مشاوره معافیت ایثارگران

مشاوره معافیت ایثارگران چه شرایطی دارد؟

مشاروه معافیت ایثارگران شامل چه موضوعاتی میشود؟

مشاوره معافیت ایثارگرانمی تواند راهنمای جامعی برای افراد واجد شرایط باشد .معافیت ایثارگریمانند بقیه معافیت ها ، انواع مختلفی دارد . و هرکدام از انواعمشاوره معافیت ایثارگرانشرایط و ضوابط خاص خود را دارد . با دانستن اطلاعات لازم در مورد شرایط هر یک ازانواع معافیت های ایثارگریمی توان خیلی آسان و سریع موفق به اخذ آن شد . با استفاده از مشاوران مجربمرکز مشاوره آویژه می توان اطلاعات کاملی در زمینه مشاوره معافیت ایثارگران کسب کرد .

انواع معافیت ایثارگری:

معافیت ایثارگری انواع مختلفی دارد و هر کدام از نوع های ذکر شده شرایط و ضوابط مخصوص به خود را دارند . برای اخذ هر کدام ازانواع معافیت های سربازیباید از شرایط و ضوابط آن کاملا آگاه شد تا بتوان برای اخذ آن اقدامات لازم را به عمل آورد . افراد واجد شرایط می توانند با کمکمشاوره معافیت ایثارگراناز وجود شرایط لازم مطلع شوند .مرکز مشاوره آویژه دانشیکی از مجرب ترین مراکز برای اخذ راهنمایی های لازم است .


بیشتر بخوانید:شرایط انواع معافیت ایثارگران سربازی 99


انواع مشاوره معافیت ایثارگران مربوطه:

 • معافیت ایثارگری فرزندان شهدا و جاویدالاثران

 • معافیت ایثارگری یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران ، آزادگان و جانبازان در صورتی که فاقد فرزند ذکور هستند.

 • معافیت فرزندان ایثارگران و نحوه جمع نمودن امتیازات جانبازی و ایثارگری برای معافیت

 • معافیت ایثارگری جانباز ۱۰ درصد و بالاتر

 • معافیت ایثارگری فرزند خوانده قانونی جانبازان

 • معافیت ایثارگری مشمولانی که با بانوان ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند

معافیت ایثارگران “دریافت کارت پایان خدمت شرایط خاص و ویژه ای دارد و به افرادی خاص داده می شود. این افراد باید تمامیشرایط مورد نیاز برای معاف شدنرا داشته باشند.خیلی از جوانان در مدتی کوتاهی که به مشمول شدن دارند نسبت به سنجش شرایط خود برای اینکه از خدمت سربازی معاف می شوند یا نه؛ را بررسی می کنند. تا ببینند آیا راهی برای معاف شدنشان است یا خیر. این افراد باید بدانند برای اقدام کردن برای گرفتن کارت معافیت از خدمت سربازی باید باقوانین معافیتآشنا شوند و در این مورد متوانند ازمشاوره معافیت ایثارگران بهره بگیرند.

یکی از راه های کاهش مدت خدمت سربازی استفاده از معافیت خدمت سربازی میباشد. این معافیت ها عبارتند از:

 • معافیت کفالت
 • معافیت پزشکی
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت تحصیلی
 • معتفیت موارد خاص

مشاوره معافیت ایثارگران چه مراحلی دارد؟

شرایط احراز معافیت ایثارگران:

هر کدام ازانواع معافیت های ایثارگریشرایط و ضوابط مخصوص به خود را دارند .مشاوره معافیت ایثارگرانمی تواند به تمام شرایط احرازی مربوطه اشاره جامع نماید . ما در زیر به طور مثال به چند مورد از شرایط احراز این نوع از معافیت ها اشاره خواهیم کرد . هریک از موارد ذکر شده در ذیل، خود زیر شاخه هایی را در بر می گیرند.

 

معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران

 1. کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.

 2. چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران(شهدا و جاویدالاثران) معافیت خود را به سبب استفاده فرزند دیگر یا برادر شهید یا جاوید الاثر باطل کرده باشد. مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره‌مند گردد.

 3. تا زمانی که بنیاد شهید و امور ایثارگران جاویدالاثری رزمندگان را تایید می‌نمایند بهره‌مندی فرزندان آنان از این معافیت بلامانع است.

معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگان و جانبازان فاقد فرزند ذکور

 1. در صورتی که شهید یا جاویدالاثر فاقد فرزند پسر باشد با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران آنان می تواند از معافیت استفاده نماید.

 2. آزادگانی که دارای حداقل ۲۴ ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

 3. جانبازانی که دارای حداقل ۲۵% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

 4. چنانچه در گذشته برابر قوانین و مقررات ابلاغی زمان رسیدگی ، به سبب برادر ،برادری از خدمت معاف شده باشد برادر دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.

 5. در صورت فوت فرد معاف شده ،اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب معافیت از خدمت معاف شوند.

 6. با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر شرط فاقد فرزند ذکور بودن ایثارگر،سن فرزند پسر ملاک نبوده و وجود فرزند پسر در سن طفولیت(زیر۱۸سال) نیز مانع بهره مندی برادر ایثارگر از معافیت می گردد.

 7. در خانواده ایثارگران فاقد فرزند ذکور حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد. و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.

 8. آن دسته از آزادگانی که بر اساس مقررات گذشته و به دلیل آزادگی کمتر از ۳۶ ماه برای یکی از فرزندان یا برادران خود کسر خدمت اخذ نموده اند. با مقررات جدید نمی توانند برای فرزند یا برادر دیگر درخواست معافیت نمایند .

نظام وظیفه

معافیت فرزندان ایثارگران و نحوه تلفیق امتیازات برای معافیت

 1. به ازای هر ۲۴ ماه اسارت آزادگان یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .

 2. به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی جانبازان یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .

 3. به ازای هر ۳۰ ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان ، یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .

 4. استفاده فرزندان ایثارگر از امتیازات متعلقه محدودیت نداشته و متناسب با امتیازات ، فرزندان ایثارگران می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .

 5. این معافیت صرفاً برای فرزندان ایثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران‌آنان نمی‌گردد.

 6. ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا و یا قانون ماده واحده در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند. درصورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده، به شرطی که باقی مانده هرکدام از امتیازات به تنهایی به حد نصاب معافیت برسد می توانند برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند .

 7. آزادگان و جانبازانی که براساس ضوابط و مقررات گذشته به دلیل نداشتن فرزند پسر یا صغیر(زیر۱۸سال) بودن آن فرزند پسر ، برادر آنان از امتیاز استفاده کرده و از خدمت معاف شده اند درصورتی که مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتیب بیش از ۴۸ ماه و یا ۵۰% باشد ، حسب مورد یک فرزند یا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .

 8. ایثارگرانی که سابقه جبهه ، آزادگی یا جانبازی آنان به تنهایی منجر به معافیت فرزندشان نشود درصورتی که مجموع اعداد(مجموع درصد جبهه و جانبازی) و یا تمامی عوامل مذکور به عدد ۳۰ و بیشتر برسد تنها می توانند یک فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند .

معافیت جانباز ۱۰ درصد و بالاتر:

 1. مشمولانی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز ۱۰ درصد و بالاتر ، تعیین درصد شده باشند این معافیت شامل حالشان خواهد شد.

 2. استفاده خود جانباز از معافیت مورد نظر مانع معافیت فرزند وی از امتیاز جانبازی وی نمی گردد.

معافیت فرزند خوانده قانونی جانبازان

 1. این معافیت شامل فرزند خوانده جانبازی می شود که فاقد فرزند بوده و بنا بر تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل قطع نخاع ناشی از جانبازی نمی توانند صاحب فرزند گردند .
 2. تایید فرزند خواندگی افراد توسط مراجع صالح قضایی انجام پذیرد .
 3. در این معافیت میزان درصد جانبازی ملاک نبوده و جانباز با داشتن شرایط لازم و تایید و درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند از امتیاز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .
 4. چنانچه جانباز دارای چند فرزند خوانده قانونی باشد فقط برای یک نفر می تواند درخواست بهرمندی از معافیت مذکور را نماید .

مشاوره معافیت ایثارگران چگونه است؟

معافیت مشمولانی که با بانوان جانباز۲۵درصد و بالاتر ازدواج کنند

 • مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵ درصد ازدواج نمایند تا مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار می‌شوند. و در صورت استمرار ازدواج پس از پایان ۵ سال با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از معافیت دائم بهره مند می شوند .معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی ۳۰ ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده ، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.

تبصره ۱:

چنانچه از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه (سیستم وظیفه عمومی) دو سال و یا بیشتر سپری شده باشد معافیت موقت تا پایان پنج سال صادر و سپس در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معافیت دائم صادر می گردد.

تبصره ۲:

در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده باید مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام نماید تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد.

 • بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهریا مادر معاف شده اند نیز می توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

روند رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگری:

چنانچه فرد مشمول درخواستمعافیت ایثارگرینماید، باید روند خاصی را طی کند .مشاوره معافیت ایثارگرانمی تواند طریقه روند این مسیر را مشخص نماید .

در این قسمت ما به چند مورد از روند رسیدگی به عنوان نمونه اشاره خواهیم کرد . افراد مشمول می توانند از روند کامل رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگری بهمرکز مشاوره آویژه دانشتماس حاصل نمایند . موارد ذکر شده به عنوان نمونه عبارتند از :

 1. مشمول باید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه کند .
 2. دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مدارک را دریافت می کنند .
 3. ثبت تائید درخواست در گواهی های صادره از غیر نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی در سامانه، توسط معاونت وظیفه عمومی استان صورت می گیرد .

مشاوره معافیت ایثارگران چه مزایایی دارد؟

نکات مربوط به مشاوره معافیت ایثارگری:

برای اخذمعافیت ایثارگرینکاتی را باید دانست و رعایت کرد .مشاوره معافیت ایثارگرانبه طور کامل نکات مربوطه را ارائه می دهد. همچنینمرکز مشاوره آویژه دانشمناسب ترین انتخاب برای رهنمودهای لازم است . به طور مثال به چند مورد از نکات در این زمینه اشاره خواهیم کرد :

 • آزادگان و جانبازانی که بر اساس ضوابط و مقررات گذشته به دلیل نداشتن فرزند پسر یا صغیر ( زیر ۱۸ سال ) بودن آن فرزند پسر، برادر آنان از امتیاز استفاده کرده و از خدمت معاف شده اند . در صورتی که مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتیب بیش از ۴۸ ماه و یا ۵۰% باشد، حسب مورد یک فرزند یا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
 • ایثارگری که دارای ۲۷% جانبازی نیروهای مسلح و دارای ۳ ماه حضور در جبهه یا ۳ ماه آزادگی باشد، می تواند یک فرزند خود را معاف نماید .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم در زمینه مشکلات خدمت سربازی و افزایش آگاهی شماست تا با توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستامرکز مشاوره آویژهخدمات متنوعی را در زمینهمشاوره معافیت ایثارگریبه شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

مشاوره معافیت ایثارگران

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای عضویت در کانال آخرین اخبار نظام وظیفه و اطلاع از اخبار معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 16 نظر:
 1. سلام من پدرم 2۲ماه 20روز با 5درصد جانبازی داره من میتونم معافیت بگیرم؟؟؟

 2. سلام من بسته تماس و خریدم و پیامک اومد رزرو شد الان باید چیکار کنم

 3. ببخشید پدرم ۶ماه۲روز سابقه حضور درجهبه رو داره منم ۲۳سالمه میشه معافیت بگیرم

 4. سلام روز بخیر
  پدر بنده از ابتدای جنگ تا پایان جنگ در منطقه جنگی جزیره خارک حضور داشته و بدینوسیله نیز برادرم معاف گردید ایا میتوانم برای ایثارگری پدرم اقدام کنم.
  و کدوم ایتم باعث معافیت برادرم شد
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. اینکه چه ایتمی باعث معافیت برادر شما شده است با توجه به موارد درج شده در پرونده ایثار گری قابل توضیح است برای اطلاع دقیق از شرایط و مقرارت معافیت ایثارگران با کارشناسان ما در مرکز تماس بگیرید.

 5. سلام پدرمن ۲۴ماه سابقه حضور درجبهه در یگان ارتش و۵درصد ایثارگری داره آیا میتونم معافی بگیرم؟

 6. سلام
  دایی من شهید شده فاقد فرزند هم هست تمامی برادران و فرزندان هم دارای کارت پایان خدمت هستن
  پدر شهید فوت شده.بنده از مادر شهید نگهداری میکنم
  میتوانم از معافیت شهدا بهره مند شوم

  1. سلام / خیر . این امتیاز فقط برای فرزندان و برادر شهید محاسبه میشود.

 7. سلام پدر من ۱۹ ماه جبهه بوده و۱۵درصدجانبازی دارد ایا از خدمت سربازی معاف هستم

  1. سلام وقت بخیر
   بله باید درخواست دهید تا بررسی شود طبق مدارک

 8. سلام ایا میتونم اقدام کنم متولدم ۱۳۸۱ هس پدرم ۳۹ درصد جانبازی ۴/۵ سال اسارت

  1. با سلام
   بستگی به ماه تولدتم داره ولی باید حدودا چند ماهی صبر کنی بعد اقدام نمایی

 9. اگر لطف كنيد جواب بديد ممنون.ايا با معافيت ٣٠ماه جبهه اموزشي هم معاف ميشه يا اون دوماه رو بايد رفت؟؟؟
  پروژه درخواست معافيت با ايثارگري٣٠ماه جبهه تا اومدن كارت معافيت چقدر حدودي طول ميكشه كه بتوان از كشور خارج شد؟؟

  1. سلام مهرداد جان
   معافیت ایثارگری مشمول دوره آموزشی نمیشه و باید این دوره آموزشی رو بگذرونید

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/5/5

شنبه

1403/5/6

یکشنبه

1403/5/7

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید