۴۰۱ سرباز نمیشم؟

 53. سلام. عرض احترام. بنده ورودی سال ۹۵ هستم و دانشجوی مجازی. ۳۱ شهریور سنوات مجاز تحصیلی بنده به اتمام میرسه. ۱۰۰ واحد رو به پایان رسوندم و معدل کلم حدود ۱۵ و نیم هستش. به دو ترم برای فارغ تحصیلی انشاءا… و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد احتیاج دارم. من درخواست شروع روند و تنظیم و زدن نامه ی تمدید معافیت و اخذ سنوات ارفاقی از دانشگاه به نظام وظیفه رو دادم اما به هردلیلی تا اینجا که تنها چند روز به شهریور و پایان مهلت مونده ، تعلل صورت گرفته از سمت دانشگاه. البته نامه تنظیم شده و نامه تو دبیرخانه برای طی مراحل نهایی هستش. ولی بازم خیلی طولانی شده. میخواستم بدونم تکلیف بنده چیه در شرایط حاضر و آیا میشه این درخواست تا سه ماه یا شش ماه بعد از پایان مهلت هم صورت بگیره یا خیر ؟ دغدغه مندم واقعاً . تسریع رو در پاسخ رو خواهش دارم از شما. با تشکر .

  1. سلام. پیگیر نتیجه بررسی کمسیون مواد خاص از دانشگاه باشید و در اسرع وقت آن را به پلیس +۱۰ارایه دهید. در غیر اینصورت مشمول غایب شناخته خواهید شد و ممکن است با ادامه تحصیل شما موافقت نشود.

 54. سلام. عرض احترام. بنده ورودی سال ۹۵ هستم و دانشجوی مجازی. سنوات مجاز بنده ، ۳۱ شهریور به پایان میرسه. ۱۰۰ واحد رو به اتمام رسوندم و معدل کلم حدود ۱۵ و نیم. به دانشگاه هم درخواست شروع روند و زدن نامه به نظام وظیفه رو دادم. اما به هردلیلی تا اینجا که سه روز تا پایان شهریور و مهلت مونده ، تعلل صورت گرفته در ارسال نامه ی تمدید معافیت بنده و اخذ سنوات به س. نظام وظیفه از طرف دانشگاه. انتخاب واحد هم حتی کردم. میخواستم بدونم تکلیف بنده چیه و آیا بعد از این تاریخ ۳۱ شهریور هم تا سه ماه یا شش ماه میشه درخواست رو تحویل پلیس +۱۰ داد ؟ تسریع در جواب رو خواهش دارم. ممنون.

  1. سلام. پیگیر نتیجه بررسی کمسیون مواد خاص از دانشگاه باشید و در اسرع وقت آن را به پلیس +۱۰ارایه دهید. در غیر اینصورت مشمول غایب شناخته خواهید شد و ممکن است با ادامه تحصیل شما موافقت نشود.

 55. سلام من ورودی سال ۹۵ هستم و تیر امتحاناتم به پایان رسید و درسم تموم شد الان یک سال برای رفتن به سربازی مهلت دارم؟

  1. سلام. سنوات مجاز تحصیلی برای مقطع کارشناسی پیوسته ۸ ترم می‌باشد و مشمولین طبق قوانین نظام وظیفه پس از این ۸ ترم یک سال زمان دارند وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند.

 56. سلام
  من ورودی کارشناسی پیوسته سال ۹۵ هستم و امسال با ۱۰ ترم فارق التحصیل شدم، میخواستم بدونم که تا یک سال دیگه فرصت شرکت در کنکور ارشد دارم یا باید برای سربازی خودمو معرفی کنم؟

 57. سلام..من قبلا یه رشته دیگه میخوندم وانصراف دادم و از اون یکسال ظرفیت بعدش استفاده کردم و دوباره رفتم دانشگاه..
  اگر من الان واحدهامو جوری بردارم که در ترم خرداد ۱۴۰۱ فارغ التحصیل بشم تاریخ اتمام معافیت تحصیلی برای من تا آخر خرداد هست یا تا روزی که گواهی فارغ التحصیلی به دستم میرسه؟ ممنون

 58. من در خارج کشور مشغول تحصیل در دوره کارشناسی ارشد هستم
  امکان استفاده از سنوات مازاد تحصیلی برای من وجود دارد یا خیر
  در حال حاضر من سه سال معافیت تحصیلی دارم.

 59. سلام تا ۱۰ ترم که نیاز به کاره خاصی ندارد؟ فقط ترم ۱۱ و ۱۲ هست دیگه باید سنوات گرفت؟

 60. سلام . من ترم ۱۱ هستم و فقط ۱۶ واحدم مونده ، و یک بار هم سنوات گرفتم ، سوال من اینه که آیا با سنوات ترم بعد من موافقت میشه؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 61. من ورودی ۹۵ ارشد هستم دانشگاه ازاد هستم
  تا الان ۱۰ ترم برداشتم هنوز موفق به پایان تحصیل نشدم آیا اجازه ادامه تحصیل را به من می دهند ؟؟
  با تشکر

  1. سلام. در مقطع ارشد در حالت کلی سه سال به علاوه یک سال سنوات اضافه آخرین تایم شما است.

 62. با سلام من ورودی سال ۹۵ هستم بعد از ۴ ترم تغییر رشته دادم و با ورودی های ۹۷ سر کلاس رفتم و الان ترم دهم را تموم کردم ولی ۱۸ واحدم مونده. خواستم بدونم میشه ترم ۱۱ را هم برداشت؟ چون ترم ۹ و ۱۰ تمدید سنوات شدم.

 63. سلام خسته نباشید من دانشجو تهران مرکز هستم و ۱۲ ترمه تموم میکنم میخواستم ببینم بهم لیسانس میدن یا معادل لیسانس؟

 64. سلام من ورودی ۹۵ کارشناسی پیوسته هستم . ۱۰۴ واحد پاس کردم معافیتم ۳۱ شهریور تموم میشه . بازم میتونم تمدیدش کنم؟
  اگر میتونم بعدش میتونم برای ارشد هم کنکور بدم

  1. سلام اگر شما در مهلت سنوات ارفاقی درستون رو تموم کنین اره، یکسال مهلت معرفی رو دارین
   ولی اگر سنوات ارفاقی شما تموم بشه و نتونین فارغ التحصیل بشین ، وارد مهلت یکساله معرفی میشین باید دراین زمان کوتاه برای ارشد ثبت نام داشته باشید

 65. سلام
  من دانشجوی کارشناسی ناپیوسته‌ام و از ۳ ترم سنوات ارفاقی استفاده کردم و فارغ‌التحصیل شدم (مجموعا ۹ ترم)
  من هم یکسال مهلت معرفی رو دارم و میتونم برای ارشد اقدام کنم؟

 66. سلام.من ورودی ۹۵ هستم.چندروز دیگه مرداد ماه سنوات مجازم تموم میشه و کلا شاید ۱۵ واحد مونده باشه تا اتمام تحصیلم.میتونم سنوات بگیرم؟لطفا جواب منو بدید خیلی نگرانم خواهش میکنم

 67. سلام.من ورودی ۹۵ هستم.چندروز دیگه مرداد ماه سنوات مجازم تموم میشه و کلا شاید ۱۵ واحد مونده باشه تا اتمام تحصیلم.میتونم سنوات بگیرم؟لطفا جواب منو بدید خیلی نگرانم خواهش میکنم

 68. سلام خسته نباشید من ورودی ۹۸ کارشناسی پیوسته هستم با توجه به حساب کردنم من تا ترم ۸ نمی توانم همه‌ی واحدهای پاس کرده باشم و نیاز به یک ترم دیگر دارم آیا می توانم یک ترم دیگر سنوات بگیرم؟

 69. سلام
  من ورودی ۹۷ کارشناسی پیوسته هستم
  ۶ ترم گذروندم و ترم ۶ رو هم مرخصی تحصیلی بدون سنوات گرفتم
  حالا سوالم اینه در مجموع با سنولت ارفاقی من چند ترم فرصت تحصیل دارم؟

 70. سلام من دانشجوی ورودی ۹۵ کارشناسی دانشگاه سراسری هستم میخواستم ببینم اگر ۱۱ ترمه یا ۱۲ ترمه کارشناسی رو تموم کنم میتونم بلافاصله ارشد قبول شم و بخونم ؟ یا باید سربازی برم ؟

 71. سلام
  من ورودی روزانه بهمن ۹۶ ام
  میخواستم بدونم سنوات مجاز من تا چه مدت؟؟؟؟
  و میتونم انصراف بدم و کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنم؟؟؟
  و جریمه انصراف در صورت قبولی روزانه در دانشگاه جدید چی میشه؟؟؟

 72. سلام من ورودی ۹۵ کارشناسی پیوسته هستم ایا برای ترم ۱۱ به سنوات ارفاقی نیاز دارم؟

 73. سلام من ورودی نیمسال اول ۹۶ هستم تا ترم ۷ تمدید سنوات دادن ولی ترم ۸ رو ندادن و محروم از تحصیل معرفی کردند، چطور میتونم این ترم ۸ رو افزایش سنوات بگیرم؟

 74. سلام بنده ورودی ۹۶ کارشناسی پیوسته هستم ایا برای ترم ۹ و۱۰ باید برای معافیت موقت تحصیلی توی پلیس +۱۰ اقدامی انجام بدم؟

 75. سلام من دانشجوی کارشناسی پیوسته ورودی ۹۶ هستم میخاستم بدونم برای ترم ۹ و ۱۰ باید برای معافیت موقت اقدام کنم؟

 76. سلام رفتم پلیس + ۱۰ گفتم درخواست سنوات ارفاقی میخوام و دانش آموزم ۲۰ ساله و دیپلم نگرفتم هنوز فقط یک درس مونده گفتن نمیشه فقط برای دانشجو ها صادر میشه نه برای دانش آموز
  ولی شنیدم از مشاوری که گفت برای دانش آموز هم درخواست سنوات ارفاقی میدن
  من فقط یک درس مونده برای شهریور حیفه به خاطرش دانشگاه رو از دست بدم
  الان چکار کنم؟

  1. با سلام .درست گفته اند .شما تا بیست سال تمام بیشتر زمان برای ادامه تحصیل ندارید .

 77. سلام رفتم پلیس + ۱۰ گفتم درخواست سنوات ارفاقی میخوام و دانش آموزم ۲۰ ساله و دیپلم نگرفتم هنوز فقط یک درس مونده گفتن نمیشه فقط برای دانشجو ها صادر میشه نه برای دانش آموز
  ولی شنیدم از مشاوری که گفت برای دانش آموز هم درخواست سنوات ارفاقی میدن
  من فقط یک درس برای شهریور دارم حیفه به خاطرش دانشگاه رو از دست بدم
  الان چکار کنم؟

  1. با سلام .درست گفته اند .شما تا بیست سال تمام بیشتر زمان برای ادامه تحصیل ندارید .

 78. با سلام
  من برای کنکور میخوندم چون نمیخواستم غیبت بخورم مهر ۹۸ پیام نور ثبت نام کردم و به دلایلی نشد کنکور امتحان بدم و دو ترم مرخصی و دو ترم بعدی واحد کمی گرفتم،میخواستم مهر ۱۴۰۰ با سوابق تحصیلی دانشگاه ازاد ثبت نام کنم. میخوام بدونم سنوات تحصیلی من به ۱۲ نیم سال برمیگرده یا ادامه همونه؟

 79. سلام . من برای انجام پایان نامه ام ،درخواست تمدید سنوات برای ترم ۶ در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ انجام ندادم درواقع به خاطر دلایلی نمی خواستم پایان نامه انجام بدم اما الان می خوام که دوباره پایان نامه ام را انجام بدم و امروز از طرف دانشگاه نامه اومده که با پایان ترم ۵ در بهمن ۱۳۹۹دیگر دانشجوی دانشگاه نیستید . الان می تونم درخواست بازگشت به تحصیل بدم؟ چند ماه فرصت میدن برای دفاع ؟ آیا الان اخراج شدم؟

  1. سلام برای پاسخ به سوال شما نیاز به اطلاعات بیشتری هست، برای دریافت پاسخ دقیق با مشاورین آویژه در تماس باشید.

 80. سلام خسته نباشید
  ببخشید بنده دانشجوی کارشناسی پیوسته ورودی ۹۶ هستم و ۸ ترمه تمام واحد هارو میگذرونم امسال و فارغ التحصیل میشم
  اما امسال نتونستم خوب جمع بندی کنم و کنکور شرکت نکردم
  میخواستم بدونم میشه واسه سال بعد کنکور بدم و وارد دانشگاه شم؟

  1. سلام اگر اقا هستید باید تعیین تکلیف سربازی بشید بعد اتمام سنواتتون

 81. سلام وقت بخیر طاعات و عبادات تون قبول باشه
  بنده دانشجوی شبانه ترم۶ کارشناسی دانشگاه دولتی هستم و کارت پایان خدمت (معافیت پزشکی ) دارم ببخشید من تا چند ترم مجاز به تحصیل هستم چون میخوام به خاطر شرایطم این ترم رو حذف کنم و ترم بعد رو هم اگه بشه مرخصی بگیرم
  ممنون از شما

  1. سلام وقت بخیر
   تا ۱۰ ترم
   ۸ ترم قانونی و ۲ ترم ارفاقی
   جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  2. سلام
   من ورودى ٩۶ کارشناسى پیوسته دانشگاه امیرکبیرم . من تا ترم ١٠ تموم نمیکنم واحد هامو میخواستم ببینم که میتونم ترم ١١ و یا ١٢ ادامه بدم ؟! حتى اگر پرداخت شهریه هم باشه مهم نیست فقط ادامه تحصیلم تا ترم ١١ و ١٢ میشه ؟! یعنى محروم نمیشم از ادامه تحصیل ؟!

 82. سلام بنده از یک ترم سنوات ارفاقی استفاده کرده ام و فارغ التحصیل میشم چه مدت مهلت معرفی سربازی را دارم
  ممنون از شما

 83. سلام
  بنده ترم ۱۱ هستم ورودی ۹۴ کارشناسی پیوسته
  برای ترم بعد تنها ۲ واحد دارم و الان متوجه شدم ورودی های ۹۴ باید برای انتخاب واحد مشکل سنواتشون رو حل
  کنن می خواستم بدونم ایا به مشکلی می خورم یا خیر
  ممنون از خدمات خوب شما

 84. با سلام بنده دانشجوی ترم ۵ کاردانی هستم رشته حسابداری و با احتساب این ترم ۵۶ واحد پاس شده دارم و نیاز به یک ترم آخر و ۳ واحد معرفی به استاد دارم والبته ورودی مهر ۹۵ بودم و ترم ۴ انصراف داده بودم .دانشگاه گفت که بهت نامه میدیم ولی باید پلیس +۱۰ تایید بده .خواستم بدونم موافقت میکنن ؟

  1. سلام دوست عزیز
   مدت مجاز کاردانی سه سال و نیم با احتساب سنوات میباشد

 85. سلام. بنده تابستان پیش رو ۱۰ ترم (یعنی ۵ سال سنوات مجاز) رو به اتمام میرسونم. تا این ترم ۷۰ ترم پاس کردم و تا پایان ترم تابستانی ۹۰ و چند واحد. اما در شرایط اخذ سنوات ارفاقی اومده که باید تعداد واحدهای پاس شده ۱۰۰ واحد باشه حداقل. تقاضا دارم پاسخ بدین که با این اوصاف ، امکان اخذ سنوات ارفاقی از نظر نظام وظیفه وجود داره ؟ / بسیار ممنونم از شما.

 86. با سلام و عرض ادب خدمت شما
  من ورودی سال ۹۶ و ترم هفتم کارشناسی پیوسته دانشگاه سراسری هستم می خواستم بدونم سنوات تحصیلی من تا خود ترم ده ادامه خواهد داشت چون ترم ده تموم می شم آیا تا ترم ده حق تحصیل دارم؟

  1. سلام دوست عزیز
   بعد از فارغ التحصیلی یک سال زمان معرفی دارید. سنوات کارشناسی ۵ سال به علاوه دو ترم ارفاقی میباشد

   1. با سلام
    من ترم ششم کاردانی هستم و ایترم در حال استفاده از سنوات بودم و فارغ التحصیل نشدم میخاستم بدون برای ترم هفتم امکان ادامه هست؟

 87. با سلام و عرض ادب خدمت شما
  من ترم هفتم کارشناسی پیوسته دانشگاه سراسری هستم می خواستم بدونم سنوات تحصیلی من تا خود ترم ادامه خواهد داشت چون ترم ده تموم می شم آیا تا ترم ده حق تحصیل دارم؟

  1. سلام دوست عزیز
   بعد از فارغ التحصیلی یک سال زمان معرفی دارید. سنوات کارشناسی ۵ سال به علاوه دو ترم ارفاقی میباشد

 88. سلام. من ترم ۷ ارشد هستم در سنوات ارفاقی. مشکل پزشکی شدیدی دارم و قادر به دفاع نیستم تا مایان بهمن آیا سنوات ارفاقی ترم هشت هم شامل حال بنده می شود؟

 89. آیا ترم روبرو که ترم نه من خواهد بود باید کار خاصی بکنم، درخواستی بدم و غیره؟ یا هیچ اشکالی وجود نداره و تا ترم ۱۰ کار خاصی نمیخواد برای تمدید سنوات انجام بدم؟

 90. با سلام بنده از ۷-۹۲ تا ۷-۹۷ در کارشناسی پیوسته سنوات تحصیلی داشتم که دو ترم سنوات تا ۷-۹۸ گرفتم سپس با توجه به کمسیون یک ترم دیگر تا ۱۱-۹۸ سنوات گرفتم که در آن نامه سنوات به من اعلام شده بود که دیگر امکان تحصیل در مقطع بالاتر را ندارم و اینکه مهلت تحصیل نهایی من تا ۷-۹۹ هستش که بنده اون نامه رو به دانشگاه تحویل دادم و در کارتابل نظام وضیفه دانشگاه هم مهلت تحصیل من تا ۷-۹۹ ثبت گردید. سپس بنده در ۲۳/۶/۹۹ فاغالتحسل شدم و ۲۵/۶/۹۹ نامه آماده به خدمت را ارسال کردم ولی در برگه سبز ۶ ماه اضافه غیبت خوردم
  سوالم اینه که بعد از اون دو ترم سنوات یک سال فراغت از تحصیل کماکان برقرار هست یا همان دو ترمی که سنوات میدن از فراغت از تحصیل استفاده می شه؟ ممنون میشم

 91. سلام من دانشجوی ترم ۵کاردانی هستم امسال کنکور کارشناسی شرکت کردم و ورودی بهمن قبول شدم اما به علت حد نصاب نرسیدن نمیتونم تحصیل کنم خواستم ببینم میتونم سال بعد کنکور بدم؟واسه نظام وظیفم مشکلی پیش نمیاد یا همین بهمن ماه برم آزاد یا علمی کاربردی

 92. سلام برادربنده برای اینکه سربازی نرن یه رشته صوری اقصادکشاورزی روانتخاب کرده بود۵سال پشت کنکوربودن وازمرخصی تحصیلی انتخاب کردن یه سال کنکوربرای خودشون هستش،.امسال کنکوردادین ازنتیجه شون راضی نبودن ویه رشته علوم تربیتی پیام نورانتخاب کردن وازرشته اقصادکشاورزی انصراف دادن وبه رشته ی علوم تربیتی رفتن آیا میتونم کنکوربدن و دانشگاه دولتی قبول شن.آیامیشه ازارفاق سنوات تحصیلی استفاده کنم ممنون میشم الان جواب بدیدباتشکر

 93. سلام وقتتون بخیر.بنده ورودی ۹۴نیمسال دوم کارشناسی ناپیوسته هستم.شهریور ۹۸ ترم ۷ بنده میشه وپلیس به علاوه ۱۰ گفته باید تا ۳۱شهریور۹۹باید دفترچه پست میکردم که نتونستم.بخاطر مشکلان مالی نتونستم با دانشگاه تسویه کنم و تا مهر ۹۹ طول کشید.دانشگاه علم و صنعت ارشد قبول شدم وحدود ۴۵روز سنوات میخوام تا بتونم الان ثبت نام کنم.به نظر شما کمیسیون دانشگاه میتونه یه ترم دیگه برام سنوات ردکنه تو نیمسال اول ۹۸ یا اصلا منتفیه؟ممنون از پاسخگوییتون

  1. سلام وقت بخیر. تصمیم با کمیسیون دانشگاه است باید ببینید همکاری می کنن یا نه

  1. باسلام سنوات مجاز ۵ سال است ولی بعدش چند ترم بسته به شرایط دانشجو سنوات ارفاقی هم میدن

 94. سلام و خسته نباشید سوالی داشتم خواهش میکنم جواب بدید
  من دانشجوی پیام نور هستم و تا مهرماه ۱۴۰۰ معافیت تحصیلی دارم
  امسال قصد شرکت در کنکور سراسری رو دارم اگه سال دیگه رتبه خوبی بیارم و بخوام در دانشگاه دیگه ای(دانشگاه دولتی) پذیرفته بشم باز هم معافیت برام صادر میشه یا خیر؟
  (به فرض اینکه قبل از فارغ التحصیل شدن از پیام نور انصراف بدم و بعد بخوام به دانشگاهی که توش قبول شدم مراجعه کنم)
  قبلا هم در همین مرکز و دانشگاه تغیر رشته دادم…از زمین شناسی به زیست

  1. باسلام شما از اجازه یک بار انصراف قبل از اعزام بخدمت استفاده کردین

 95. سلام وقت شما بخیر

  آیا کسی که ترم ۱۱ (در سنوات ارفاقی) تحصیلش تموم بشه

  میتونه واسه ارشد خارج از کشور اقدام کنه ؟؟؟

  میتونه از کشور خارج بشه ؟؟؟

 96. سلام خدمت کارشناسان محترم.
  بنده ترم ۱۱حدود ۱۰ واحدم میمونه.میخوام ترم ده رو نرم و مرخصی تحصیلی یکساله بگیرم.
  حالا دوسوال واسم پیش اومده.ممنون میشم جواب بدید.
  ۱-من که با ۱۰ واحد موندم ترم آخر محسوب میشم.آیا به ترم آخری ها هم مرخصی میدن؟
  ۲-همچنین من که ترم ۱۰ و ۱۱ باید سنوات بگیرم تا سربازی نرم و درس بخونم.آیا با مرخصیم موافقت میشه یا نه؟

  1. سلام وقت بخیر
   تصمیم گیری در این موارد بر عهده دانشگاه محل تحصیل میباشد.

 97. سلام .سپاس بابت سایت عالیتون.
  یک سوال داشتم.اگر کسی از سنوات استفاده کنه تا برای مثال در ترم ۱۱ یا ۱۲ کارشناسی رو تموم کنه.آیا بعد فارق التحصیل شدن بازهم یکسال سنوات برای خواندن کنکور ارشد رو بهش میدن یا خیر؟
  سپاسگزارم

  1. سلام وقت بخیر
   بله تمام مشمولان بعد از تاریخ فارغ التحصیلی از یک سال مهلت معرفی بهره مند خواهند شد.

 98. سلام من ترم ۵ ارشد ازاد هستم ورودی ۹۷ نیمسال اول ۹۹ ۱۴۰۰ ترم پنج اینجانب می باشد اول اینکه در این ترم نیازی به درخواست موارد خاص هست یا نه و باید انتهای نیمسال ۶ درخواست بدهیم؟ و این که من در این ترم فقط تمدید پایان نامه جهت اخذ برای اینجانب باقی مانده است اما به دلیل کرونا و دور بودن محل تحصیل و محل زندگی محل تحصیل تهران و محل زندگی خوزستان مثلا از انتخاب واحد این دو واحد تمدید پایان نامه باز مانده ام این مشکلی ایجاد نمی کند برای نظام وظیفه ی اینجانب

 99. سلام من سال ۹۶ دانشکاه ازاد مقطع کارشناسی ارشد قبول شدم اما سال ۹۷ ثبت نام کردم یعنی یکسال با تاخیر اما اون یکیال تو سیستم برام مرخصی زده شده الان میخوام بدونم ایا من باید سنوات بگیرم یا نه چون هنوز پایان نامم مونده

 100. با سلام بنده ورودی دانشگاه مهر ۹۲ بودم و مدرک کارشناسی رو در سال بهمن ۹۸ کسب کردم از سنوات تحصیلیم استفاده کردم طول ترم تحصیلی من ۱۳ ترم بود ایا مجاز به تحصیل در کارشناسی ارشد میباشم یا خیر

  1. سلام
   بله در صورت قبولی در این مقطع امکان ادامه تحصیل و اخذ معافیت تحصیلی وجود دارد.

 101. سلام من ترم ۱۰ کارشناسی هستم و ۷۸ واحد پاس کردم . آیا سنوات ارفاقی به من تعلق میگیره ؟
  با تشکر.

 102. سلام من الان دانشجوی ترم ده کارشناسی هستم ،و برای اتمام دوره کارشناسی نیاز به یک ترم دیگر دارم و درسهام ترم زوج یعنی ترم دوازده ارائه خواهند شد ، آیا میتوانم ادامه تحصیل بدم یا غیبت سربازی میخورم و باید برم سربازی؟

  1. سلام
   میتوانید با نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه دو ترم دیگر سنوات ارفاقی بگیرید.

 103. سلام فارغ التحصیل در ترم اول سنوات ارفاقی کارشناسی یک‌سال مهلت معرفی دارد؟

  1. سلام
   مشمولان سربازی بعد از تاریخ دقیق فارغ التحصیلی یک سال مهلت دارند وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند.

 104. سلام من الان ترم ۶ ارشد ناپیوسته هستم میتونم یک ترم دیگر هم ادامه دهم به خاطر کرونا پایان نامم عقب افتاد

  1. سلام
   با توجه به شرایط پیش آمده به دلیل گسترش بیماری کرونا، شما امکان استفاده از سنوات ارفاقی که توسط کمیسیون موارد خاص دانشگاه اعطا میشود را دارید.

 105. سلام اگه من ۴واحدم مونده باشه وپنج ترم درس خوندم بعدش یه ترم نرفتم میتونم سنوات بگیرم؟

  1. سلام
   بله با توجه به تعداد واحدهای درسی باقیمانده میتوانید از یک ترم دیگر به عنوان سنوات مجاز و یا به تشخیص کمیسیون موارد خاص دانشگاه از سنوات ارفاقی استفاده کنید تا فارغ التحصیل شوید.

 106. سلام من ترم ۵ کاردانی هستم
  و ۴۴واحد پاس کردم
  خواستم ببنیم میتونم برای ترم ۶ سنوات بگیرم یا نه؟

  1. سلام
   معمولا حداکثر زمان مجاز برای تحصیل در مقطع کاردانی دانشگاه ها سه سال میباشد که معادل شش ترمتحصیلی است. شما میتوانید یک ترم دیگر نیز در دانشگاه تحصیل کنید و تمام دروس خودرا بگذرانید، در غیر این صورت ادامه تحصیل شما در دانشگاه به نظر کمیسیون موارد خاص بستگی دارد.

 107. سلام …بنده ترم هفت کارداتی هستم…ترم اخرمه…یک ترم مرهصی داشتم…الان تو سنوات تحصیلی هستم…سنوات ارفاقی که رفت کمیسون استانی تا بهم ارفاقی بدن..خواستم بدون بعد از ۷ ترم …میتونم ادامه تحصیل در مقطع بالاتر مثال کارشناسی شرکت کنم یا باید برم خدمت سربازی

  1. سلام دوست عزیز
   بعد از اتمام سنوات شما برای اعزام به خدمت یک سال مهلت دارید چنانچه در یکی از رشته های کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شوید امکان تحصیل خواهید داشت.

   1. سلام من الان دانشجوی ترم ده دوره کارشناسی هستم و یک ترم دیگه نیاز دارم تا فارغ التحصیل بشم و واحد های درسی ام ترم زوج یعنی ترم دوازه ارائه خواهند شد ، آیا میتوانم ادامه تحصیل بدم یا از ترم ده ببعد غیب سربازی میخورم؟
    ممنون

    1. سلام
     میتوانید با نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه دو ترم دیگر سنوات ارفاقی بگیرید.

     1. با سلام
      من ترم ششم کاردانی هستم و فارغ التحصیل نشدم امکان سنوات برای ترم هفتم هستش؟

     2. سلام دوست عزیز
      در صورت تایید کمیسیون دانشگاه بله مقدور است

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1401/5/23

دوشنبه

1401/5/24

سه شنبه

1401/5/25

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تخفیف مشاوره تلفنی