مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت)

معافیت پزشکی, بیماری های استخوان (اسکلت), معافیت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, خدمت سربازی
به اشتراک بگذارید

مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکت)” آیا از قوانین و شرایط سازمان نظام وظیفه در مورد بیماری های استخوان (اسکلت) اطلاع کافی دارید؟ از روند احراز معافیت پزشکی برای بیماری های استخوان (اسکلت) و چند و چون آن مطلع هستید؟ با ما همراه باشید.

انواع بیماری های استخوان (اسکلت)

استخوان (اسکلت) انسان به صورت اکتسابی و یا مادرزادی ممکن است دچار آسیب و بیماری های مختلفی شود. این دسته از بیماری ها شامل بیماری‌های استخوان (اسکلت) همچون موارد زیر هستند:

انواع بیماری های استخوان (اسکلت) دسته اول

انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی. شکستگی های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم). نکروز آواسکولار سراستخوان ران بهر علّت. شکستگی های لگن. بیماری شوئرمان. استئومیلیت. بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلّی. تومورهای خوش خیم استخوانی. کیست های استخوانی. شکستگی های استخوان های بلند. شکستگی های استخوانی غیر از استخوان های بند قبل. قطع یا فقدان یکی از اندام ها. کوتاهی پا. سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ. آنکیلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست). محدودیت حرکات مفاصل(غیرقابل درمان و پایدار). در رفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل کرده یا نکرده. شلی لیگامان های زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل. سندرم ایسکمیک ولکمن. فقدان کامل شست(از مفصل M.C.P) و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست. فقدان انگشتان دست.

انواع بیماری های استخوان (اسکلت) دسته دوم

همچنین عوارضی که مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و …، کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر. سینوستوز استخوان های ساعد. کوبیتوس واروس ووالگوس. کوکساپلانا ، کوکساوارا ، کوکسا ماگنا ، کوکسا والگا. پارگی منیسک. پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد. ژنووالگوم ، ژنوواروم. ژنوراکورواتوم. صافی کامل کف یک یا هر دو پا. پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل. کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا. تغییر شکل اکتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس ( هالوس و الگوس ). قطع انگشتان پا. اکی نیسم Foot drop. دفورمیتی های مفصل مچ پا. بیماری های اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا ، آرتروگریپوزیس ، سکل های شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس).

معافیت پزشکی, بیماری های استخوان (اسکلت), معافیت سربازی, نظام وظیفه, خدمت سربازی

چرا مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت)؟

طبق بررسی هایی که گروه تحقیقات میدانی مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره نظام وظیفه و مشاوره معافیت پزشکی انجام داده است،اکثر مشمولان خدمت سربازی از قوانین موجود در مورد بیماری های خود از جمله بیماری های استخوانی نامطلع هستند. این موضوع از انجایی که این عدم اطلاع مشمول خود منجر به صدمات اجتناب ناپذیری میشود، مهم تلقی میشود. مشاوران مشاوره تلفنی آویژه دانش بر این عقیده اند که اطلاع مشمولان از بیماری ها استخوان (اسکلت) و همچنین علائم بیماری های استخوان (اسکلت) می تواند از بخش عظیمی از حوادث پیش رو پیشگیری کند.

مشاوره تلفنی آویژه دانش برخود واجب میداند که به هم وطنان عزیزمان در مسیر رشد و تعالی کشور عزیزمان ایران مشاوره تلفنیحرفه ای ارائه دهد. برای این منظور مشاوره تلفنی آویژه دانش با ارائه خدماتمشاوره تلفنی به مشمولان سربازی و خانواده های آن ها گامی بزرگ در بهبهود کیفیت زندگی مردم عزیز کشورمان برداشته است.

مشاوره معافیت پزشکی: بیماری های استخوان (اسکلت)

در قوانین نظام وظیفه بیماری های مشمول معافیت پزشکی در بخش بیماری های استخوان (اسکلت) به ۴۷ بند تقسیم می شوند. ناگفته پیداست که داشتن بیماری استخوان (اسکلت) به تنهایی منجر به معافیت پزشکی نمیشود، بلکه بیماری فرد مشمول باید به تایید شورای پزشکی برسد. در این باره مشاورین حرفه ای ما در مشاوره تلفنی آویژه دانش با ارائه خدمات مشاوره تلفنی حرفه ای در زمینه معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت) به مشمولین سربازی کمک می کنند. تا علاوه بر اینکه قبل از هر اقدامی از موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن اطلاع یابد بلکه با مراحل اقدام و قوانین دیگری که احتمال دارد شامل حال آنها شود، آشنایی یابند.

معافیت پزشکی, بیماری های استخوان (اسکلت), معافیت سربازی, مشاوره نظام وظیفه, خدمت سربازی

لیست خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت) دسته اول

 • مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت).
 • مشاوره معافیت پزشکی انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی.
 • مشاوره معافیت پزشکی شکستگی های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم).
 • مشاوره معافیت پزشکی نکروز آواسکولار سراستخوان ران بهر علّت.
 • مشاوره معافیت پزشکی شکستگی های لگن.
 • مشاوره معافیت پزشکی بیماری شوئرمان.
 • مشاوره معافیت پزشکی استئومیلیت
 • مشاوره معافیت پزشکی بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلّی.
 • مشاوره معافیت پزشکی تومورهای خوش خیم استخوانی.
 • مشاوره معافیت پزشکی کیست های استخوانی.
 • مشاوره معافیت پزشکی شکستگی های استخوان های بلند.
 • مشاوره معافیت پزشکی شکستگی های استخوانی غیر از استخوان های بند قبل.
 • مشاوره معافیت پزشکی قطع یا فقدان یکی از اندام ها.
 • مشاوره معافیت پزشکی کوتاهی پا.

 

لیست خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت) دسته دوم

 • مشاوره معافیت پزشکی سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ.
 • مشاوره معافیت پزشکی آنکیلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست).
 • مشاوره معافیت پزشکی محدودیت حرکات مفاصل(غیرقابل درمان و پایدار).
 • مشاوره معافیت پزشکی در رفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل کرده یا نکرده.
 • مشاوره معافیت پزشکی شلی لیگامان های زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل.
 • مشاوره معافیت پزشکی سندرم ایسکمیک ولکمن.
 • مشاوره معافیت پزشکی فقدان کامل شست(از مفصل M.C.P) و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست.
 • مشاوره معافیت پزشکی فقدان انگشتان دست.
 • مشاوره معافیت پزشکی عوارضی که مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و ….
 • مشاوره معافیت پزشکی کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر.
 • مشاوره معافیت پزشکی سینوستوز استخوان های ساعد.
 • مشاوره معافیت پزشکی کوبیتوس واروس ووالگوس.
 • مشاوره معافیت پزشکی کوکساپلانا ، کوکساوارا ، کوکسا ماگنا ، کوکسا والگا.
 • مشاوره معافیت پزشکی پارگی منیسک.
 • مشاوره معافیت پزشکی پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد.
 • مشاوره معافیت پزشکی ژنووالگوم ، ژنوواروم.
 • مشاوره معافیت پزشکی ژنوراکورواتوم.
 • مشاوره معافیت پزشکی صافی کامل کف یک یا هر دو پا.
 • مشاوره معافیت پزشکی پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل.

 

معافیت پزشکی, بیماری های استخوان (اسکلت), معافیت سربازی, نظام وظیفه, خدمت سربازی

 

لیست خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت) دسته سوم

 • مشاوره معافیت پزشکی کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا.
 • مشاوره معافیت پزشکی تغییر شکل اکتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس ( هالوس و الگوس ).
 • مشاوره معافیت پزشکی قطع انگشتان پا.
 • مشاوره معافیت پزشکی اکی نیسم Foot drop.
 • مشاوره معافیت پزشکی دفورمیتی های مفصل مچ پا.
 • مشاوره معافیت پزشکی بیماری های اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا ، آرتروگریپوزیس ، سکل های شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس).
 • مشاوره معافیت پزشکی استئوکوندریت دیسکانت زانو ، هیپ و مچ پا.
 • مشاوره معافیت پزشکی بیماریهای جوش نخوردگی اسکافوئیدو کن باخ.
 • مشاوره معافیت پزشکی تمام فلاپ های پدیکوله عضلانی ، آزاد.
 • مشاوره معافیت پزشکی پا چنبری( Club Foot ).
 • مشاوره معافیت پزشکی وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ.
 • مشاوره معافیت پزشکی خارج کردن پاتلا (پاتلکتومی ).
 • مشاوره معافیت پزشکی کندرومالاسی پاتلا واسکوداشلاتر.
 • مشاوره معافیت پزشکی آسیب های عروق اندام ها.
 • مشاوره معافیت پزشکی مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماری های فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند.
 • مشاوره معافیت پزشکی سایر بیماری ها.

 


برای مشاوره در زمینه شرایط معافیت پزشکی

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید:

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه مشاوره معافیت پزشکی – مشاوره نظام وظیفه:

 • مشاوره معافیت پزشکی بخش اول : بیماری های عمومی
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش دوم : بیماری های غدد مترشحه داخلی
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش سوم : بیماری های پوست و بافت های زیر پوست
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش چهارم : بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش پنجم : بیماری های اعصاب و روان
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش ششم: بیماری های جراحی مغز واعصاب
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش هفتم: بیماری های ریه و قفسه صدری
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش هشتم: بیماری های استخوان (اسکلت)
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش نهم: بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش دهم: بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها)
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش یازدهم: بیماری های دستگاه ادراری تناسلی
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش دوازدهم: بیماری های فک و دهان و دندان
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش سیزدهم: بیماری های چشم و عوارض بینائی
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش چهاردهم: بیماری های گوش ، حلق و بینی
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش پانزدهم: بیماری های قلب و عروق
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش شانزدهم: بیماری های روماتولوژی و بافت همبند
 • مشاوره معافیت پزشکی بخش هفدهم: بیماری های عفونی

خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش در زمینه معافیت سربازی

 1. مشاوره معافیت پزشکی
 2. مشاوره خرید خدمت
 3. مشاوره معافیت کفالت
 4. مشاوره معافیت ایثارگری
 5. مشاوره معافیت تحصیلی
 6. مشاوره کسری خدمت
 7. مشاوره امریه
 8. مشاوره سرباز نخبگی (سرباز نخبه وظیفه)
 9. مشاوره اعزام به خدمت
 10. مشاوره غیبت و جریمه خدمت سربازی
 11. مشاوره تعجیل و تمدید خدمت سربازی
 12. مشاوره خروج از کشور برای مشمولان نظام وظیفه خدمت سربازی
 13. اخبار نظام وظیفه

برای مشاوره در زمینه شرایط معافیت پزشکی

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید:

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸


مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت)

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه مشاوره معافیت پزشکی بیماری های استخوان (اسکلت)

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068