شرایط لازم برای بخشودگی غیبت سربازی

شرایط بخشودگی غیبت سربازی

انواع غیبت سربازی چیست؟ برای پاسخ ویدئو زیر را حتما ببینبد:

ممکن است برخی از افراد بدون دریافت معافیت تحصیلی وارد دانشگاه شوند و یا به هر دلیل دیگری، برای اعزام به خدمت اقدامی انجام نداده باشند، طبق قوانین این افراد غایب قلمداد می شوند.

متناسب با نوع و زمان غیبت سربازی، برخی شرایط و ضوابط و قوانین برای افراد غایب لحاظ می شود. برای مثال، افرادی که از سربازی غایب شوند و در مهلت مقرر برای اعزام اقدامی نکنند، از انجام بسیاری از امور مرتبط به ارگان های دولتی، منع خواهند شد!

مشمولان خدمت به منظور بخشودگی غیبت سربازی غیر مجاز باید به دنبال راه هایی برای توجیه غیبت سربازی خود باشند.

اما معایب غیبت تنها محدود به این نمی شود؛ افرادی که غیبت سربازی داشته باشند، از برخی خدمات دولتی نمی توانند بهره مند گردند. برای مثال هیچ وامی دریافت نمی کنند یا از کمک های کشاورزی و صنعتی و… بهره مند نمی شوند.

جدای از این موارد، افراد مشمول غایب نمی توانند اصل مدرک دوره های تحصیلی و یا پایان نامه های دوره های بالاتر را دریافت کنند و همچنین در موسسه های دولتی و بسیاری از موارد دیگر نمی توانند شاغل شوند.

در این مقاله به چگونگی بخشش غیبت سربازی می پردازیم. اگر می خواهید بدانید چه شرایطی برای بخشودگی غیبت های سربازی لازم است، تا پایان این مطلب همراه مرکز مشاوره آویژه باشید.

 

 

 

 

 

 

شرایط بخشودگی غیبت سربازی

در صورتی که در سوابق خدمتی سربازان، حسن خلق، جدیت در انجام وظیفه، ابراز شجاعت و فداکاری از سمت فرمانده ها تایید شود، تمام یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی آن ها بر طبق ضوابط و قوانین، مورد عفو و بخشش قرار می گیرد.

اضافه خدمت سربازان در مواردی مانند سرباز نمونه، موفقیت در ثبت ابتکاری که منجر به تولید محصول یا مقاله علمی معتبر شده است، حفظ کردن حداقل یک جز از قرآن کریم و یا گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز یگان نیروهای مسلح در صورت تایید فرماندهان بخشیده می شود.

سربازان برای بهره مند شدن از این تسهیلات، باید به نیروی انسانی یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

بخشودگی غیبت سربازی

در ادامه شاهد برخی شروط لازم برای بخشودگی غیبت سربازی هستیم.

سربازی در مناطق بد آب و هوا یا مناطق محروم به مدت حداقل 9 ماه (این افراد ممکن است بتوانند از کسری خدمت مناطق محروم استفاده کنند.)

سابقه خدمت سربازی در مناطق عملیاتی و جنگی حداقل به مدت 6 ماه

شجاعت و فداکاری در ماموریت ها و تایید آن توسط فرمانده نیروهای مسلح

نفرات اول تا سوم مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی، علوم قرآنی و… در سطح یگانی و استانی

نفرات اول تا دهم مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی، علوم قرآنی و… در سطح سازمان نیروهای مسلح

ثبت محصول، مقاله علمی معتبر و… قبل یا در حین خدمت سربازی و رعایت نظم و انضباط در حین خدمت

نفرات اول تا سوم منتخب دوره های آموزشی مهارت آموزی شاغل در مناطق کم برخوردار و به کارگیری آن در یگان خدمتی

افراد اول تا سوم دوره های آموزشی رزم مقدماتی و پیشرفته در گروهان، گردان و تیپ

افراد دارای نمرات ۹۰ از ۱۰۰ به بالاتر در دوره آموزش رزم مقدماتی و پیشرفته

حافظ حداقل یک جزء قرآن و یا یک پنجم نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه یا اصول کافی

بروز حادثه برای مشمول خدمت سربازی که منجر به معلولیت یا جانبازی و از کار افتادگی وی شود به طوری که به معافیت منجر نگردد.

فعالیت در ترویج فرهنگ علوم قرآنی، برگزاری نماز جماعت و ترویج تفکر بسیجی و اعتقادات اسلامی

حسن و دقت در نگهداری اموال در اختیار و تایید آن توسط فرمانده یگان و نیروی انسانی محل خدمت

خدمت در مناطق با بیش از 300 کیلومتر فاصله از محل سکونت به مدت ۱۲ ماه

خدمت به مدت یکسال در یگان پاسداری برای مشمولان شاغل در مناطق عادی

داشتن توانایی و مهارت مورد نیاز یگان و به کارگیری موثر آن

انجام وظایف محوله در خارج از ساختمان و در شرایط جوی نامساعد و سرما و گرما

فرزندان کارکنان نیروهای مسلح که در خارج از محل سکونت و بصورت غیر بومی به خدمت مشغول هستند.

 

غیبت هایی قابل توجیه

چه غیبت هایی قابل توجیه هستند؟

اکثر افرادی که مشمول غیبت می شوند، به عمد در این شرایط قرار نگرفته اند و امکان دارد به علت یک سری اتفاقات و شرایط برای آن ها غیبت سربازی لحاظ شده باشد. به همین دلیل بهتر است دنبال راه های بخشودگی غیبت سربازی بگردند.

شرایطی وجود دارد که اگر مشمولان، به وسیله یکی از آنها از اعزام به خدمت جا مانده باشند و وارد دوره غیبت اولیه شده باشد، غیبت آن ها موجه محسوب می شود و از جریمه هایی که در نظر گرفته شده است، معاف می شوند.

پونزتمامی شرایطی که به خاطر آن ها غیبت مشمول، موجه خواهد بود و منجر به بخشودگی غیبت سربازی می شود به شرح زیر است:

فرد به بیماری مبتلا شود یا صدمه ای ببیند که تاخیر در معرفی یا اعزام حداکثر به مدت 2 ماه، از زمان شروع بیماری را به دنبال داشته باشد.

فرد به بیماری یا صدمه ای دچار باشد که سبب بستری شدن او در بیمارستان شود و نهایتا تا 6 ماه پس از شروع بیماری، همراه با ارائه مدارک مستند و تایید پزشک معتمد سازمان نظام وظیفه، مجاز به تاخیر در معرفی یا اعزام است.

اگر دوره نقاهت و بهبودی بیشتر از 6 ماه شود، در این صورت باز هم نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان است.

اگر یکی از اعضای درجه یک خانواده فرد از دنیا برود، معرفی و اعزام او حداکثر تا 3 ماه می تواند به تاخیر بینجامد. اگر فرد فوت شده، از خانواده همسر فرد باشد، این مدت زمان تنها به 1 ماه کاهش می یابد.

مواجه شدن فرد مشمول سربازی یا یکی از اعضای خانواده او با یکی از وقایع طبیعی، مثل سیل، زلزله و… یا حوادثی مثل آتش سوزی، انفجار، تصادف شدید یا سقوط هواپیما که موجبات تاخیر فرد را حداکثر بین 2 تا 6 ماه بعد از اتفاق افتادن حادثه را فراهم کند.

اگر فردی همسر و فرزندش در حادثه آسیب ببیند، بسته به میزان و شدت آن ضرورتی که برای حضور فرد مشمول نیاز است، نهایت تا 6 ماه پس از حادثه، غیبت فرد موجه است.

اگر آسیب دیدگان فرد مشمول، پدر، مادر، خواهر یا برادرش باشد، این مدت زمان موجه بودن غیبت به نهایت 3 ماه خواهد رسید و اگر پدر و مادر همسر فرد مشمول دچار صدمه ای شود، این مدت زمان به 2 ماه کاهش پیدا می کند. این موضوع را باید در نظر داشته باشید که این تاخیر و غیبت تنها با ارائه مدارک و مستندات تاییدیه مراجعی که دارای صلاحیت هستند، قابل توجیه است.

مشکلات اداری که امکان دارد برای هر فردی در حین انجام فرایند معرفی و اعزام اتفاق بیفتد، بدون اینکه مشمول در این زمینه تقصیری داشته باشد، در این صورت غیبت فرد موجه خواهد بود. در شرایط این شکلی، نهایتا 6 ماه و تنها با ارائه مدارک مستند و اثبات اینکه در این زمینه کوتاهی مرتکب نشده است، غیبت فرد موجه است.

اگر فرد مشمول، در حبس یا توقیف به سر ببرد، باید مراجع دارای صلاحیت این موضوع را تایید کنند.

توجه داشته باشید که زمان شروع حبس باید قبل از شروع دوره غیبت فرد مشمول باشد.

اگر سرپرست خانواده مشمول، به بیماری یا کارافتادگی دچار باشد، در زندان باشد، معتاد باشد، مفقودالاثر باشد و یا به صورت کلی مواردی این چنین را تجربه کند، زمانی فرد می تواند غیبتش را توجیه کند که در صورت غیبت او، خانواده نتواند امرار معاش کند و شخص دیگری نباشد که صلاحیت و سرپرستی خانواده را بر عهده بگیرد؛ غیبت این افراد دارای توجیه است و مدت زمان 3 ماه فرصت غیبت تعلق می گیرد.

اگر فرد مشمول شرایط معافیت نداشته باشد و برای اعزام اقدام کند، باید مدرک مستند از مراجع ذیصلاح را برای توجیه غیبتش ارائه کند.

بیماری های همسر و فرزند مشمول که سبب به تاخیر افتادن معرفی او حداکثر به مدت 3 ماه می شود.

توجیه غیبتی که تحت این شرایط باشد، باید توسط پزشک معتمد سازمان نظام وظیفه و ارائه مدارک معتبر، صورت بگیرد.

در صورتی که فرد، پیش از شروع دوره غیبت اقدام به ازدواج کرده باشد و یا اختلافات با همسرش به طلاق او منجر شده باشد، این اقدامات می توانند سبب تاخیر در اعزام یا معرفی به مدت 3 ماه شود. با ارائه مدرک مستند و گواهی مرتبط از مراجع مربوطه، غیبت فرد موجه محسوب می شود.

اگر پدر یا برادر مشمول به موجب بیماری فوت کند، و شورای پزشکی این تشخیص را دهد که شروع بیماری پدر یا برادر و مراقبت از بیمار پیش از غیبت فرد مشمول بوده است غیبت فرد موجه است.

اگر پدر یا برادر مشمول، دچار نقص عضو یا جراحت باشد و توسط شورای پزشکی تشخیص داده شود که شروع بیماری هر کدام و مراقبت مشمول از آن ها به پیش از دوره غیبت مربوط بوده و در طی آن نیز ادامه داشته باشد، غیبت موجه محسوب می شود.

اگر مادر مشمول با دلایلی مانند حبس، اعتیاد یا مفقودالاثر بودن پدر یا مواردی مشابه طلاق بگیرد و وظیفه سرپرستی خانواده، پیش از شروع غیبت، بر عده مشمول سربازی بیفتد، فرد مشمول باید با ارائه مدارک مستند و تاییدیه سازمان های مربوطه برای بخشودگی غیبت خود اقدام کند.

ممکن است فرد دلیل موجهی برای غیبت نداشته باشد، اما به علت برخی از شرایط خاصی که برای خانواده اش پیش می آید، امکان اعزام به خدمت را نداشته باشد. در این حالت تحت شرایط خاصی غیبت او برای استفاده از معافیت توجیه می شود و اضافه خدمت برایش لحاظ نمی شود.

پونزاین شرایط به شرح زیر است:

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

فوت همسر

اگر همسر فرد مشمول فوت کند و فرزند کوچک داشته باشد، غیبت او نهایت تا 3 سال موجه است. اگر تعداد فرزندان او 2 تا باشد، این مدت زمان به 5 سال افزایش پیدا می کند و اگر دارای 3 فرزند باشد، به مدت 8 سال، غیبت این فرد موجه محسوب می شود.

معلولیت همسر

اگر همسر فرد مشمول بعد از ازدواج دچار معلولیت شود، برای مراقبت نیاز به وجود همسرش باشد، بسته به میزان معلولیت او می تواند تا حداکثر 2 سال، از غیبت موجه استفاده کند. اگر معلولیت همسر فرد مشمول شدید و یا خیلی شدید باشد، او می تواند نهایت تا 5 سال غیبت موجه داشته باشد.

معلولیت اعضای خانواده

اگر هر کدام از اعضای درجه یک خانواده مشمول، مثل پدر، مادر، برادر و خواهر، دچار معلولیت و یا بیماری باشند که این میزان آن شدید باشد و به جز فرد مشمول شخص دیگری نباشد تا از آن ها مراقبت کند و در صورت اعزام او، خانواده امرار معاش خودش را از دست می دهد، فرد مشمول می تواند نهایت تا 5 سال غیبت موجه داشته باشد.

پدر زندانی

دارندگان شرایط خاص از جمله کارکنان وظیفه یتیم، متاهل، فرزند ایثارگر و همچنین در حالتی که پدر در حبس به سر ببرد، مشروط به اینکه محکوم به جرائم امنیتی نباشد، فوت اعضای درجه یک خانواده در طول خدمت، مشمولین وظیفه تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز مشمول بخشش اضافه خدمت می شوند.

 

مدارک مورد نیاز جهت توجیه غیبت سربازی

مدارک مورد نیاز جهت توجیه غیبت سربازی

پونزدر ذکر برخی از شرایط غیبت موجه، گفتیم که نیاز به مدارک و مستندات است، این مدارک به شرح زیر است:

تیک مدارک پاراکلینیکی مراکز درمانی دانشگاه ها و یا نیروهای مسلح که نشان می دهد بیماری یا صدماتی به مشمول وارد شده و مورد تایید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان باشد. مثلا نتیجه آزمایشات، رادیوگرافی، رادیولوژی، آندوسکوپی، CT اسکن MRI، سونوگرافی و…

تیک مدارکی که بیماری و بستری بودن فرد مشمول یا همسر و فرزند او را نشان می دهد و مورد تایید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان نیز باشد. این مدارک شامل گواهی های صادر شده از مراکز درمانی و بیمارستان ها به همراه کپی خلاصه پرونده بیمارستان است.

تیک مدارکی که نشان دهنده بیماری و بستری بودن فرد مشمول یا همسر و فرزند او بوده و مورد تایید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان نیز باشد. این مدارک عبارتند از گواهی های صادر شده از مراکز درمانی و بیمارستان ها به همراه کپی خلاصه پرونده بیمارستانی و…

تیک گواهی فوت صادر شده از ثبت احوال که متعلق به یکی از بستگان درجه یک مشمول و همسرش باشد.

تیک تایید سازمان آتش نشانی محل، مبنی بر این که به علت حادثه ای همچون آتش سوزی یا انفجار، خسارت مالی به مشمول یا اعضای درجه یک او و یا پدر و مادر همسرش وارد شده است.

تیک در صورتی که به علت تصادف شدید اتومبیل، حوادث مربوط به هواپیما و قطار و از این دست اتفاقات، به مشمول و یا اعضای درجه یک خانواده وی، خسارات جانی و مالی تحمیل شود، نیاز به گواهی تایید مراجع قضایی (پزشکی قانونی) و انتظامی محل می باشد.

تیک در صورتی که خسارات جسمی، مالی و روحی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، صاعقه و طوفان، به مشمول و یا اعضای درجه یک خانواده و هم چنین پدر و مادر همسر وی وارد شود، برای توجیه غیبت خود نیاز به گواهی صادره از بخشداری یا فرمانداری محل دارد.

تیک اگر آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان، طلبه ها و دانش آموزان، به علت بعضی از اشکال های اداری به موقع به سازمان اعلام نشود، برای اثبات کردن آن، نیاز به صادر شدن تاییدیه در مورد چگونگی و نحوه بروز ایرادات اداری، از بالاترین مقام اجرایی و اداری مرکز آموزش عالی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه علمیه و آموزش و پرورش در مراکز شهرستان ها می باشد.

تیک اگر وضعیت خدمتی مشمولان به کار گرفته شده یا رها شده از خدمت، به خاطر بروز مشکلات اداری و سازمانی باشد و به موقع به سازمان وظیفه عمومی اعلام نشود، نیاز به یک تاییدیه صادر شده از نیروی انسانی سازمان های به کار گیرنده مشمولان متعهد به خدمت و هم چنین نیروی انسانی نیروهای مسلح، در مورد نحوه و چگونگی رخ دادن مشکلات اداری، می باشد.

تیک کپی حکم صادره مورد تایید از مراجع قضایی صادر کننده حکم، که مبنی بر محبوس بودن مشمول، توقیف وی، غیبت یا مفقودالاثر بودن پدر یا سرپرست دیگر خانواده باشد، با ذکر تاریخ شروع و اتمام محکومیت مشمول بخشش غیبت سربازی می شود.

تیک اگر پدر یا سرپرست دیگر خانواده گرفتار اعتیاد شدید باشد، نیاز به استعلام از مراکز درمانی و بهداشتی یا پزشکی قانون معتبر و نیز تاییدیه مراجع انتظامی می باشد.

تیک عقدنامه یا طلاق نامه، به همراه شناسنامه مشمول و همسرش. به منظور اثبات درستی یا دروغی بودن ازدواج یا طلاق مشمول و یا هر یک از اعضای درجه یک خانواده وی، استعلام از ثبت احوال و یا ثبت اسناد الزامی است.

تیک در رابطه با شروع اختلافات مشمول و همسرش و یا مادر و پدر مشمول، به برگه تحقیقات محلی کلانتری یا پاسگاه محل سکونت و هم چنین دادنامه و برگه های احضاریه صادره از مراجع قضایی در این زمینه نیاز است.

تیک در صورتی که پدر و یا برادر بالای 18 سال مشمول، در طول غیبت، دچار بیماری بوده که نیاز به مراقبت دارد، ارائه برگ رأی شورای پزشکی مبنی بر اعلام نظر در این خصوص الزامی است. اگر هر یک از آنها به سبب این بیماری در طول دوره غیبت، فوت شود، تایید بیماری و محتاج بودن به مراقبت قبل از فوت، در طول مدت غیبت، از سوی شورای پزشکی نیاز است.

تیک در صورتی که مادر مشمول به سبب حبس، مفقودالاثر بودن و یا اعتیاد شدید همسرش ناچار به طلاق غیابی شده باشد، ارائه کپی از دادنامه و حکم صادر شده از مراجع صالحه قضایی الزامی است.

تیک استعلام از سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم دریافت حقوق پدر و یا مادر مشمول

تیک بررسی صحت سرپرستی و تامین امرار معاش خانواده توسط مشمول، به واسطه پلیس کنترل اطلاعات یا کلانتری یا پاسگاه نظامی محل از طریق انجام تحقیقات از شورای اسلامی محل سکونت صورت می گیرد.

تیک ارائه گواهی صادره از کمیته امداد یا بهزیستی استان در خصوص تحت پوشش بودن اعضای درجه یک خانواده

تیک درصورت معلولیت اعضای درجه یک خانواده، نیاز به گواهی صادر شده از سازمان بهزیستی، با ذکر تاریخ معلولیت می باشد.

تیک درصورت بروزاشکالات مربوط به پست و عدم ارسال و تحویل به موقع مرسوله به مشمول، نیاز به گواهی صادره به امضای مسئول اداره پست شهرستان محل سکونت مشمول با ذکر دلایل منطقی و قابل قبول می باشد.

تیک در صورتی که در آخرین روز مهلت معرفی، در ثبت درخواست مشمول اشکالی بروز دهد، مانند قطعی شبکه ارتباطی و عدم امکان ثبت درخواست مشمول، نیاز به ارائه گواهی صادره به امضای مسئول دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) و با تایید مدیر سیستم فاوای شهرستان می باشد.

چه غیبت هایی قابل توجیه نیستند

چه غیبت هایی قابل توجیه نیستند؟

تمامی آقایانی که به سن 18 سال می رسند، می بایست جهت اعزام و معرفی به خدمت خود اقدام نمایند و وضعیت خود را مشخص کنند.

بر اساس قانون وظیفه عمومی، مشمولان خدمتی که در موعد مقرر برای رسیدگی به وضعیت خود اقدام نکرده و یا خود را معرفی نکرده باشند، به عنوان سرباز غایب محسوب می شوند.

پونزشرایطی که به موجب آنها غیبت افراد توجیهی نداشته و مشمول جریمه می شوند، به شرح زیر است:

تیک در موعد مقرری که توسط سازمان تعیین می شود، مشمولان خدمت سربازی، اقدامات لازم جهت معرفی و اعزام به خدمت را انجام نداده باشند.

تیک دانش آموزان، دانشجویان و طلاب خارج از کشور که حداکثر 1 سال پس از انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل، خود را معرفی نکرده باشند.

تیک افرادی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت، ترک تحصیل کرده و یا از تحصیل انصراف داده، اخراج یا فارغ التحصیل شده اند و تا 6 ماه پس از 18 سالگی نیز اقدامی جهت معرفی خود انجام نداده اند.

تیک افرادی که در تاریخ های مقرر جهت اعزام به خدمت حضور نداشته باشند.

تیک آن دسته از افرادی که دارای برگ معافیت موقت بوده و یک ماه پس از اتمام معافیت موقت، جهت ادامه فرآیند رسیدگی، به وظیفه عمومی رسیدگی کننده جهت معرف خود مراجعه نکرده باشند.

تیک متعهدین خدمتی که در دستگاه های غیرنظامی مشمول قانون، مشغول به فعالیت اند و هم چنین کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح که حداکثر تا 6 ماه پس از رهایی از خدمت، خود را معرفی نکرده باشند.

تیک اتباع خارجی که پس از تحصیل تابعیت ایرانی، حداکثر 6 ماه پس از تاریخ اخذ تابعیت، اقدامی جهت معرفی خود انجام نداده باشند.

تیک افرادی که دارای شناسنامه نبوده و حداکثر تا 5 ماه پس از صدور آن نیز خود را معرفی نکرده باشند.

تیک مشمولانی که بدون غیبت اولیه، محکوم به زندان شده و تا 6 ماه پس از آزادی خود، اقدامی جهت معرفی خود انجام نداده اند.

تیک افرادی که بیشتر از سقف مجاز، در مقاطع مختلف تحصیلی، ادامه تحصیل داده باشند.

تیک کسانی که به صورت داوطلب آزاد یا متفرقه به ادامه تحصیل پرداخته اند و این تحصیل آنها تا پس از موعد قانونی اعزام نیز ادامه داشته باشد.

تیک مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی حضوری که در مهلت های مقرری که با توجه به تاریخ تولد و زمان دریافت مدرک تحصیلی آنها تعیین می گردد، مدارک خود را جهت معرفی ارسال نکرده اند.

تبعات نقدی غیبت سربازی

برخی افراد در موعد قانونی اقدام به درخواست معافیت پزشکی یا معافیت کفالت کرده اند. اگر مشمولان در مراحل رسیدگی پزشکی و کفالت قرار گرفته اند، نباید از روی عمد و یا کوتاهی در پیگیری پرونده و با حضور نداشتن در جلسه های شورای پزشکی و هیئت کفالت، موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی بشوند.

زیرا رأی شورای پزشکی و هیئت رسیدگی کفالت نیز مبنی بر سرباز بودن فرد صادر می شود و در این صورت حکم مشمول غایب را داشته و برگ اعزام با غیبت برای وی صادر خواهد شد.

افرادی که حین آموزش اولیه یا خدمت در یگان، اقدام به فرار یا غیبت نموده اند، لازم است دوره آموزشی مجدد برای آن ها برگزار شود.

این افراد علاوه بر رسیدگی به غیبت و یا فرارشان، دوباره به دوره آموزش، اعزام شده و پس از پایان دوره در یگان قبلی به ادامه خدمت می پردازند.
اما باید به این نکته توجه داشته باشند که مدت آموزش قبلی آن ها جزئی از خدمت آن ها به حساب نمی آید.

پونزغایبین به لحاظ اضافه خدمت، مطابق جدول زیر، مشمول جریمه می شوند:

اضافه خدمت غایبین خدمت
مدت زمان غیبتمیزان اضافه خدمت
3 ماه در زمان صلح
15 روز در زمان جنگ
3 ماه
بیشتر از 3 ماه در زمان صلح
بیشتر از 15 روز در زمان جنگ
6 ماه
بیش از یک سال در زمان صلح
بیش از 2 ماه در زمان جنگ
اعمال اضافه خدمت + تلقی به عنوان فراری و معرفی به مراجع مصالح قضایی

تبعات نقدی غیبت سربازی

تبعات نقدی غیبت سربازی

در صورتی که مشمولان غیبت، از تسهیلاتی که برایشان ممنوع شده استفاده نمایند، به عنوان متخلف شناسایی شده و به محاکم قضایی معرفی می شوند.

پونزمیزان جریمه ای که برای این افراد در نظر گرفته شده است، در جدول زیر ذکر شده است:

جریمه تخلف در تسهیلات ممنوعه
دفعات تخلفمیزان جریمه
یک بارهزینه سالانه یک سرباز
دو بارهزینه سالانه یک سرباز + 3 ماه محرومیت از خدمت
سه مرتبه و بیشترهزینه سالانه یک سرباز + محرومیت از خدمات دولتی

مبلغ جریمه که بر اساس هزینه سالانه یک سرباز می باشد، با توجه به قانون بودجه همان سال محاسبه می گردد. هم چنین از سال 94 طرحی تحت عنوان «طرح جریمه مشمولان غایب» اجرا می شود که دارای شرایط و ضوابط خاص به خود است.

به طور اختصار می توان گفت که این طرح به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمت آقایانی است که موفق به اتمام خدمت دوره ضرورت خود نشده اند.

پونزنکاتی که در رابطه با این طرح وجود دارد، این است که:

پس از 8 سال به ازای هر سال غیبت، 10% به مبالغ جریمه اضافه می گردد.

مدت غیبتی که بیش از 6 ماه به طول بینجامد، یک سال محسوب می شود.

برای مشمولان متاهل، 5% و برای آنها که دارای فرزند هستند، به ازای هر فرزند نیز 5% از مجموع مبلغ جریمه کسر می گردد.

لازم به ذکر است، مشمولان غایبی که پس از اعزام و در حین خدمت، حسن اخلاق و جدیت در انجام وظیفه از خود بروز دهند، یا در عملیات جنگی شجاعت و فداکاری به خرج دهند، به نحوی که مورد تایید فرماندهان و مسئولان مربوطه باشد، با توجه به ضوابط ابلاغ شده از ستاد کل و تصویب مقامات مربوطه در سازمان، ممکن است بخشی از اضافه خدمت آن ها توسط طرح بخشش غیبت سربازی بخشوده شود.

پونزمیزان جریمه مشمولان غایب، جهت صدور کارت معافیت سربازی بر اساس جدول زیر است:

جریمه مشمولین غایب
مقطعمبلغ جریمه
زیر دیپلم10 میلیون تومان
دیپلم15 میلیون تومان
فوق دیپلم20 میلیون تومان
کارشناسی25 میلیون تومان
کارشناسی ارشد30 میلیون تومان
دکترای غیر پزشکی35 میلیون تومان
دکترای پزشکی40 میلیون تومان
پزشکان متخصص و بالاتربیش از 50 میلیون تومان

شروط بخشودگی غیبت سربازی

 

 

✍️✍️ سخنی از مشاوران آویژه

مشمولان خدمت سربازی در صورتی که در مهلت مقرر، برای ارسال دفترچه اعزام به خدمت اقدامی نکنند، وارد دوره غیب سربازی شده و بعنوان سرباز غایب شناخته می شوند. مشمولین با مطالعه مقاله استعلام غیبت سربازیمی توانند از ساده ترین روش های استعلام غیبت سربازی مطلع شوند.

غیبت سربازی تبعات بسیاری دارد که از جمله آن ها می توان به اضافه خدمت، جریمه نقدی و… اشاره کرد.اما افرادی که غیبت سربازی دارند برای رفع غیبت سربازی می توانند با استفاده از مدارکی آن را توجیه کرده و از اضافه خدمت، دستگیری و جریمه معاف شوند.

سربازان نظام وظیفه برای داشتن آگاهی کافی درمورد دلایل بخشیدن غیبت سربازی، توجیه غیبت سربازی و مراحل بخشودگی غیبت سربازان می توانند از مشاوره نظام وظیفه استفاده کنند.

در مقاله فوق بطور کامل به توضیح شرایط توجیه غیبت سربازی پرداخته ایم.

برای استفاده از خدمات مشاوره تلفنی آویژه می توانید با شماره 9099071985 تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید.

سوالات متداول

سوال علامتاز معایب غیبت سربازی مشمولان، به چه موارد مهمی می توان اشاره کرد؟

غیبت سربازی معایب بسیاری را در پی دارد. افراد مشمول غایب نمی توانند اصل مدرک دوره های تحصیلی و یا پایان نامه های دوره های بالاتر را دریافت کنند و همچنین در موسسه های دولتی و بسیاری از موارد دیگر نمی توانند شاغل شوند.

سوال علامتشرایط بخشودگی اضافه خدمت سنواتی، در یگان های خدمتی چگونه است؟

در صورتی که در سوابق خدمتی کارکنان وظیفه، حسن خلق، جدیت در انجام وظیفه، ابراز شجاعت و فداکاری از سمت فرمانده ها تایید شود، تمام یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی آن ها بر طبق ضوابط و قوانین، مورد عفو و بخشش قرار می گیرد.

سوال علامتشرایط خاص بخشودگی اضافه خدمت چیست؟

دارندگان شرایط خاص از جمله کارکنان وظیفه یتیم، متاهل، فرزند ایثارگر، پدر زندانی (مشروط به این که محکوم به جرائم امنیتی نباشد)، فوت اعضای درجه یک خانواده، مشمولین وظیفه تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز مشمول بخشش اضافه خدمت می شوند.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

شرایط لازم برای بخشودگی غیبت سربازی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای عضویت در کانال آخرین اخبار نظام وظیفه و اطلاع از اخبار معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 150 نظر:
 1. سلام بنده متولد 1374هستم س تا برادر بزرگتر از خودم دارم
  دوتاش خدمت سربازی رفتن یکیش خدمتشو خریده
  پدرم 3ساله ب علت مریضی فوت کرده و من با مادرم زندگی میکنم ایا امکان گرفتن معافیت وجود داره؟

 2. با سلام، برادر بزرگترم بیشتر از ده سال پیش بدلیل بیماری اعصاب و روان پدرم معاف کفالت شد، و برادر کوچکترم ده سال در یک شرکت دانش بنیان کار کرده، حدود پنج سال پیش بدلیل عود ناگهانی بیماری اعصاب و روان پدرم و چندین ماه بستری و درگیری نتوانست به سربازی بره و شش ماه غیبت در برگه سبز اضافه کردن که به تازگی تمام غیبتها عفو رهبری خوردن اما باز هم با در برگه سبز جدید سربازیش درج شده که شش ماه غیبت داشته و عفو رهبری خورده، آیا امکانش هست که بتونه در شرکت خودش امریه بگیره، یا حتی معافیت یا…. ؟ پدرم دو سال پیش فوت شدن و برادر بزرگتر هم یکسال پیش مهاجرت کرده…

  1. سلام خدمت شما، تنها در شرایطی میتوانید امریه دانش بنیان بگیرد که تمام دوران غیبت ، توجیه شود و پاک شود، عفو خوردن به معنای پاک شدن غیبت نیست. باید نامه توجیه غیبت ادامه کنید. کارشناسان ما شما را بیشتر راهنمایی میکنند.

 3. سلام خسته نباشید
  من مددجوی بهزیستی هستم و ١سال هست تحت پوشش این سازمان هستم کمیسیون اعصاب وروان خیلی شدید واسم ثبت کرده حدود ٨سال غیبت دارم
  ایا میشه با این اوضاع برا معافیت پزشکی اقدام کنم معافیت شامل حال من میشه.

 4. سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان
  بنده شش سال غیبت دارم
  پدرم بیماری عصاب و روان سایکوتیک مقاوم به درمان و بیماری دوقطبی و افکار شدید خودکشی دارن و سابقه خودکشی قبل از اینکه بنده مشمول خدمت باشم رو داره،کارت معافیت پدرم کارت قرمز هستش
  واعتیاد به مواد مخدر داره
  و تحت مصرف داروهای عصاب و روان هستند
  بنده از پانزده سالگی به دلیل شرایطی ک‌موجود بود کار میکردم و هزینه های زندگی و بیماری پدرم رو پرداخت میکردم آیا امکان اینکه بنده کفالت بگیرم هست؟

  1. سلام با توجه به این که غیبت دارید اول باید توجیه غیبت انجام بدید درصورت توجیح شدن بله میتوانید کفالت بگیرید

   1. سلام من تاریخ ۲۹ شهریور اعزام زدم برای اینکه توی طرح بخشش عفو رهبری برای غیبت های سنواتی استفاده کنم و وقتی پست کردم روی دفترچه غیبت درج شد ، حالا میخوام برای امریه ثبت نام کنم چطور باید ثابت کنم من شامل بخشش هستم؟ تا قبول کنن

    1. سلام از پلیس +10 برای برسی پیگیری کنید.در صورت نیاز نامه توجیه غیبت بنویسید و دلایل غیبت را بیان کنید در صورت تایید غیبت شما بخشیده میشود.

 5. سلام من برادرم مادر زاد بیمار هستش از لحاظ جسمانی مشکل داره و زیر نظر بهزیستی هستش خواستم برای معافیت ماده ۹بهزیستی اقدام کنم ولی ۱سال و نیم غیبت دارم خودم کاراشو انجام میدم خواستم بدونم غیبتم موجه میتونم کنم که معافی بگیرم؟؟؟

  1. سلام وقت بخیر بله با توجه به یک سری شرایط امکان توجیه غیبت سربازی برای شما مهیا می‌باشد

 6. سلام وقت بخیر ببخشید من سال ۹۶فارغ تحصیل شدم با مدرک کارشناسی سال ۹۷ کنکور دادم برای ارشد دولتی قبول شدم ولی برای مشکلات خانواده ادامه ندادم گفتم یک سال بگذره اوضاع مالی خوبی نبود در همین حال پدرم سال ۹۸ سکته مغزی کرد یک سوم مغزش از کار افتاد ،دیگه توانای کار رو نداشت حقوق بگیر هم نبود که سال ۱۴۰۰ دیگه کلا معلویت شدید گرفت گوشه نشین شد توانایی هیچ کاری رو نداره از سال ۱۴۰۰ زیر پوشش بهزیستی رفته سن شم ۶۸ هست غیبت ما موجه میشه

  1. باسلام باتوجه به شرایط گفته شده باید بیشتر برسی شود

 7. با سلام من سال ۹۷ فارغ التحصیل شدم و الان ۶ ماه اضافه خدمت دارم و به دلایل مخارج منزل و پدر و مادر پیر‌ و یک خواهر قند خون دار نتونستم برم خدمت سربازی و خانوادم هم تحت حمایت کمیته امداد هستن پدرم چند سال پیش کرونا گرفتن و به سختی تونستن از شرح مریضی خلاص بشن و دوسال پیش هم جراحی قلب داشتن بالای ۶۰ سال سن دارن و نظام وظیفه رفتم گفتن چون ۶ ماه اضافه داری نمی تونیم بهت معافی و کفالت بدیم من چیکار میتونم بکنم واسه این ۶ ماه

  1. سلام.شما باید نامه توجیه غیبت بنویسید و در آن نامه دلایل غیبت خود را اعلام کنید و مدارک پزشکی پدر یا مادر و خواهر خود را هم زمینه نامه کنید.در صورتی که این نامه تایید شود و غیبت شما بخشیده شود شما میتوانید کفالت بگیرید.

 8. سلام خسته نباشید. بنده ده روز مانده به اتمام موعد فراغت از تحصیل اقدام کردم برای معافیت پزشکی و الان روند معافیت 3 ماه طول کشیده. بنده اگر معاف از رزم بشم غایب محسوب میشم؟ کنکور ارشد هم دادم شهریور جوابش میاد با این اوصاف نمیتونم مهر ثبت نام کنم؟

  1. با سلام، شما بعد از مشخص شدن جوابتون مبنی بر معاف نشدن؛ یک ماه فرصت دارید که برای خدمت اقدام کنید، شما میتوانید که بحث تمدید خدمت خود را با پلیس 10 مطرح کنید بواسطه اعلام نتایج، تاریخ اعزام شما با صحبت کردن با تاخیر خواهد افتاد،

 9. سلام غیبت حین خدمتی که ۲۶روز پی ای پی نباشه
  تکلیف چیه؟؟؟

  1. براساس ماده 59 قانون جدید سربازان فراری مدت اضافه خدمت سربازان فراری در حدود سه ماه الی یک سال در نظر گرفته شده است. جریمه نقدی و دادسرا تشکیل میشود البته در صورتی که دلایل موجه داشته باشید حبس تعلق نمیگیرد

 10. من ۲۲ ماه خدمت کردم ۲ سنوات خدمتی نمیبخشن رفتم منابع نیرو انسانی میگه حکم ورزشی بیار ۲۴ ماهش ظلم بخدا تو سرما گرما فکر کن این همه جوون فکر کنید برادرای خودتون هستن دیگ ۲ ماه بیشتر نگه مون ندارید تو رو خدا طرف اومده دیگه ۲۴ ماه گذرانده ۲ ماه بیشتر دیگه چیه

 11. تک پسر متولد ۷۸ سه خواهر
  پدر سابقه یه بار بستری ابن سینا شیراز و زیر پوشش بهزیستی وضعیت معلولیت متوسط نوع معلولیت هم چشمی

  من برج ۱۰ سال ۹۷ درخواست کفالت دادم ولی چون یه بار پدرم بستری شده بود مارو نفرستادن کمیسیون و پرومده من اونجا تاریخش گذشت و بعد اون تا الان هیچ اقدامی انجام ندادم
  خلاصه پرونده پدرمم دارم موقع بستری
  و الان چند ساله بیکار هست و تمام هزینه و اجاره خودم یا مادر به حساب ایشون واریز میکنیم و‌ مستنداتش موجوده
  الان میرم نظام وظیفه فقط میگن غیب دارم

 12. تک پسر متولد ۷۸ سه خواهر
  پدر سابقه یه بار بستری ابن سینا شیراز و زیر پوشش بهزیستی وضعیت معلولیت متوسط نوع معلولیت هم چشمی

  من برج ۱۰ سال ۹۷ درخواست کفالت دادم ولی چون یه بار پدرم بستری شده بود مارو نفرستادن کمیسیون و پرومده من اونجا تاریخش گذشت و بعد اون تا الان هیچ اقدامی انجام ندادم
  خلاصه پرونده پدرمم دارم موقع بستری
  و از اون تاریخ پدرم درامدی ندارن و هر ماه مبلغ خودم یا مادرم بحسابش واریز میکنیم بابت خرج و اجاره

  الان میرم نظام وظیفه فقط میگن غیب دارم
  چه کاری باید انجام بدم و از کجا اقدادم کنم

  1. سلام شما باید آول نامه توجیه غیبت بنویسید و دلایل غیبت خود را با مدرک بیان کنید اگر تایید شد میتوانید برای گرفتن کفالت دوباره اقدام کنید.

 13. سلام بنده ۹۰ روز غیبت (اضاف دفترچه) دارم
  میخواستم بدونم اگه کنکور قبول بشم میتونم ایست خدمت بزنم؟

 14. با سلام .بنده مشمول غایب بودم .شرایط کلی برای معافیت نسبت به مادرم را داشتم .(پدرم فوت کرده است و تک فرزندم)متاسفانه تو ادراه نظام وظیفه به دلیل غیبتم ،اعضا رای مثبت ندادن .هر چند برابر با ماده 30 قانون نظام وظیفه در حین رسیدگی حائز شرایط معافیت کفالت بودم .!حال سوالم اینست .مگر کفالت نسبت به مادر صادر نمی شود ؟و ذینع در این موارد مگر مادر نیست؟.که کمک حال ایشان باشم!چرا شرایط مکفول در نظر گرفته نمی شود ؟مگر شرط معافیت در بیشتر موارد اوضاع نابسمان مکفول نیست؟لطفا راهنمایی کنید ….ایا مکفول (مادرم)می تواند اعتراض کند؟

  1. سلام،منظور از شرایط معافیت در حین رسیدگی:زمان شورا و کمیسیون می باشد.شما امکان اعتراض به رای صادره و توجیه غیبت را دارید.
   شما اول باید توجیه غیبت می کردید و بعد برای معافیت کفالت درخواست می دادید

 15. سلام خسته نباشین لطفا ج بدین بنده سال ۹۹ مشمول بودم و الان ۵ سال هست ک غیبت دارم و پدری دارم ک از سال ۹۰ مشکل اعصاب روان و دارای دو پرونده در دو مطب متخصص هسن و تک فرزند هستم از اون موقع کار میکنم میتوانم معافیت خود را بگیرم و با استشهاد محلی تایید کنم حرفم رو ک از اون موقع کار میکردم !

  1. باوجود غیبت امکان کفالت گیری ندارید توجیه غیبت کنید

 16. سلام بنده سال ۷۱/۶اعزام به سربازی شدم متاهل هم بودم، تقریبآ ۲۶ ماه تو پادگان تیپ ۳ استان گیلان خدمت کردم زمان ۱۸ ماه رفتم نامه بگیرم واسه تشکیل پرونده، کارگزینی فرمودند فعلا برگه شما نیومده، تا تیپ هر شش ماه اعزام می‌شدند به بوکان، منو تو پادگان نگه داشتند دیگ هیچ دسترسی نداشتم تا تیپ بعد شش ماه به عقب برگشت، چندین بار رفتم دنبالش یه برگه ارزش نداره بهم دادند برو لشکر چندین بار رفتم لشکر گاهی بهم را می‌دادند گاهی نمی‌دادند سر آخر بهم گفتند تو پرونده اینجا نداری، حالا تکلیف من چی هستش،

  1. به ارگان محل سکونت مراجعه شود اگر اونجا نتیجه نگرفتید مرکز استان و در غیر این صورت منطقه عملیاتی مراجعه شود

 17. سلام من دو دلیل واسه توجیه غیبت خودم دارم…یکی اینکه پدر و مادرم سال 90 از هم جدا شدن…دوم هم پدرم از سال 98 تا 1400 زندان بودن و بنده اعزامی خرداد 1400 هستم با شش ماه اضاف در صورتی که باید سال ۹۹ اعزام میشدم آیا راهی هست که بتونم غیبت خودم رو توجیه کنم؟

 18. سلام خسته نباشید
  ببخشید بنده دو ترم دانشگاه درس خوندم
  و بعد به ارتش رفتم و می‌خوام از ارتش انصراف بدم
  و حدود ۸ ماه هست که غیبت سربازی خوردم
  خواستم بدونم جریمه ۸ ماه چیه؟

   1. سلام بند دو فرزند دارم میخواهم بدونم اضافه خدتم بخشید نشود

 19. سلام خسته نباشید
  ببخشید بنده دو ترم دانشگاه درس خوندم
  و بعد به ارتش رفتم و می‌خوام از ارتش انصراف بدم
  و حدود ۸ ماه هست که غیبت سربازی خوردم
  جریمه ۸ ماه چیه؟

 20. سلام من۹سال غیبت دارم میخام برم شامل بخشودگی اظافه خدمت میشم یا جریمه ای دارد؟

 21. سلام. من متاهل هستم و بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه، بعد از مدت زمان ۱ سال اقدام به سربازی نکردم و غایب هستم، چون شرکت دارم و مدیر شرکتی با بیش از ۴۰ پرسنل حضوری و مستقیم هستم و شرکت من در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی هست.. واقعا با اینهمه سال زحمت و این همه پرسنل باید برم سربازی ؟؟؟

 22. با عرض سلام و احترام
  همانطورکه مستحضرید فرجه فراغت از تحصیل (دانشگاه) یک سال می باشد. حالا سوال من اینجاست که فرزند من 4 روز پس از فرجه یکساله اقدام به ارسال مدارک خود نموده و 3 ماه اضافه خدمت برای ایشان در نظر گرفته شده است.
  به نظر شما چگونه می توانیم برای 4 روز توجیه غیبت داشته باشیم . البته مدارک را در موعد مقرر یکساله به پلیس + 10 جهت ارسال دادیم و بدلیل تکمیل نبودن مدارک (برگه واکسیناسیون) نتواستند سر موعد برگه را اعزام نمایند.

  باتشکر

  1. با سلام نامه توجیه غیبت مبنی بر دلیلی که به چه علت غیبت داشته ارسال کنید اصولا زیر 12روز نامه توجیه غیبت رو قبول میکنن

 23. سلام علیکم وقت بخیرمن متولد۱۳۶۴متاهل سه تابچه دارم بایک مادرپیرکسی جزمن ندارن سربازی نرفتم بخاطرهمین وضعیت الان میخوام برم ایاچه مجازاتی داره این غیبت ایابخشوده میشه

 24. سلام علیکم وقت بخیرمن متولد۱۳۶۴متاهل سه تابچه دارم بایک مادرپیرکسی حزمن ندارن سربازی نرفتم بخاطرهمین وضعیت الان میخوام برم ایاچه مجازاتی داره این غیبت ایابخشوده میشه

 25. سلام علیکم وقت بخیربنده۱۳۶۴متاهل سه تابچه دارم وبایک مادرپیرکه جزمن کسی ندارن سربازی نرفتم الان میخوام برم ایااضاف خدمت چقدیاچه مجازاتی داره غیبت من متشکرازرهنمایی شما

 26. سلام خسته نباشید
  ببخشید من 5روز غیبت خوردم به واسطه همین 3 ماه اضافه خورده برام چطور اعتراض کنم؟

 27. سلام وقت بخیر من وقت مشمولیتم افتادم شهرستان واکسن زده بودم حالم خوب نبود دو روز دیر رفتم نگه نداشتن بنده رو بعد از اون هم نتونستم برم به دلایلی الان ۳۷ سالم هست اعصاب روان اقدام کردم ۳سال پیش نتیجه نداد،الانمم مشکل پوستی دارم یه نوع حساسیت هست میتونم برای معافی اقدام کنم ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سلام من متولد۵۷ هستم سال۷۶ خدمت رفتم وبعدتقریبن ۱سال خدمت بخاطرموادمخدر ازرونااگاهی به ۶ماه زندان محکومشدم وبعدبخاطر اعصاب وناراحتی نتونستم ادامه خدمت بدم وسال ۷۸ازدواج کردم حالا ۲تا دختر بچه دارمومعتادشدم والن تمام دندونام ریخته وکلی مشکلات ازقبیل بیکاری ونداشتن پشتوانه خودم وهمسروبچه هام وناراحتی اصحاب وروان نتوانستم وبه هیچ وجه امکان وروحیه ادامه خدمت روندارم لطفن راهنمایی کنید

   1. بالای ۲ فرزند بالای ۳۵ سال معافیت حاصل میشود

 28. سلام من بیماری تب مالت گرفتم و نتونستم به موقع دفترچه پست کنم و احتملا اضافه خدمت خوردم ایا میتوانم اضاف خدمت خود را لغو کنم هنوز هو بیماری ام کاملا خوب نشده

  1. سلام وقت بخیر شرایط بیماری شما به طور کامل بررسی شده و اماکن معافیت و توجیه غیبت تحت قوانینی وجود دارد.

 29. سلام من بیماری تب مالت گرفتم و نتونستم به موقع دفترچه اعزام کنم میتوانم اضافه خدمت خود را لغو کنم بیماری ام هنوز هم کاملا خوب نشده

  1. سلام وقت بخیر شرایط بیماری شما به طور کامل بررسی شده و اماکن معافیت و توجیه غیبت تحت قوانینی وجود دارد.

 30. اگر کسی بیماری تیروئید داشته باشه میتونه غیبتش رو توجیه کنه؟

 31. سلام وقت بخیر
  برادرم 26 سال سن داره الان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد هست منتها برای یک دوره آموزشی و به قید وثیقه 30 میلیونی رفتن ترکیه، خواستم بپرسم اگه قصد برگشت نداشته باشه در آینده چه مشکلاتی خواهد داشت؟اصلا دیگه نمیتونه برگرده ایران؟آیا در آینده امکان گرفتن معافیت رو داره؟

 32. سلام وقت بخیربنده بدلیل بستری بودن دربیمارستان نتوانستم روز اعزام حاضرشوم وغیبت خوردم والان مدارکی پزشکی رابردم نظام وظیفه استان میگن اول باید بری آموزشی وتموم کنی گواهی اشتغال به خدمت بیاری تاما مدارکو برسی کنیم اگه درست بود توجیه غیبت شی بنظرشما برم مرکز نظام وظیفه تهران ازکی این قانون اومده که باید رفت وگواهی اشتغال به خدمت گرفت

  1. سلام وقت بخیر
   باید به پلیس +10 مراجعه کنید برای توجیه غیبت مدارک را ارایه دهید

   1. سلام خسته نباشید..ببخشید ی مشکل داشتم اگ میشه زود جواب بدین.من از اموزشی مرزبانی بیرجند اومدم ب استان مشهد هم یگانم اینجایه هم ماموریت نوروزی.۲ برگه معرفی توی تاریخ ۲۸م دادن.مارو فرستادن یگان امداد واسه ماموریت ب ما گفتن ۷ الی ۸ روز یا نیمه ی اول یا دوم میوفتین.من نیمه ی اول رفتم بعد همرو ول کردن حتی اونایی ک شمال بودن اومدن مارو گفتن تا ۱۴م ۱۵م باید وایستین.منم متاهل نتونستم بیشتر از ۸ روز وایستم اومدم بیرون بدون هماهنگی.ایا غیبت میشه؟کجا باید برم بگم؟چون مرزبانی بودیم توی یگان از ماها خیلی کار میکشیدن انگار برده ی اوناییم.اگ جام عوض بشه وایمیستم چکار باید بکنم واسه ماموریت نوروزی؟

    1. سلام در حال حاظر برای شما غیبت لحاظ میشود و اضافه خدمت میخورید.بعد از اتمام دوره آموزشی میتوانید درخواست انتقالی یا جا به جایی به شهر خوردتان و پادگان نزدیک بدهید و حداقل 6 ماه از خدمت باید بگذره

   2. سلام من متولد ۶۷ هستم حدود ۱۵ سال غیبت ولی ما دو برادریم که برادر دیگرم با سن ۲۹ سال معلولیت شدید دارد به طور مادر زادی.الان که میخوام اقدام کنم برای معافیت غیبتم مشمول بخشیدگی میشه درسته ؟

    1. در صورت غیبت امکان گرفتن معافیت وجود ندارد

 33. سلام پس از توجیه غیبت غیبت پاک میشود
  ومی توانیم برگ سبز بگیریم برای استخدامی مشکلی نداشته باشد

 34. سلام برج۳۰/ ۹/ ۱۴۰۰ اعزام داشتم بخاطرجراحی واریسکول نتونستم وانان ۶ماه اضافه خوردم امکان دارمدارک پزشکی رو پست کنم وغیبتم بخشیده بش

 35. با سلام بنده ب دلیل ابتلا به کرونا ۱۰ روز دیرتر خودنو معرفی کردم و مشمول ۳ اضافه خدمت شدم و توجیه غیبتم قبول شدم اما نوشته صرفااضافه خدمت شما بخشیده شده و سایر تبعات قانونی غیبت پابرجاست الان برای گرفتن کسری ایثارگران به مشکل خوردم باید چیکار کنم؟؟

 36. سلام بنده به اندازه 20روز در حین انجام خدمت غیبت کردم یکجا بیست روز نها تیکه تیکه و متاهل هم هستم خواستم بدونم میتونم همون بیست روز غیب رو بکشم یا باید به جای 20روز60روز خدمت کنم؟

  1. سلام وقتتون بخیر در حسین خدمت به ازای هررو غیبت 3 روز شما اضافه خدمت میخورید

 37. سلام من کرونا گرفتم تقریبا ۲روز قبل برج ۴ و برج ۴ تاریخ اعزامم بود به کازرون حالا میخام برای برج ۵ دفترچه پست کنم آیا بازم غیبت میخورم؟

 38. سلام وعرض ادب اگه یه بیماری مثل آلرژی به واکسن کرونا باعث بستری شدن در روز اعزام شود آیا میتوان باگواهی بیمارستان توجیه غیبت کرد ؟؟

  1. سلام وقتتون بخیر با نطام وظیفه در این خصوص صحبت کنید

 39. سلام وعرض ادب
  اگه یه بیماری باعث بستری شدن در روز اعزام شود آیا میتوان باگواهی بیمارستان توجیه غیبت کرد

 40. سلام من1تیراعزام هستم بعد کنکور9تیره قبلا یه ماه تمدید کردم الان چیکارکنم اگه غیبت کنم بنظرتون با پرونده کنکورمیتونم توجیه غیبت کنم

  1. سلام وقت بخیر
   برای اطلاعات جامع تر در این زمینه با کارشناسان ما تماس بگیرید

 41. سلام اگه غیبت پشت دفترچه بخشیده شه میشه ایست خدمت زد برا دانشگاه

 42. با سلام
  بنده حین خدمت بیمار و استعلاجی گرفتم ،متاسفانه ۱۰ روز از استعلاجی بنده مورد تایید قرار نگرفت و غیب برای من ثبت شد،
  آیا این غیب قابل بخشش هست و چگونه ؟؟

 43. سلام من ۶ سال غیبت دارم ولی غبل از رسیدن ب دوره غیبت پدرم بالای ۶۰ سال سن داشت و تحت پوشش کمیته امداد بودیم ۳ سال پیش هم پدرم کارت معلولیت ب خاطر ناشنوایی از طرف بهزیستی گرفت و طی این ۶ سال غیبت مخارج خونه و نگهداری از پدر مادرم با من بوده الان ۹ ماهه پدرم فوت شده و مادرم تحت پوشش کمیته امداد شده ایا میتوانم مافیت بگیرم و غیبت خود را با وجود ۶ سال غیبت توجیه کنم راهنمایی کنید ممنون

  1. با سلام باید نامه توجیه غیبت بزنید تا امکان معافیت کفالت را داشته باشید که به دلیل اینکه 6سال غیبت دارید سخت توجیه می شود یا توجیه نمیشود

 44. با عرض سلام من ۲۵سالمه ۹۸سنواتم تمام شده ۹۷پدرم تصادف شدید کرد وفات شد واسه خاطر شرایط سخت درسو رها کردم تازه یک ساله متاهل شدم حالا باید چکار کنم برادر بزرگم متاهل هسته شهرستان زندگی میکنه

 45. سلام خسته نباشید
  21 سال دارم بابام سرطان داره بخاطر بابام نتونستم برم شرایطش نبود، برای معافیت چیکار کنم البته جز بهزیستی هم هست غیبت هم میتونم از طریق دانشگاه نامه بدم؟

 46. پدر من ضایع نخاعی است ومن یک برادر بزرگتر دارم ک اون سر خونه زندگیشه و من ۳ سال غیبت دارم رفتم نظام وظیفه اراک گفتن بخاطر غیبت و برادر کبیر نمیتونی معاف بشی خواستم ببینم راحلی هست معاف بشم ممنومم

  1. سلام خدمت شما،اگر بتوانید مدت غیبت خودرا توجیه کنید و پدر ازنظر شرایط جسمانی تحت پوشش بهزیستی باشند امکان معافیت ازطریق ماده ۶ بهزیستی دارید.

  2. سلام
   من حدود ۱۸ ماه غیبت دارم ولی داخل سایت epolice برای من نوشته معافیت تحصیلی چون هنوز کارهای فارغ‌التحصیل انجام ندادم قبل از شروع غیبت من برادرم سرباز شد و الان هم یکی از برادرام سرباز هست آیا مشمول غیبت میشوم؟ کسری بسیج میتونم استفاده کنم؟ و اینکه امریه چی؟

   1. سلام وقتتون بخیر شما از کجا میدونید 18 ماه غیبت دارید
    حتما برای مطمعن شدن این موضوع با پلیس +10 صحبت کنید درضورت غیبت امکان کسری برای شما وجود ندارد

    1. سلام من می خواستم بگم من یک ماە و نیم از تاریخ اعزامم گزشتە نرفتم الان می خوام برم کە6ماە اضاف خوردم، آیا قابل بخشش است؟

     1. سلام نامه توجیه غیبت بنویسید و دلایل غیبت را در نامه با مدارک بیان کنید در صورت تایید امکان بخشش اضافه خدمت وجود دارد.

 47. سلام. تاریخ اعزامم ذکر شده اول خرداد امسال. می خواستم بدونم ایا امکان لغو و ابطال اعزام به دلیل پزشکی در شرایط غیبت هست؟ هدف از اعزام این بود میزان غیبت در سیستم مشخص بسه که توجیه غیبت انجام بدم و بعد برای معافیت پزشکی اقدام کنم. ممنون

   1. سلام وقت بخیر
    من ۲۴ سال تمام دارم
    دیپلمم را در ۱۷ سالگی گرفتم از هنرستان
    پدر بنده در سال ۹۳ در خیریه کهریزک بستری و در سال ۹۵ فوت کرده است
    دوتا برادر دارم ک ازدواج نکردند و۳تایی با هم خرج خانه را میدادیم و میدهیم
    و قبلا هم تحت پوشش کمیته امداد بوده ایم و بهزیستی ک ۵سال پیش احتمالا تحت از تحت پوششون دراومدیم احتملا به دلیل دریافت دیه پدر فوت شده ام
    میخواستم بدونم این چند سال غیبت توجیه میشه یا جریمه ام میکنن و غایب تلقی میشم
    ممنون
    و شرایط معاف شدن داعم دارم؟

    1. سلام وقتتون بخیر شما میتوانید از طریق توجیه غیبت و یا معافیت پزشکی در صورت دارا بودن شرایط اقدام فرمایید.

  1. با سلام
   من فارق التحصیل شهریور ۱۴۰۱ هستم و تا شهریور ۱۴۰۲ میتونستم سربازی نرم. ولی من ابان ماه دفترچه پست کردم و یکم اذر ۱۴۰۱ اعزام هستم و محل اعزامم اعلام شده و ۵ روز دیگ باید برم.میشه الان دانشگاه ثبت نام کنم و روز اعزام نرم؟ یا اینکه راهی هست؟ چون تا ۹ ماه دیگ معاف بودم ولی خودم زودتر پست کردم

   1. با سلام و احترام وقت شما بخیر سیری هستم میتوانید درخواست ایست خدمت جهت ادامه تحصیل دهید و برگردید به دانشگاه

 48. با سلام بنده تو سن ۲۵ سالگی تونستم دفتر چه واسه سربازی بفرستم واسه قرض و بدهی پدرم نتونستم به موقع برم الان واسم پنج سال غیبت و۶ماه اضافه خدمت واسم نوشتن و میگن چون غیبت دارم نمیتونم از ایثارگری پدرم استفاده کنم و کسری بگیرم خودم هم تازه ازدواج کردم متاهلم چیکار کنم بنظرتون

  1. سلام . چنانچه دلایل مستندی برای توجیه غیبت دارید میتوانید توجیه غیبت انجام دهید اگر غیبت توجیه شود میتوانید از سهمیه ایثارگری برای کسری خدمت استفاده کنید.

    1. منم شش ماه اضافه داشتم و رفتم کسری خدمت گرفتم برو بهت میدن احتیاجی نیست توجیه غیبت بیاری

  2. سلام
   من حدود ۱۸ ماه غیبت دارم ولی داخل سایت epolice برای من نوشته معافیت تحصیلی چون هنوز کارهای فارغ‌التحصیل انجام ندادم قبل از شروع غیبت من برادرم سرباز شد و الان هم یکی از برادرام سرباز هست آیا مشمول غیبت میشوم؟ کسری بسیج میتونم استفاده کنم؟ و اینکه امریه چی؟

   1. سلام وقتتون بخیر شما از کجا میدونید 18 ماه غیبت دارید
    حتما برای مطمعن شدن این موضوع با پلیس +10 صحبت کنید درضورت غیبت امکان کسری برای شما وجود ندارد

 49. سلام و درود. میخاستم بدونم که برادر کوچکتر که به سربازی رفته باشد آیا برادر بزرگتر میتواند کفیل مادر و خواهر باشد.به همین دلیل اینجانب نتوانستم به سربازی بروم وحالا سی و هشت سال دارم و درطرح خرید یک سوم و یک قسط پرداخت کردم و دیگر توانایی ندارم و باید مخارج خانواده را فراهم کنم. متشکرم راهنمایی فرمایید

  1. سلام وقت بخیر کفالت در هر صورت به برادر بزرگتر تعلق می گیرد

  2. سلام بنده ۲۳ سال گذشته بعد از ۳۰ روز آموزشی به کمسیون عالی پزشکی فرستادم و بعلت نداشتن شرایط مالی توان رفت و آمد به پایتخت جهت تکمیل مدارک نداشتم الان بعد این همه سال که متأهل هستم و یک فرزند دارم و از ناحیه کمر نقص دارم ،چگونه میتوانم معافیت بگیرم تشکر

   1. سلام وقت بخیر
    برای مشکل شما ابتدا به پزشک نظام وظیفه در بیمارستان نظامی مراجعه کرد و روند معافیت را در پیش بگیرید

 50. سلام
  من ۳ ماه غیبت خوردم پشت دفترچه ای که به دلیل درگیری های طلاقم بوده،
  یکم مهر ۱۴۰۰وارد غیبت شدم ولی طلاقم برج ۹ ثبت شده ، منتها اولین نامه دادگاه به تاریخ ۲۱م مهر بوده و قبل اون هم درگیر کلاسای مشاوره پیش از طلاق بودم،
  یکبار از طریق پلیس بعلاوه ۱۰ عکس شناسنامه رو برای توجیه غیبت فرستادم ک رد شد . الان باید چکار بکنم تا غیبتم توجیه بشه ؟

  1. سلام وقت بخیر طبق قانون میتوانید از توجیه غیبت استفاده کنید با مدارک کامل به پلیس +10 مراجعه کنید

 51. سلام. دو ماه قبل غیبت دچار افسردگی شدم و دارو درمانی شروع شده. شما فرمودید تا دو ماه بعد شروع بیماری میشه غیبت رو‌ توجیه کرد اما بعضی ها میگن در صورت طولانی بودن روند بهبود، اما بدون بستری شدن، تا ۶ ماه هم با گواهی پزشک معتمد میشه توجیه کرد. ایا این صحت داره؟

  1. سلام خدمت شما،اگر مدارک پزشکی کامل باشد و ثابت کند در تمام مدت غیبت،پیگیر درمان بودید و نظام وظیفه تایید کند بله امکان توجیه هست.

 52. سلام خسته نباشید من ۱۳سال فرارکردم چندماه رفتم بعد فرار کردم برادرم ۲۰سال بیماری ام اس داشت که یک سال پیش فوت شد مادرم هم ۶۰به بالاست خودم هم متاهل ودارای یک فرزند هستم آیا راهی هست که معاف بشم یا جریمه ای بدم که دیگه نخوام برم.ممنونم راهنمایی کنید

  1. خیر باید خود را معرفی کنید و در دادگاه نظامی تعیین تکلیف شوید

 53. من ۱۰سال فراریم الان متاهلم شدم خدمتم نمیخام برم چ راهی پیشنهاد میکننین

 54. با سلام بنده برج11,سال94فارق تحصیل شدم سال 98ماده ۶بهزستی کفالت مادر تشکیل پرونده دادم کل کاراش انجام دادم کمسیون رفتم تایید شد رسید تا توجیه غیبت که پرونده رفت نظام وظیفه رد زدن چون غیبت دارم ۳سال و۱۰ماه غیبت دارم الان با این دستور العمل جدید میشه غیبتم توجیه بشه

  1. سلام. توجیه غیبت برای مدت طولانی کار سختی هست و با مشاوران لطفا تماس بگیرید تا راهنمایی بیشتر انجام دهند

 55. من ۶ ماه اضافه خدمت داشتم و توجیه غیبت فرستادم و بخشید شد ولی زیر برگه سبزم نوشته که فقط غیبت شما بخشیده شده و سایر تبعات قانونی غیبت هم چنان پابرجاست . میخاستم بدونم الان میتونم از کسری ایثارگری استفاده کنم یا ن ؟؟

  1. سلام

   کلیه مشمولین و همچنین مشمولین غایب در صورتیکه تا 12 فروردین ماه سال 98 ، درخواست اعزام خود را در سیستم ثبت نموده اندند میتوانند از کسر خدمت ایثارگری والدین بهره مند شوند

   1. من ۱۰سال فراریم الان متاهلم شدم خدمتم نمیخام برم چ راهی پیشنهاد میکننین

     1. سلام من همسرم چهارماه از خدمتش مونده بود نرفت بعد8 ماه خودش تصمیم گرفت که بره از وقتی رفته نمیدونم چیکارش کردن شما میش راهنمایی کنین

     2. سلام من همسرم چهارماه از خدمتش مونده بود نرفت بعد8 ماه خودش تصمیم گرفت که بره از وقتی رفته نمیدونم چیکارش کردن شما میش راهنمایی کنین

   2. سلام .من 2ماه قبل ازفوت پدرم که تحت پوشش امدادبودن واردغیبت شدم به دلیل مریضی پدرم کمک حال زندگی بودم.بعدفوت پدربامادرم زندگی میکنم خودم متاهلم مادرم تحت پوشش کمیته امدادهستند.ودارای مریضی فشارخون وفشارعصبی،مدارک موردنیازبرای توجیه غیبت دارم .ازامدادبرای کفالت مادراستفاده کردم توجیه غیبتم رد،به دلیل غیبت قبل ازفوت پدر.ومنم مدارک پزشکی پدرم هست،استشهادبردم که کمک حال پدربودم،قبول نکردن.ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. سلام. میتوانید یکبار دیگر برای توجیه غیبت درخواست بدهید متأسفانه در صورت عدم پذیرش توجیه غیبت شما نمیتوانید برای دریافت معافیت کفالت اقدام کنید.

 56. جریمه سرباز فراری چطور است و قیمت جریمه چند هست بار اول چنده هست؟؟

   1. سلام من۹سال غیبت دارم میخام برم شامل بخشودگی اظافه خدمت میشم یا جریمه ای دارد؟

    1. سلام. خسته نباشي من سه ماه بشت دفترجه اي دارم يه مشكلي داشتم مادرم مريض بود وﭖدرم رفته رحمته خدا وجانبازه. اين سه ماه ميشه بخشيد

     1. سلام نامه توجیه غیبت بنویسید و دلایل غیبت را با مدارک و مستندات بیان کنید در صورت تایید نامه و بخشودگی غیبت به شما اطلاع خواهند داد

 57. سلام خسته نباشید بنده غیبت دارم. و تاحالا اقدامی برای خدمت نکرده ام. همین چند وقت پیش از کلانتری تماس گرفتن و رفتم اونجا گفتن که چرا خدمت نرفتی و گفتن که بار اول بهت اخطار میدیم و اگر اقدامی نکردی طبق قانون عمل میشه. گفتن اگر داوطلبانه خودت اقدام کنی تو شهر خودت خدمت میکنی کتبا بهم اعلام کردن. میخاستم بدونم الان اگر خودم داوطلب شم اقدام کنم تو شهر خودم خدمت میکنم ؟

  1. با سلام .دلیل زیادی برای خدمت در شهر خودان نیست ولی بهتر است برای سربازی اقدام نمایید.

   1. سلام ۳۰/۹/۱۴۰۰اعزام داشتم نرفتم بخاطرجراحی واریکسول وانان ۶ ماه اضافه خوردم اگه مدارک پزشکی ارسال کنم وغیبت بخشیده میشود

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/5/4

جمعه

1403/5/5

شنبه

1403/5/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید