خانه خدمات مشاوره ای نظام وظیفه کلیات و شرایط اعزام به خدمت سربازی

کلیات و شرایط اعزام به خدمت سربازی

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:40 ب.ظ
1
14,127
اعزام به خدمت سربازی
کلیات و شرایط اعزام به خدمت سربازی
میانگین 5 رای از تعداد 4

نظام وظیفه و خدمت سربازی یکی از مراحل زندگی پسران در جامعه است ٬ مرحله ای پر فراز و نشیب ٬ همراه با استرس های خاص خود. در این مطلب قصد داریم به کلیات و همچنین روال اعزام به خدمت سربازی اشاراتی داشته باشیم .

 • كليات

مقدمه

امروزه در كشورهاي مختلف دنيا متناسب با شرايط محيطي، جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي و دفاعي هر كشور و همچنين تهديداتي كه از طرف دشمنان آن كشور متصور است در خصوص خدمت وظيفه عمومي جوانان خود تصميمات متفاوتي را اتخاذ كرده اند.

در جمهوري اسلامي ايران با توجه به وسعت كشور، داشتن بيش از چند هزار كيلومتر مرز مشترك زميني و دريايي با تعداد 15 كشور در مجاورت و تهديداتي كه از سوي دشمنان دين و كشور عليه اين نظام متصور است حضور دو ساله جوانان در سن مشموليت در نيروهاي نظامي و انتظامي براي ايجاد امنيت و دفاع از استقلال و تماميت ارضي ايران و نظام جمهوري اسلامي و جان و مال و ناموس مردم به عنوان يك تكليف ديني و ملي پيش بيني شده است كه اين مدت در شرايط بحراني و يا عادي با تصويب مقام معظم رهبري قابل تغيير است كه در سال 87 اين مدت در مناطق عملياتي 17 ماه ، محروم و بد آب و هوا 18 ماه و ساير مناطق كشور 20 ماه مي باشد .

رويكردي كه امروز در جمهوري اسلامي ايران در خصوص خدمت وظيفه عمومي مطرح شده اين است كه ما بايد تلاش كنيم علاوه بر استفاده بهينه از توانايي هاي جوانان در طول 2 سال خدمت سربازي ، اين 2 سال را به دوران رشد و تعالي جوانان و تربيت و كادرسازي براي كشور تبديل كنيم . با اين رويكرد اقدامات اساسي ذيل به عنوان اولويت در نيروهاي مسلح پيش بيني و در حال اجرا مي باشد:

 1. بكارگيري نيروهاي متخصص در تخصص هاي مربوطه در حد توان و متناسب با نياز نيروهاي مسلح.
 2. اصلاح قوانين با هدف خوشايند سازي خدمت سربازي.
 3. تلاش براي بكارگيري سربازان در نزديكترين مكان ممكن به محيط زندگي فرد ، با حفظ توان رزمي نيروهاي مسلح.
 4. تقويت آموزش هاي اخلاقي و تربيتي سربازان در طول خدمت.
 5. پيش بيني اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي در كنار ساير آموزش هاي نظامي- تخصصي براي سربازان.
 6. ساماندهي مراكز آموزشي رزم مقدماتي نظامي و بهبود وضعيت آنها و اصلاح نسبي حقوق و جيره ادواري و تغذيه سربازان.
 7. استفاده از سربازان متخصص در امور سازندگي ، آموزشي ، بهداشتي و درماني با مامور نمودن سربازان به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با رعايت حفظ آمادگي رزمي نيروهاي مسلح كه هم اكنون تعداد زيادي از جوانان را در حال خدمت در اين مجموعه ها داريم.

و اما در خصوص مشمولان وظيفه ايراني مقيم خارج از كشور

در خصوص موضوع خدمت وظيفه عمومي مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور در حال حاضر از نظر ضوابط و مقررات مشكل چنداني وجود ندارد و براي بيش از 90% از مشكلات ، تدابير لازم اتخاذ شده است . در اين راستا درگذشته ضوابطي در خصوص مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور وضع و اجرايي گرديد كه اين امر با تشكيل شوراي ايرانيان مقيم خارج از كشور و تشكيل كارگروه ها و كميته هاي تخصصي قوت گرفت و ضمن پيش بيني تسهيلات خاص براي اين افراد ، اقدام به شفاف سازي وضعيت خدمت وظيفه آنان گرديد كه اجمالاً عناوين اقداماتي كه در اين راستا انجام شده به همراه كلياتي از قوانين خدمت وظيفه عمومي در اين ويژه نامه اعلام مي گردد.

به موجب ماده 1 قانون خدمت وظيفه عمومي دفاع از استقلال و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم ، وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است كه در اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون بوده و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جزء در موارد مصرحه در اين قانون نمي توان از خدمت معاف كرد.

سن مشموليت

هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن 19 سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.

سال احضار: سالي كه طي آن سال افراد ذكوربه سن 18سال تمام مي رسند سال احضار ناميده مي شود كه به شرح زير محاسبه و تعيين مي گردد:

سال احضار = سال تولد + 18

مثال 1387= 1369+ 18

تذكر: واحدهاي وظيفه عمومي موظفند در طول سال احضار به وضع مشمولان مقيم يا متولد حوزه مأموريت خود رسيدگي نمايند به طوري كه قبل از رسيدن به سال اعزام تكليف كليه مشمولان روشن شده باشد.اين مسئوليت براي مشمولين ايراني مقيم خارج از كشور بر عهده نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارج مي باشد كه مي بايست وضعيت مشمولين را با هماهنگي سازمان وظيفه عمومي مشخص نمايند.

سال اعزام

سالي كه طي آن سال افراد ذكور به سن 19 سال تمام مي رسند و جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شده و به خدمت اعزام مي شوند سال اعزام ناميده مي شود كه به شرح زير محاسبه و تعيين مي گردد:

سال اعزام= سال تولد + 19

مثال 1388=1369+19

تذكر:به موجب ماده3 قانون خدمت وظيفه عمومي سن مشمولان و افراد تحت تكفل آنان از لحاظ خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت از آن، تابع مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده و هر گونه تغييري كه بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بود.

مدت خدمت وظيفه عمومي : به موجب ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي مدت خدمت وظيفه عمومي 30 سال است و مراحل آن براي كليه مشمولان به شرح زير است:

 • الف: دوره ضرورت 2 سال است كه در حال حاضر با توجه به مصوبه فرماندهي معظم كل قوا تا 89/1/1 با توجه به شرايط جغرافيايي محل خدمت ، دوره ضرورت به شرح جدول ذيل خواهد بود.
 • ب- دوره احتياط 8 سال. ج- دوره ذخيره اول 10 سال. د- دوره ذخيره دوم 10 سال.

مدت خدمت

محل خدمت

رديف

24ماه

مناطق عادي

1

22 ماه

مناطق محروم و بد آب و هوا

2

20 ماه

مناطق عملياتي

3

اعزام به خدمت

مدارك مورد نياز به منظور درخواست برگه اعزام بخدمت :

 1. اخذ دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر پليس + 10 در داخل كشور و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.
 2. برگ تكميل شده وضعيت مشمولان (برگ شماره 2 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي تكميل شود)
 3. برگ تكميل شده معاينه اوليه مشمولان (برگ شماره 5 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي تكميل شود، مشروط براينكه پزشك نتيجه معاينه تمامي اندام ها را طبيعي تشخيص داده باشد)
 4. تصوير كارت ملي يا كارت موقت ملي مشمولان.
 5. 5. تصوير صفحه اول شناسنامه عكس دار (در صورت داشتن توضيحات يك نسخه از صفحه آخر)
 6. تصوير گواهي اخرين مدرك تحصيلي (مشمولان داراي تحصيلات غير دانشگاهي برگه شماره 3 را تكميل نمايند)
 7. عكس 3×2 زمينه سفيد و تمام رخ مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگها ، يك قطعه عكس)
 8. برگ واكسيناسيون كه تاريخ تلقيح واكسن در آن درج گرديده باشد و اين تاريخ بايد حداقل 15 روز قبل از تاريخ اعزام به مركز آموزش باشد. (برگه شماره 4 تكميل شود)
 9. برگه تكميل شده استعلام آخرين وضعيت مشمول سنوات ماقبل 64 (برگه شماره 1 تكميل گردد)

برگ واكسيناسيون

 1. مشمول مي بايست قبل از ارائه درخواست اعزام بخدمت با مراجعه به نزديكترين مركز بهداشت نسبت به واكسيناسيون مننژيت و چندگانه اقدام نمايد.
 2. مركز بهداشت پس از انجام واكسيناسيون، ضمن درج تاريخ و نام واكسيناتور، محل هاي تعيين شده را با مهر واكسيناسيون و مركز بهداشت ممهور نمايد.
 3. مشمول مي بايست قسمت اول را پس از انجام واكسيناسيون جدا نموده و همرا با ساير مدارك به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال نمايد.
 4. قسمت دوم برگه نيز توسط مشمول جدا شده و نزد وي نگهداري شود تا هنگام مراجعه به مركز آموزش ارائه گردد

تبصره: چنانچه روز اعزام با ايام تعطيلات مواجه گرديد اعزام به اولين روز كاري بعد از تعطيلات موكول خواهد شد.

در صورتی که در خصوص شرایط خدمت سربازی ٬ انواع معافیت و … سوالاتی دارید٬ هم اکنون با مشاوران مجرب ما در این خصوص تماس حاصل فرمایید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در نظام وظیفه

بررسی کنید

مشاوره حرفه ای پروژه کسری خدمت

مشاوره حرفه ای پروژه کسری خدمتبه این مطلب امتیاز دهید چگونه می توان پروژه کسری خدمت را به …